Kostnader

Materialkostnader för olika linjer/kurser per termin:

Allmän grund    500 kr
Foto Allmän  3 500 kr
Högskoleförberedande Allmän  1 250 kr
Kultur Allmän  2 000 kr
Måleri Allmän  3 500 kr
Studieförberedande Allmän

 1 250 kr

Urban odling Allmän

 2 500 kr

Textikonst Allmän

 3 000 kr

Filmlinjen  7 500 kr
Fridhem Grafisk   3 000 kr
Fridhems Musiklabb  3 500 kr
Jazzlinjen  3 500 kr
Teaterlinjen  3 500 kr

 

 

Övriga terminskostnader 1 100 kr/termin. Där ingår: kopior/utskrifter (250kr, sv), 100 utskrifter och 100 kopior, gemensamma måltider under startveckan, grillfesten, julfesten, jullunchen, vårfesten, avslutningslunchen samt för- och eftermiddagskaffe måndag-fredag (inte bulle) (850kr).

Ytterligare utskrifter kostar 125 kr/100 st. Färg A4 kostar 2.50 st. Dubbelt pris A3.

En del av avgiften till Filmlinjen går till Fridhems Filmförening och bekostar olika utlägg i deltagarnas filmverksamhet. Som deltagare på Filmlinjen är du automatiskt medlem i Filmföreningen, där varje medlem är med och beslutar om hur medlen används.

Studieresor och utflykter

Extra kostnader kan tillkomma för utflykter och studiebesök.

Deltagarräkning

Räkningen är uppdelad på fyra betalningstillfällen per termin för dig som bor på skolan. Du betalar för mat, hyra, övriga terminskostnader och materialkostnader.

Du som inte bor på skolan betalar två gånger per termin. Du betalar för övriga terminskostnader och materialkostnader.

Mat

Även om du inte bor på skolan så kan du äta lunch. Det serveras vanlig eller vegetarisk mat inkl. salladsbuffé. Maten kostar 69 kr/måltid. Om du vill kan du köpa ett häfte om 10 eller 20 kuponger då betalar du bara 69 kr/lunch. Du kan också köpa abonnemang för hela terminen för luncher och betalar då 66 kr/lunch.

Studiestöd

  1. Du som söker studiemedel skall skicka ansökan till CSN.
  2. Är du under 20 år får du studiehjälpsbidrag utan ansökan. Om du ska bo på skolan kan du söka inackorderingstillägg hos CSN.
  3. Läs mer på csn:s hemsida

*Förutom de fakturerade materialkostnaderna tillkommer även kostnader för film och fotopapper. Kostnaden varierar beroende på hur mycket film man behöver, men brukar landa på ungefär 3-4000 kr / läsår.

Den gemensamma resan under våren bekostas även den utöver materialkostnaden. Resa och boende brukar kosta nånstans mellan 1-2000 kr.