Historik

Fridhems folkhögskola är med sina 147 år en av de äldsta folkhögskolorna i Sverige. Trots svåra hinder att klara av står numera Fridhems folkhögskola starkare än någonsin. Detta tack vare eldsjälar som hela tiden trott på Fridhems möjligheter, samt kursdeltagare som har varit intresserade av att prova verksamheten.

När Fridhem startade sin folkbildning 1873 var tanken att bilda den yngre vuxna befolkningen på landsbygden. De första stadgarna berättar att:

”Skolans ändamål är att åt yngre män meddela sådan undervisning, som befordrar medborgerlig bildning, gudsfruktan, sedlighet, fosterlandskärlek, arbetsamhet, redbarhet och medborgerliga dygder…”

Likaså var Fridhem en skola av sin tid, kristendomen ansågs t.ex. självklar. Det kan påpekas att dagarna börjades och avslutades med bön och sång, trots detta har det aldrig funnits någon kyrklig anknytning eller annat utomstående religiöst inflytande över Fridhem.

Undervisningen vittnade inte heller om att meddela annat än basala kunskaper i ämnen som räkning, innanläsning, historia och naturlära. Dessutom fanns bland annat gymnastik och vapenövning på schemat.

Föreningen Fridhems folkhögskola bildas Föreningen Fridhems folkhögskola startade 1895 genom att 69 personer, mestadels bönder, gick i garantiförbindelse så att skolans första byggnad i Svalöv kunde uppföras. 1893 hade skolan flyttat från Asks kommun till dess nuvarande placering i Svalöv och stod därmed utan egna lokaler. Om inte personerna gett denna garantiförbindelse hade inte Fridhems folkhögskola funnits idag.

När Föreningen blev en ideell förening var medlemsavgifter och donationer från privatpersoner en betydande inkomstkälla, något det inte är idag. Föreningen har ett medlemsantal på över 300 personer.

Under första delen av 1900-talet förändrades folkhögskolan inte särskilt mycket. Skolan var en utbildningsplats mestadels för traktens bondeungdomar. Det var först på 60-talet som Fridhems folkhögskola övergick från att enbart vara en bildningsskola för outbildad ungdom till att bli en språngbräda för vidare studier eller mer specialiserad yrkesutbildning. Nu började elever, som redan hade grundläggande kunskaper i grundämnena, på Fridhem vilket innebar en stor utmaning för skolan.

Nuförtiden är det mer regel än undantag att kursdeltagarna fortsätter studera efter ett eller två år på folkhögskola. För att hålla hög klass och vara en attraktiv utbildningsplats strävar Fridhems folkhögskola hela tiden efter att förnya sina linjer. Det är inte säkert att de 9 linjerna som finns idag är desamma som kommer att finnas om några år. Speciellt profillinjerna ändrar kontinuerligt karaktär för att locka nya generationer kursdeltagare.