Kommunikationspolicy för styrelsen

Kommunikationspolicy för styrelsen vid Fridhems folkhögskola, Svalöv.


Informationsansvarig för Fridhems Folkhögskola

Rektor och styrelsens ordförande ansvarar ytterst för att Fridhems Folkhögskola uppfyller sin informationsskyldighet i enlighet med gällande lagar och regelverk från Folkbildningsrådet eller annan myndighet.


Intervjuer och uttalanden

Talesman för föreningens frågor är styrelsens ordförande, rektor eller av dessa utsedd talesman.

I ägarfrågor hänvisas till styrelsens ordförande.

I övriga frågor rörande Fridhems Folkhögskola uttalar sig styrelsen ordförande eller rektor.

Vid en krissituation utser rektor en eller flera talespersoner.

Skriftlig information

Rektor ansvarar för produktion och distribution av pressmeddelanden, årsredovisning eller annat informationsmaterial. Rektor är ytterst ansvarig för innehållet i dessa.

Hemsida

Rektor är ytterst ansvarig för skolans hemsida samt för framtagande, publicering och uppdatering av information på hemsidan.

 

Ordförande: Arvid Gisby

Rektor: Roger Johansson

 Styrelsen 2008-03-06

Kommunikationspolicy for styrelsen 2008
Ladda ner fil