Skolans Profil

Politiskt, ideologiskt och religiöst oberoende. Samarbete och entusiasm. Studieovana och blivande rockstjärnor. Musik och poesi. Rörliga bilder. Levande människor. Tradition och bildning möter experimentlusta för nya levnadsformer. Hälsa och IT. God mat. Samhälls- och miljöfrågor. Temajobb och kärnämnen. Behörigheter. Internationell medvetenhet. Internat med plats för 190 studerande. En mångkulturell mötesplats för kunskap och kultur.

 

Om Fridhems Folkhögskola förening och styrelse

Föreningen Fridhems folkhögskola är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med säte i Svalöv.

Föreningen är huvudman för Fridhems folkhögskola och är skolans högsta beslutande organ och svarar bl.a. för skolans kostnader, som inte täcks med statsbidrag eller andra bidrag.

Föreningen har till uppgift att driva och organisera folkhögskoleverksamhet i enlighet med förordningen om statsbidrag till folkbildningen och av Folkbildningsrådet eller därtill befogad myndighet utfärdade bestämmelser samt av stämman antaget måldokument.

Medlemmar i föreningen Fridhems folkhögskola är enskilda medlemmar och föreningar så som Sparbanken, Vuxenskolan och ABF m.fl. Det är en öppen förening och det går bra att söka medlemskap.

Styrelsen för Fridhems folkhögskola

I styrelsen sitter följande ledamöter på personliga mandat:

Ingegerd Wärnersson, Styrelseordförande

Jon Jonung, Prod. tek. utv. Danisco

Lisa Flinth

Anders Olsson

Fredrik Jönsson

Julia Töringe, Chef för Enheten för strategiskt kommunikationsstöd, Skånes universitetssjukhus

Nils Phillips, Projektledare

Rolf Johansson,

Minela Smajlovic,

Gudrun Hauksdottir

Anders Melander,  Auktoriserad revisor, Baker Tilly Sverige

 

Fakta

 • Skolan är politiskt och religiöst obunden.
 • Allmänna ämnen och profilkurser kan du studera upp till tre år.
 • Undervisningen på långkurserna pågår i 39 veckor från slutet av augusti till början av juni.
 • Du måste vara minst 18 år.
 • Skolan har internat med enkelrum, 190 rum.
 • Du har tillgång till bibliotek, datorer, video och annan utrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.
 • Under sommarmånaderna har vi ca 60 sommarkurser.

 

Lokaler & Utrustning

Skolan har modern utrustning. Alla elever har, dygnet runt och även på helgerna, tillgång till bibliotek, datasalar med internet, liten biograf, samt "Storstuga" med dagstidningar och tidskrifter. I datasalen finns tillgång till program där du kan skaffa dig goda kunskaper i ord och textbehandling, kalkyl, grafik, register, bildbehandling m.m.

För er som studerar på kulturlinjerna eller på allmän kurs finns tillgång till utrustning som är anpassad till respektive linje/kurs.

 • Jazzlinjen har tillgång till bl.a. inspelningsstudio, övningsrum, sånganläggning, trummor, piano, flygel, förstärkare, samspelrum, datautrustning och vissa instrument, tillgång till musikbibliotek med noter, Abersol, skrivbibliotek etc.
 • Teaterlinjen har tillgång till ljusanläggning, ljusbord, strålkastare, instrument, ljudanläggning, övningsutrymmen, teaterlitteratur, manus m.m.
 • Filmlinjen har tillgång till digital redigering, videokameror, ljusutrustning, inspelningsstudio film- och videolitteratur m.m.t
 • Måleri- och formspråksinriktningen har tillgång till målarsal.
 • Foto har tillgång till mörkrum och datorer dygnet runt.
 • Grafisk design har tillgång till datasalen dygnet runt.
 • Högskoleförberedande
 • Studieförberedande
 • Projektledning/Event

 

Handlingsplan foer flexibelt laerande
Ladda ner fil