Allmän kurs med vårdinriktning i Malmö

[gammal text]

Kursen vänder sig till dig som vill bli klar med gymnasiet och sedan arbeta inom äldrevård och hemtjänst. 

Hos oss får du möjlighet att komma igång med dina studier. Vi utgår från dig och dina behov när du går hos oss. Du får läsa in dina gymnasiegemensamma ämnen samtidigt som du läser vårdämnen som förbereder för arbete inom hemtjänst eller äldrevård. Vi har goda möjligheter att anpassa studierna efter dig och du har möjlighet att komma igång i lugn och ro.

Fokus för kursen, förutom att studera allmänna ämnen, ligger på kurser i basal vård- och omsorg, hygien, genomförandeplan, rapporteringsskyldighet, sekretess, begreppsförklaringar, socialtjänstlag, bemötande, patientsäkerhet och delegering. 
 

Till våren ingår även praktik i utbildningen. 

Du får:

 • Läsa in gymnasiegemensamma ämnen och särskilda behörigheter. 

 • Praktik

 • Läsa ämnen för att förbereda dig för arbete inom äldrevård och/eller hemtjänst.

 • Hjälp att komma igång med dina studier.

 • Individuell handledning.

 • Träna studieteknik samt förbättra dina kunskaper och färdigheter inför framtida studier.

 • Komplettera dina tidigare validerade utländska betyg.

 • Läsa in gymnasiegemensamma ämnen och särskilda behörigheter. 

Du väljer de ämnen du behöver för att bli behörig till vidare studier och en studieplan upprättas.

Kursen är på heltid och läggs upp efter deltagarnas behov och ger dig behörighet till vidare studier inom yrkeshögskola eller universitet.

Kursen bedrivs av Fridhems folkhögskola på Skurups och Fridhems Folkhögskolors gemensamma enhet i Malmö. 

För att bli antagen på Allmän kurs måste du fylla 18 år senast det år utbildningen börjar.

Längd: 1-3 år, Start 7 september höstterminen 2020.

Studietakt: 100%

Studiemedel: Du som är över 20 år är berättigad till studiemedel på gymnasienivå. Är du under 20 år utgår samma studiebidrag som för gymnasiet.

Kostnad: En terminsavgift för kurslitteratur, utskrifter, utflykter och annat material. Den är för närvarande 500:- per termin.

Har du frågor kontakta:

johan.appelqvist@fridhemsfolkhogskola.se

Ansökan

Du kan ansöka till Allmän kurs när som helst under året.
Ansökan görs här på vår hemsida och ska innehålla följande:

 • fullständigt ifylld ansökningsblankett 

 • digitala betygskopior som visar din högsta utbildningsnivå

 • personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och dina önskemål om framtiden

 • kontaktuppgifter till två referenspersoner