UGL-utveckling av grupp och ledare

[gammal text]

UGL är en förkortning av Utveckling av Grupp och Ledare och är en utbildning som riktar sig till dig som önskar utveckla dig själv främst som människa, oavsett om du vill utveckla ditt medarbetarskap eller ditt ledarskap. UGL är avsett för alla människor oavsett bakgrund. UGL har sedan 1981 varit den grundläggande ledarskapskursen inom Försvarsmakten. Den har från ca 1990 även blivit en uppskattad och spridd utbildning utanför Försvarsmakten och finns nu även med i kursutbudet på Fridhems folkhögskola.

UGL grundas på upplevelsebaserat lärande. Det innebär att praktiska erfarenheter står i fokus för ditt lärande under kursen. Under UGL-kursen ställs det därför krav på ditt aktiva deltagande och din vilja att utforska din nuvarande förmåga i möten med människor.

I UGL handlar kursmålen om ökad självkännedom, kunskap och förståelse för gruppens inre liv, gruppdynamiken. Medarbetarskap och ledarskap handlar om relationer och UGL syftar till att ge reflektionsverktyg för hur vi påverkar och påverkas av andra människor. Grundtesen för UGL är att det är individernas inbördes relationer som styr arbetsgruppers effektivitet.

Varje UGL leds av två behöriga UGL-handledare som är registrerade hos Försvarshögskolan. Utbildningen genomförs i grupper om minst 8 och högst 12 personer. Kursen genomförs som internat under fem sammanhängande dagar. UGL bygger på att olikheter berikar. I en grupp under UGL bär man inte på "ryggsäckar" med antaganden om varandra. Du hämmas därför inte av tidigare föreställningar och intryck under en UGL. Det bör heller inte finnas något beroendeförhållande av varandra efter genomförd UGL. Detta kan leda till försiktighet i att säga vad man tycker, tänker och känner under UGL-utbildningen. Med andra ord bör medarbetaren och chefen gå på olika UGL-kurser.

Varmt välkomna till att söka UGL på Fridhems folkhögskola i Svalöv.

Vi reserverar oss för att ställa in vissa kursveckor ifall deltagarantalet blir för lågt eller vid sjukdom hos personal. Om en kurs får fler än 12 deltagare så behöver vi ändra datum för din UGL. I samtliga fall kontaktar Fridhems folkhögskola dig.

Pris: Kurs, kost och logi 16500 kr plus moms.

 

Handledare

Jenny

 

 

Jag heter Jenny Karlsson och det är jag som är kursföreståndare för UGL-kursen på Fridhem Folkhögskola. Jag är en pedagogisk ledare och förutom att arbeta med UGL så arbetar jag också som pedagogisk ledare i mitt dagliga arbete inom vuxenutbildning.

Jag sätter stort värde i att använda min starka intuition och stora tillit till människans egna processer i arbetet som ledare. Jag tror på vikten av att låta människor lära sig om sig själv i egen takt för att nya lärdomar och större självinsikt ska kunna få fäste och gro.

Jag har som bakgrund arbetat på många olika arbetsplatser och detta har gett mig livserfarenhet då det gäller gruppdynamik och vikten av förståelsen om hur människor bygger sina relationer. Jag är utbildad lärare och har högskole-examen. Jag har drivit eget företag vid två tillfällen och dessa erfarenheter har bidragit till att förstå min egen inneboende kapacitet. Den första gången jag drev eget företag var jag utomlands och detta ökade min tilltro till mig själv.

Jag tycker om att arbeta med UGL eftersom det är en upplevelsebaserad kurs och kursen kan ge många verktyg att arbeta vidare med hemma i din vardag oavsett hur ditt liv ser ut. Redan efter att jag själv gått första dagen på min UGL-kurs så bestämde jag mig för att arbeta som UGL-handledare. Jag vill vara en del i processen att påverka människor till växande!

Varmt välkomna till UGL på Fridhem folkhögskola.

 

 

Annika Banfield

Annika Banfield är från Göteborg och driver Banfield Consulting AB sedan 1992.

Hon arbetar med ledarskap, teamutveckling, konflikthantering och kommunikation och växlar fleråriga interna projekt med föreläsningar och kurser. Annika är licensierad handledare i GDQ (Group Development Questionnaire) och SDI (Strength Deployment Inventory). Hon är också utbildad på Debriefing. Mycket av sin utbildning har hon fått i USA och England men även inom Flygvapnet där hon var fänrik och instruktör inom frivilligförsvaret.

Annika är UGL-arrangör sedan mer än 20 år och har cirka 200 kurser bakom sig.

Hon är även licensierad för att utexaminera nya UGL-handledare.

 

eva selleck

Eva Selleck är av Försvarshögskolan certifierad Ugl-handledare på svenska och engelska.

Jag har under den största delan av mitt arbetsliv arbetat inom utbildningssektorn på olika nivåer, de senaste tio åren som kursansvarig pedagog på en treårig konstutbildning för unga vuxna med olika typer av neuropsykiatriska diagnoser.

Jag har alltid haft ett genuint intresse och engagemang i att facilitera lärande och utveckling.

”Att se hur människor når en förståelse för gruppens utveckling och potential, för sin egen roll och för sitt eget ledarskap gör mig lycklig och ger mig hopp om att en bättre värld är möjlig!”

Övrig ubildning inom grupp och ledarskap:

The Human Element, Will Schutz

Certifierad användare av GDQ, Group Development Questionaire (Susan Wheelan) som är ett vetenskapligt belagt mätverktyg för grupp och ledare.

Certifierad användare av ”teambook”, ett web-baserat utvecklingsverktyg för grupper. (teambook.nu)

Facilitator trainings: ”Discover Collective Intelligence” och ”Generating Collective Intelligence”

(Zenergyunlimited.com)

Övrigt:

Har ett stort intresse och engagemang i miljöfrågor, och har tillsammans med familjen byggt ett eget hus i en ekoby på Österlen.

På min fritid, när jag inte påtar i trädgården eller umgås med familj och vänner, läser jag gärna en bok eller tar en promenad längs havet. Älskar att resa och uppleva nya kulturer!

 

daniel brolen

Daniel Brolén är från Stockholm och driver sedan 2012 Storgroup AB.

Daniel arbetar som seniorkonsult och coach inom både offentlig sektor och det privata näringslivet. Daniel är grundare av Stoagroup AB som erbjuder tjänster inom ledar- och grupputveckling samt organisationsutveckling.

Daniels fokus är utveckling av chefer, ledare och grupper mencoachar även privatpersoner. Drivkrafter är att skapa mervärden och vara en möjliggörare för att utveckla styrkor och hitta nya perspektiv som leder till bestående förändraingar. Som person är Daniel strukturerad, process- och resultatorienterad, samarbetsinriktad, idérik och nyfiken.

Daniel erbjuder tjänster inom

  • Ledarskapsutveckling
  • Stöd i förändringsprocesser
  • Individuell coaching för chefer, ledare och privatpersoner 
  • Gruppcoaching
  • Utveckling av team och ledningsgrupper

Daniel har mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom utbildning, forskning och samverkan liksom av organisationsutveckling och förändringsarbete.

Daniel och Stoagroup är din partner för att finna hållbara och effektiva lösningar kring utveckling av ledarskap och gruppers förmåga att samarbeta och prestera. Ytterligare ett område där Stoagroup kan stötta en organisation är kring verksamhetsutveckling. I fokus står förändringsprocesser och medarbetare.

Daniel är certifierad ACC coach enligt ICF, och är även certifierad i användare av bl aGDQ (Group Development Questionaire) och Extended DISC.

Daniel kommer att vara UGL-handledare från våren 2016.

Du kan kontakta Daniel på daniel.brolen@stoagroup.se alternativt www.stoagroup.se.

 

anna utzon

Anna Utzon

Annas bakgrund
Anna har en lång karriär bakom sig inom Human Resources. Hon har arbetat som personal chef med ledaransvar och hon har medverkat i flera i ledningsgrupper. Hon har också haft ledande specialist befattningar inom Ledarutveckling och Talent Management. Hon var en av pionjärerna i Sverige i att bygga upp omfattande assessment center aktiviteter för utveckling och urval av chefer. Hon har organiserat flera internationella ledarutvecklingsprogram och implementerat processer för succession och ledarförsörjning. De sista år har Anna fördjupat sig inom tekniker för meditation och yoga.

Om UGL
Anna gick själv UGL för 16 år sedan. Det var en stor upplevelse som hon aldrig glömmer. ”Jag har deltagit i många utbildningar, allt från amerikanska management program till överlevnadskurser, men UGL er den utbildning som gjort störst intryck på mig” säger Anna.

Att arbeta för Fridhem folkhögskola
Anna har haft möjligheten att pröva på många olika saker i sin karriär. Hon vill nu arbeta med det som hon menar kan ge störst glädje och nytta, både för individen och för verksamheten. Det Fridhem erbjuder i form av utbildningar er något som Anna tror mycket på. ”Jag vill hjälpa företag och dess medarbetare att investera sin tid och kraft i utvecklings aktiviteter som jag vet gör en skillnad, som ger resultat” säger Anna.

Anna privat
Anna (45 år?) är svensk men hon bor sedan 10 år i Danmark. Där arbetar hon som konsult inom ledarutveckling i eget företag. Hon arbetar i dag bland annat med body/mind coaching och kurser inom meditation och yoga. När hon inte arbetar så reser hon runt i världen och fördjupar sig i yoga/meditation och personlig utveckling. När det är möjligt tar hon med sig sin dotter. Hon sitter också gärna på hästryggen så fort tillfälle ges.

 

 

patricia stahl

Patricia Stahl heter jag och är certifierad UGL-handledare. Jag har bred erfarenhet av teamutveckling och ledarskapsutveckling. 

Jag jobbar som polis sedan 25 år och hade arbetat som chef i flera år innan jag valde att börja arbeta med verksamhetsutveckling inom polisen 2011. Här är det medarbetardrivet utvecklingsarbete som är fokus tillsammans med Lean och processorienterad verksamhet.

Hur jag jobbar? Jag har förmågan att göra det abstrakta konkret. Det gör jag med glimten i ögat och stor närvaro. Jag har respekt för individen och stor integritet. Jag älskar att visualisera när jag jobbar och har oftast ett blädderblock eller en whiteboard i bakfickan.

Om UGL: UGL är en livsresa, en upplevelse mer än en kurs.

Privat lever jag med man och halvvuxna barn på en gård utanför Lund i Skåne. Vi har ett rikt liv med mycket resor och upplevelser, ensamma eller med familjen eller med vännerna.