På Fridhems folkhögskola finns ett kök som varje vardag ordnar förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe. Lunchen är obligatorisk för de som bor på skolan och frivillig för övriga.

Lunch  - 1460 x 971

Restaurangen är dessutom öppen för allmänheten på lunchen och det är många utomstående som dagligen äter lunch på skolan. Under sommarverksamheten lagas även middag för alla kursdeltagarna och frukosten är lite större eftersom alla kursdeltagarna äter.

Kostnad för lunch för dig som inte är deltagare på skolan ligger på 110 kr

Konferenser
Skolan upplåter även sina lokaler till konferenser och andra möten. Det är möjligt att under lediga tider hyra hela skolan med köks- och städpersonal. En vecka varje sommar hyrs skolan ut till ett sällskap på närmare 150 personer. Det normala är dock att skolan hyr ut till endagskonferenser.

Allergier
Har du en allergi? Kontakta oss på telefon 0418-446040.

Öppettider för lunch måndag till fredag

11.30 - 13.15