Jazzlinjen

Jazzlinjen på Fridhems Folkhögskola är en av de bästa musikutbildningarna i Skandinavien och en kreativ mötesplats för blivande jazzmusiker. Utbildningen ger dig under två år möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper inom jazz och improvisationsbaserad musik med tonvikt på ensemblespel, att driva musikaliska projekt och att utvecklas på ditt instrument.

Vi strävar efter att hantverk, konstnärlighet och det individuella uttrycket skall få lika stor plats. Vårt mål är att skapa en plats där mötet och att spela med andra är det centrala, där prestationen inte står i vägen för uttrycket med en tillåtande men utmanande atmosfär där du ges möjlighet att utvecklas till en självständig och kreativ musiker.

Ett läsår på Jazzlinjen är indelat i vanligt schema som pågår i 5 veckors perioder varvat med olika projekt och gästveckor.  Varje 5 veckors period avslutas med konserter som streamas live. 

En vanlig schemavecka ser ut så här:

 • 1 projekt-ensemble (konsert som streamas i slutet av varje period)

 • 2 fasta ensembler

 • 1 valfri ensemble/ämne 

 • instrumentlektion 

 • teori eller arrangering

 • komposition

 • gehör

 • metrik

 • ljudteknik

 • forum med musikfilosofiska diskussioner

 • sångensemble och sångimprovisation för sångarna

 • EL-Art för tvåor

Exempel på projektveckor och övriga aktiviteter:

 • solospel

 • triospel

 • externa konserter

 • inspelning av projekt-ensembler

 • mixning, mastring

 • musikvideo

 • gästlärare och workshops

 • turné

 • samarbeten med andra linjer

 • klassresa 

Kort beskrivning av de olika ämnena:

Ensemble
Ensemblespel med fokus på improvisationsdelen. Vi arbetar med fria improvisationer, blues, jazzstandards, bebop samt modernare originalkompositioner. 

Projektspel
Här får du tillsammans med andra möjlighet att leda egna musikaliska projekt där ni själva väljer inriktning. Projekten är indelade i 5-veckors perioder och efter varje redovisning byter vi gruppkonstellation. Varje period avslutas med en konsert som streamas live.

Fritt valbara ensembler/kurser - VDÄ
Här finns det möjlighet att välja kortare kurser i olika ämnen som exempelvis:

 • ensemblespel med fokus på en speciell musiker eller kompositör

 • ensemblespel med fokus på specifika musikaliska moment eller med en viss inriktning

 • teoretiska och praktiska ämnen med fokus på specifika musikaliska moment

Instrumentalundervisning
Du får individuell undervisning på ditt huvudinstrument, 6 heltimmar per termin.

Teori, Gehör & Metrik
Funktions- och steganalys samt specifik sökningsteori.
Träning i ackordlyssning, rytm/melodidiktat, skalor och intervall.
Grundläggande träning i rytm- och pulskänsla, en grundlig genomgång av vanligt förekommande rytmer inom jazz och modern improvisationsmusik samt en fördjupning av polyrytmer udda taktarter och metriska modulationer.

Inspelningsteknik
Undervisning i inspelningsteknik, mixning, mastring, liveljud och live-streaming. Skolan har en egen studio där du kan göra egna inspelningar. Du har tillgång till studion dygnet runt. 

Forum
Ett mötesforum för att ventilera tankar, reflektera över musik och ta del av olika föredrag.

Sångensemble & Improvisation för sångare
För dig som har sång som huvudinstrument finns sångensemble. Där får du sjunga vokala arr och sträva efter en gemensam klang, öva flow och fantasi i vokal improvisation samt jobba med scenisk närvaro.Du har också sångimprovisation med målet att omsätta teori till musik.

EL-Art
Entrepreneurial Learning-Art handlar om att hitta din konstnärliga drivkraft, synliggöra dina kompetenser och lära dig kommunicera om din musik med intressenter för att bygga ett yrkesliv som musiker. Ämnet ges för alla som går i årskurs två.

Konserter, Projektveckor & Turné
Under läsåret arbetar vi med ett flertal projektveckor och olika konsertprojekt istället för ordinarie undervisning. En sådan vecka kan t.ex. handla om att spela in musik, fokusera på solo-, duo- och triospel i udda sättningar eller bestå av samarbeten med övriga kulturlinjer som grafisk, film- och teaterlinjen i form av föreställningar och konserter. Läsåret avlutas med en Sverigeturné.

Drömimpro
Tillsammans med deltagare från teaterlinjen arbetar vi med drömimprovisation som går ut på att improvisera fram publikens drömmar. Uppspel sker på skolor.

Konsertvecka med Fridhems Musiklabb
Deltagarna på Fridhems Musiklabb skriver musik som framförs av ensembler på Jazzlinjen.

Internationella samarbeten
Skolan är medlem i IASJ (International Association of Schools of Jazz) som årligen organiserar utbyten för studenter och gästföreläsare. Vi skickar varje år en deltagarrepresentant till mötet. 

Jazzlinjen har också ett samarbete med Svenska institutet i Aten och Ionian University på Korfu i Grekland. En ensemble från respektive skola möts under 4 intensiva dagar i slutet av höstterminen i Svenska huset i Kavalla i Grekland för att repa, spela och ge en konsert tillsammans. Artistisk ledare för samarbetet är gitarristen Andreas Hourdakis.

Kvällscaféer
Varje vecka anordnar de olika linjerna på skolan cafékvällar och redovisar pågående arbeten, ibland i samarbete med andra linjer. 

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Praktisk information
Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

 • Jazzlinjen är 2 årig.

 • Årskurs 2 har en gren som heter Jazzmusikerlinjen dit man kan söka om man gått årskurs 1 på Jazzlinjen eller har motsvarande kunskaper från annan likvärdig utbildning.

 • Jazzmusikerlinjen är en ettårig utbildning.

 • Jazzlinjen åk 1&2 samt Jazzmusikerlinjen har totalt 47 elever.

 • Normalt antas 18-25 kursdeltagare varje år på Jazz- och Jazzmusikerlinjen.

Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Du har tillgång till ensemble- och övningsrum, inspelningsstudio, musikdatorer, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

Jazzlinjen - 1460 x 973
Fanny Gunnarsson - Kontaktlärare Jazzlinjen
fanny.gunnarsson@fridhemsfolkhogskola.se

Fanny är kontaktlärare på Fridhems Jazzlinje där hon även undervisar i ensemble och teori. Utöver detta frilansar Fanny som pianist och sångerska. Hon brinner för originalmusik och har aktivt valt att rikta sig mot de sammanhang där hon får jobba med egna eller andras kompositioner. Hennes egen grupp Fanny Gunnarsson Quartet har hittills släppt tre skivor och spelat på många av landets större jazzscener. Andra band som kan nämnas är We Float som 2018 vann årets grupp på SR:s Jazzkatten och den genreöverskridande kvartetten Cure-a-Phobia. Fanny har under sin karriär spelat och samarbetat med många namn inom jazzen, bl.a. Lina Nyberg, Elin Forkelid, Nisse Landgren och Sinne Eeg. 

Jan Karlsson - Kontaktlärare Jazzlinjen
jan.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Jan Karlsson är förutom kontaktlärare på jazzlinjen frilansande basist som spelat i många olika sammanhang och genrer. Den musik han brinner mest för är dock den som faller inom ramen för den s.k. jazzgenren och spelar mest regelbundet med det Malmöbaserade storbandet Monday Night Big Band. Förutom att han själv har gått på Fridhems folkhögskola har han en utbildning som instrumental- och ensemblelärare samt en påbyggnadsutbildning i musikteori.

Lärare per ämne:
Karolina Almgren - Sax, ensemble, arrangering, komposition
Sofia Chanfreau - Ljudteknik
Peter Dahlgren - Trombon
Emma Denward - Sång, sångensemble, EL-Art
Loïc Dequidt - Ensemble
Fanny Gunnarsson - Kontaktlärare, teori, ensemble
Magnus Hjorth - Piano, improvisation för sångare, komposition
Andreas Hourdakis - Gitarr
Jan Karlsson - Kontaktlärare, bas, gehör, ensemble
Snorre Kirk -Trummor
Mårten Lundgren -Trumpet
Anders Vestergård -Biträdande rektor, metrik, forum
Kathrine Windfeld - Ensemble och storband
Michala Østergaard-Nielsen -Ensemble

Gästlärare:
Under ett år är det många, nationellt eller internationellt kända gästlärare och musiker som besöker Jazzlinjen. 

Exempel på gäster genom åren är Ari Hoening, Malin Wättring, Jason Marsalis, Peter Asplund, Isabella Lundgren, Tony Kofi, Ingrid Jensen, Gilad Hekselman, Jonathan Kreisberg, Kristin Korb, Jeff Ballard, Marylin Mazur Steve Swallow, David Liebman Jerry Bergonzi, Django Bates, Lindha Kallerdahl, Joey Calderazzo, Vincent Hearing, Lina Nyberg, Jonas Knutsson, Joakim Milder, Elin Forkelid, Bobo Stenson, Fredrik Ljungqvist, Josefine Lindstrand, Mattias Windemo, Lena Willemark, Lars Jansson, Lee Konitz m.fl

Ansökningen till 2022 öppnar i slutet av december 2021.

Inträdesprov

1) Uppspelsprov på ditt huvudinstrument eller sång där du blir ackompanjerad av elever från Jazzlinjen.

 • Du ska spela upp två stycken låtar. En av de obligatoriska låtarna och en låt som du valt själv och bifogat som pdf i din ansökan. 

 • Om du söker på mer än ett instrument eller sång så måste du göra separata uppspel inför olika juryer. 

 • Provet tar ca 15 minuter. 

 • Kriterier för antagning kan du läsa lite längre ner på sidan.

2) Praktiskt gehörsprov

 • Du får lära dig en låt på gehör tillsammans med andra sökanden till jazzlinjen. 

 • Instuderingen sker på ditt instrument, som trummis spelar du endast rytmen.

 • Du får improvisera över en given ackordsföljd och form.

Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 300kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar. 

Du får mer information om skolan, Jazzlinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan.

 

Kriterier för antagning till Jazzlinjen

Vi söker dig med ett stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse
för musik. Vi bedömer dina instrumentala färdigheter och förmåga att uttrycka dig musikaliskt utifrån följande kriterier:

 • erfarenhet i ensemblespel samt förmåga att kunna kommunicera med dina medmusiker, i provet bedöms den sökande i sitt sätt att vara närvarande och ta aktiv del i skapandet av musiken samt den sökandes förmåga att kommunicera med sina medmusiker,
 • medvetenhet om sound såväl volymmässigt som klangligt,
 • kännedom om det tonspråk som generellt används i jazzgenren, den sökande bedöms i förmågan att kunna improvisera över jazzharmonik,
 • intrumenttekniska färdigheter, 
 • musikaliskt uttryck och konstnärlig personlighet, den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till musikaliskt uttryck - att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap med musiken.

Med utgångspunkt från kvaliteter som den sökande uppvisat under provet kan juryn uppskatta dennes förmodade utvecklingspotential. Här spelar exempelvis talang, musikalisk mognad, antal år med instrumentet och ev. tidigare utbildning in. Vi tillämpar inte kvotering men positiv särbehandling av underrepresenterat kön.

Internat 
Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!