Folkhögskola teater - Bredda dina kunskaper inom skådespeleri

Fridhems Folkhögskola Teaterlinjen

 • Vad är skådespeleri och hur går det till?
 • Hur ser min lust, mitt engagemang och min konstnärlighet ut?
 • Hur kan framtidens teater och scenkonst se ut?

Det här är frågor vi ställer oss tillsammans med dig som deltagare på Teaterlinjen.
Teaterlinjen på Fridhems Folkhögskola är en av Sveriges bästa förberedande sceniska utbildningar, med lång tradition och grundmurat rykte i teatersverige. Hit ska du söka om du vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom skådespeleri under två intensiva år.

Du måste tillåta External-cookies för att se Youtube filmer. Ställ in dina inställningar för Cookies genom att klicka här om du vill se innehållet

Teaterlinjen är en grundläggande 2-årig kurs inriktad på scenisk gestaltning för i huvudsak skådespelare, men även för andra yrkesroller inom det scenkonstnärliga fältet. På Teaterlinjen arbetar vi med grundläggande skådespelarteknik och teaterträning där improvisation, berättarteknik, textarbete och scenframställning tar mycket plats. Bredvid detta har vi bland annat också undervisning i dans, akrobatik, röst och sång.

I vårt teaterhus finns två stora spel- och replokaler med full teknik, och några mindre replokaler. Huset är tillgängligt dygnet runt för våra deltagare.

På Fridhems Folkhögskola är samarbeten mellan de olika linjerna en viktig del av pedagogiken och här ges förutsättningar för nya möten deltagare emellan som också utmanar till ett mer tvärkonstnärligt uttryck. Av dig som studerar på någon av våra kulturlinjer förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

År 1

Under första året på teaterlinjen jobbar vi framför allt med grundläggande skådespelarteknik och att skapa en trygg grupp - så att prestationsångest kan ge vika för processarbete. Vi samarbetar med jazzlinjen och filmlinjen i kortare projekt, arbetar med monologer och textarbeten i olika konstellationer och provar även att sjunga, både individuellt som i kör.

År 2

Andra året fortsätter med utvecklad skådespelarteknik men vi har även samarbeten med musiklabbet och filmlinjen. Vi provar clownteknik och jobbar med egna projekt, textarbeten och komedier. Vårterminen består till stor del av slutproduktioner där vi, förutom att vi skapar en hel föreställning, även lär oss produktionsarbete. Föreställningarna som skapas går på en kort turné.

Praktisk information

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Fridhems Teaterlinjen är 2-årig och har plats för 18 studerande i varje årskurs.
Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Fridhems Folkhögskola Teaterlinjen - 1460 x 974
August Lindmark - Kontaktärare Teaterlinjen
august.lindmark@fridhemsfolkhogskola.se
August Lindmark är utbildad skådespelare på Fridhems folkhögskola och Teaterhögskolan i Malmö. Han drev i många år den fria teatergruppen Teaterrepubliken, där han även jobbat som regissör och dramatiker. Han har också varit anställd på stadsteatrarna i Helsingborg och Malmö och i olika frigrupper. Vid sidan om teaterverksamheten har han varit aktiv som kulturpolitisk debattör och schackkommentator.

 

Peter Öberg - Kontaktlärare Teaterlinjen
peter.oberg@fridhemsfolkhogskola.se
Peter undervisar på teaterlinjen med extra fokus på arbetet med skådespelarnas röst- och sångliga gestaltning. Han är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö och sedan 2003 frilansande skådespelare och musikalartist på scener som Malmö Opera, Göta Lejon, Månteatern, Teater InSite mm. Även flitigt förekommande som ljudboksinläsare och speaker. Peter brinner för att utveckla konsten att göra det uppenbart svåra - ”att stå på scen” - till att både kännas och upplevas som det enkla.

Gästlärare

Irma Jämhammar - Casting
Pelle Öhlund - Clown
Amanda Lebert - Ljus
Daniel Staley - Dans
Ronja Möller - Spoken Word
Andrea Hilario - Akrobatik
Leif Persson - Scenografi & Kostym
Marcus Carlsson - Film
Scenkonsthuset Bastionen - Produktion

För att söka till Teaterlinjen ska du:
1. Skicka in din anmälan via länken längst ner (ansökningsperioden öppnar i december) och följa anvisningarna.
2. Framföra en av de förelagda monologerna som finns under fliken "Söktexter" filmad med en mobilkamera. (se information Prov 1)
3. I ett mejl till oss kortfattat skriva om dig själv; ditt namn, din ålder och var du är född och uppväxt. I mejlet vill vi också att du bifogar ett porträttfoto.

Anmäl dig via länken och mejla sedan texten om dig själv, bilden och din filmlänk till teater@fridhemsfolkhogskola.se

Deadline för ansökan och inskickat material är 24 mars!

Prov 1

För att söka till Teaterlinjen ska du framföra en av de förelagda monologerna som finns under fliken "Söktexter" filmad med en mobilkamera (texterna dyker upp i samband med att anmälan öppnar). I ett mejl vill vi också att du skriver kort om dig själv; ditt namn, din ålder och var du är född och uppväxt, och bifogar ett porträttfoto.

Välj en av de föreslagna monologerna och filma dig själv när du framför monologen.

Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen. Om du har valt en scen med motläsrepliker så ge plats för dom, som om du hör dom/reagerar på dom.

Spela in filmen som om du stod framför en publik. Filmen skall visa hela dig (hela kroppen) och det är viktigt att du syns och hörs bra.

Du får inte klippa eller redigera i monologen. Den ska filmas under en obruten tagning och mobilen måste vara stilla under filmningen - som om du stod framför juryn.

Ladda upp filmen till Youtube eller annan valfri plattform senast söndag 24 mars, det viktiga är att videon finns tillgänglig online för juryn att titta på.

Besked efter prov 1 ges till samtliga sökande - tisdag 9:e april.

Prov 2

Prov 2 kommer vara en dag på Fridhems Folkhögskola i Svalöv under vecka 21. Mer info om exakt dag och tid får du om du går vidare från prov 1. Väl på plats kommer du först att medverka i en workshop med hela sökgruppen och sen ska du framföra en egen vald monolog på max 3 min som följs av en intervju. Räkna med att det tar hela dagen.

Antagningsbesked ges måndag 27:e maj.

Inför prov 2 tar vi ut en avgift på 400 kr som täcker kost och logi, med reservation för ändringar.

Kriterier för antagning till Teaterlinjen

Vi söker dig med ett stort engagemang, som vet varför du söker och som har ett brinnande intresse för skådespeleri, teater, film och scenkonst. Vi söker personer som vi tror kan använda utbildningen på ett kreativt sätt och som vill utforska sitt konstnärsskap både i grupp och som individ. Vi söker personer som fungerar väl i sociala sammanhang och kan ta mycket eget ansvar. 

Under antagningsprocessen tittar vi på följande:

 • lust, ambition och engagemang
 • textförståelse och språkglädje
 • närvaro
 • konkret och positiv inställning till arbetet
 • samarbetsförmåga och lyhördhet
 • improvisationsförmåga
 • öppenhet och nyfikenhet
 • dramatisk fantasi
 • fysisk uttrycksförmåga
 • användbara livserfarenheter

Under antagningsprocessen ses lika mycket till erfarenhet och kunskap som till öppenhet, lust, samarbetsförmåga och engagemang. I antagningsprocessen tas också hänsyn till att skapa en grupp med olika perspektiv, där de antagna deltagarna har olika erfarenheter och bakgrunder gällande klass, kön, etnicitet och geografisk spridning.

Skulle det uppstå lediga platser i årskurs 2, till exempel att en deltagare väljer att hoppa av sin utbildning, kommer vi att bedöma vem av de sökande som kan erbjudas en plats direkt till årskurs 2. Du kan alltså bli erbjuden att börja andra året direkt även om du sökt och vill gå båda åren.

Vid antagning bekräftar du din antagning genom att betala in 1 000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Internat & folkbokföring

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Kommer du från ett annat EU/EES-land behöver du folkbokföra dig i Sverige för att studera på Fridhem. 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

Ansökningar till den här kursen är avslutade för den här perioden.
Välkommen att ansöka till nästa period!

Kursens mål och syfte

Teaterlinjen är en grundläggande 2-årig kurs inriktad på scenisk gestaltning för i huvudsak skådespelare, men även andra yrkesroller inom det scenkonstnärliga fältet. Målet med kursen är att ge kursdeltagarna möjlighet att utveckla sina färdigheter inom scenisk gestaltning och att därigenom bli mer självständiga och kreativa scenkonstnärer. Studierna har starkt fokus på det fysiska, kreativa och praktiska utövandet och på processerna i skapandet - med stor tyngd på arbete i grupp.

Den som väljer att gå på Teaterlinjen på Fridhems Folkhögskola erbjuds möjlighet att fördjupa sig i och utveckla sina hantverksmässiga kvaliteter såväl individuellt som i ensemble. Teaterlinjen bidrar till detta genom att tillhandahålla ämnen som är relevanta och genom att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö där kursdeltagarna ges möjlighet att påverka riktning och innehåll i de ämnen som kursen består av.

Kursens innehåll

Grunderna

Erfarenhetsbakgrunden på Teaterlinjen är och ska vara olika. För att i detta kunna uppmuntra och utveckla en mångfald av konstnärliga uttryck ser vi ändå behovet av att ha en gemensam grundplattform, en viss gemensam erfarenhetsbank, som deltagare på teaterlinjen kan samlas kring. Målet är att skapa en bredd på vilket en djupare kunskap kan ges plats.

Grundträning

Grundläggande teaterträning med grupp-, rumsmedvetande- och improvisationsövningar, scenframställning samt fysisk träning.

Morgonträning

Daglig morgonträning under 30 min är den start på vilket utbildningen vilar. Efter inledande grundträning planeras och leds morgonträningen av deltagarna själva - omväxlande i par. Morgonträningen innehåller delarna: Flås, fokus och röst.

Fyspass och Fredagsös

Under kursens båda år ingår kontinuerlig fysisk träning i form av gemensamma träningspass med den andra årskursen - passen är till viss del lärarledda men främst ledda av deltagarna själva.

Röstträning

Under kursens båda år ingår kontinuerlig röstträning där fokus ligger på att deltagarna både ska upptäcka sin röst och få större förståelse kring scenisk röstanvändning. All röstträning utgår från arbetet kring skådespelarens verktyg - avspänning, andning, öppenhet, närvaro och vilja att nå fram med sin berättelse.

Berätteri

Utbildningens första sceniska uppgift är berätteri. Deltagarna får utifrån förlaga enskilt förbereda en tio minuters berättelse, som redovisas inför skolan under kvällskaféer. Fokus i ämnet ligger på att öka deltagarnas förmåga att på scen möta en publik med förberett material. Detta görs genom övningar i visualisering, avspänning, dramaturgi och muntlig gestaltning.

Kör

I ämnet ges en basförståelse kring dels repetitionsmetodik för kör dels gehör, intonation och musikteori. Möjligheter ges att med varierande metoder, både i grupp och individuellt, studera in och lära sig flerstämmiga stycken. Undervisningen bedrivs främst i helgrupp men deltagarna övar också i mindre ensembler.

Viljeimpro

Viljeimpro tränar deltagarna i skådespelarens grundläggande fokus och angreppspunkter för att kunna gestalta roller och en scenisk situation. Med hjälp av Stanislavskijs “Magiska Om” ska deltagarna få förståelse för hur en roll och situation kan angripas med hjälp av skådespelarens egna kropp och fantasi. Ämnet viljeimpro innehåller grundläggande begreppsförståelse och träning i att ställa frågan “Vad vill rollen uppnå just här och nu?”, för att få svar om vilka handlingar som ska genomföras och uppgifter som ska lösas i scenen. Målet är en förståelse kring att en roll kan välja fysiska, emotionella eller intellektuella medel för att driva igenom sin vilja.

Sång - Sånglig gestaltning

Under ämnet “Sånglig gestaltning” arbetar deltagarna med texten som utgångspunkt i ett personligt process-skapande. Undervisningen bedrivs i helgrupp där fokus ligger på närvaro, autenticitet och att träna på att vara “här och nu”. Ämnet utgår från delar av de båda metoderna Groth och Chubbuck och avslutas på veckans sista dag i ett öppet arbete för skola och allmänhet.

Dans

Dans finns återkommande på schemat under båda läsåren - både enstaka dagar och i veckolång workshop. Ämnet har haft olika profil under åren, men är under senare tid byggt på fridans - dans för skådespelare, utan krav på direkta förkunskaper. Målet är att öka deltagarnas uttrycksförmåga, att använda kroppen på nya berättande sätt och väcka lusten och nyfikenheten kring fysiska uttryck samt det frigörande elementet i att röra sig fritt/tematiskt till musik.

Akrobatik

Akrobatik är ett återkommande inslag som halvdagar i perioder under båda åren. Ambitionen är att utmana deltagarna fysiskt i mötet med akrobatikens tekniska och fysiska krav men samtidigt skapa trygghet och förhöjd koncentration i gruppen. Akrobatiken tränar också deltagarna mentalt kring utmaning, anspänning/ avspänning, målbild och mod förutom att också öka deltagarnas självkännedom kring balans, fokusering och kroppskontroll.

Skriva

Deltagarna får undersöka sitt eget uttryck i skriven, dramatisk form. Eget arbete och letande efter viljan att uttrycka sig, kombineras med tekniska verktyg för att öka förmågan att uttrycka det en själv önskar, och också anpassa skriven text till en dramatisk situation.

Text 1

Arbetet utgår från monologformen, där deltagarna själva väljer texten de vill arbeta med. Deltagarna får träna sig i att tillämpa de insikter de fått under den första terminens ämnen i ett arbete med text samt att pröva och utveckla den självständiga arbetsdisciplinen.

Text 2

Arbetet syftar till att träna deltagarna i skådespeleri med hjälp av skriven dramatiskt material - psykologisk, realistisk text. Målet är att få syn på hantverket i skådespeleriet, att få och samla på sig fler verktyg för att kunna känna igen och lösa sceniska utmaningar.
Text 2 är dialoger, där deltagarna alltså jobbar parvis, i vilken de gör en skiss på en scen ur en pjäs, visar för varandra och drar lärdomar och väcker frågor. Fokus lägger vi på samspel, att spela en situation, att spela relationen i texten, att driva en vilja i scenen och att träna på att välja medel och byta medel - för att nå sitt mål, ta och ge impulser till sin medspelare samt reagera på sin medspelare, istället för att “spela teater”.

Text 3

Arbetet i Text 3 är en högre utmaning i “turbo”-format där deltagarna är indelade tre och tre, och alltså har två andra personer i scenen, att förhålla sig till. Detta tränar deltagarna på att väcka frågor kring fokus i en dramatisk scen. Hur löser vi; Att vi är tre personer som interagerar med varandra? Att det finns tre viljor i scenen istället för två? Vem som har fokus? Arbetet ger också ökad medvetenhet på skådespelarens arbete i en scen utan text; Vad gör jag i det här partiet av scenen där de andra två pratar och jag är tyst?

Studioteknik

Det studiotekniska ämnet handlar om mikrofonteknik, berättarteknik i studiomiljö samt inläsningsteknik. Detta för att ge deltagarna erfarenhet av att ha arbetat med sina skådespelartekniker i en studiomiljö och ge grundläggande förståelse för arbete i studio.

Ljus och Ljud

Grunderna till ljus- och ljudarbete ges i kortare workshops tillsammans med yrkesverksam gästlärare. Övrig kunskapsöverföring inom området ges från äldre deltagare till nyare och utvecklas vidare fritt inom ramen för uppspel och redovisningar.

Ansvar

Som deltagare på Fridhems Folkhögskola har du ett stort ansvar för din egen utveckling men vi förväntar oss även att du både under som utanför skoltiden deltar och engagera dig i det gemensamma utvecklingsarbetet av linjen och skolan. Under bägge åren på teaterlinjen är tex. deltagarna uppdelade i olika ansvarsområden så som ljus, ljud, kostym, rekvisita, verkstad och scenkonstombud dessutom finns det olika råd på skolan där ansvaret fördelas bland deltagarna under studietiden.

Projekt

Några delar av kursens innehåll är under en längre period där det i lärandeprocessen både finns tid och rum för mer reflekterande arbete som möjlighet att utveckla flera av de delar som deltagarna fått grundkunskaper om. I dessa projekt, ofta till skillnad från övrig undervisning, är det också inlagt att nå någon form av “sluresultat” och presentera det för en publik vid flertalet tillfällen.

Text 4

Det fjärde textblocket, under första året, är längre och bygger på att klassen delas in i tre grupper där varje grupp arbetar med en hel, kortare pjäs, som innehåller minst en roll var.
Målet är att under ca fem veckor analysera pjäsen, fördela rollerna i ensemblen och i repetitioner jobba fram en enkel skiss på hela pjäsen, kunna spela hela berättelsen och redovisa resultatet för varandra och för inbjuden publik vid tre tillfällen.

Komedi

Målet med andra årets “komediprojekt” är att undersöka och träna komik, tajming, karaktär och större sceniska uttryck. Klassen jobbar i grupper om 3 eller 4, med textmaterial som är komedier, tänkta att roa och locka till skratt, och som ibland också innehåller direkt tilltal till publiken, kanske inte helt psykologiskt realistiska, kanske till och med öppnar för det absurda och groteska. Detta arbete väcker många frågor kring humor - Vad är/blir roligt och varför? På vilket sätt skiljer sig skådespelarens arbete i den här genren mot annat eller är grunderna egentligen de samma? Här ges möjlighet att också medvetet pröva större uttryck på scen, ta ut svängarna, och närma sig karaktärsarbete, dvs att pröva större uttryck med både kroppen och rösten, uttryck som kanske ligger längre ifrån ens eget personliga. I slutdelen av projektet framförs resultatet för varandra men deltagarna ges också tillfälle att möta publik vid offentliga redovisningar. Publikmötet blir här extra intressant och lärorikt, utifrån tekniska upptäckter kring hur en ensemble måste arbeta med en skrattande publik.

Egna projekt

Utifrån egna idéer får deltagarna utveckla ett konstnärligt koncept, som sedan redovisas inför klassen eller inbjuden publik. Fokus ligger på idéutveckling och övande av de färdigheter som krävs för att gå från vision till färdigt konstverk. Deltagarna får självständigt både formulera och uttrycka sig. Blocket innebär givetvis konstnärlig utveckling, men knyter också starkt an till folkbildningens idé om utveckling genom arbete med självformulerade mål, och ska därigenom stärka deltagarens tro på sin konstnärliga förmåga.

Slutproduktion

Som avslutning på utbildningen deltar deltagaren i en föreställning. Tanken är att under detta arbete guidas från deltagarperspektivet till ett mer professionellt utförandedito. Detta sker genom möte med en regisserande pedagog, som i så stor utsträckning som möjligt arbetar som en professionell regissör. Under arbetet länkas skådespelarmässigt alla de tidigare inslagen i utbildningen samman till en helhet. Genom en längre spelperiod än tidigare läggs också fokus på publikmötet och vad en skådespelare behöver kunna och göra för att hålla jämn kvalitet över längre tid. Dessutom får deltagaren ägna sig åt text- och föreställningsanalys, samt genom att välja ett ansvarsområde, träna sig på de kringuppgifter som hör till en teaterföreställning, såsom ljud, ljus, produktion, kostym, scenografi eller marknadsföring.

Samarbeten

Samarbeten över linjerna är en viktig del av Fridhems Folkhögskolas pedagogik och i det ges förutsättningar för nya möten deltagare emellan och att utmana deltagarna till ett mer tvärkonstnärligt uttryck.

Drömimprovisation - samarbete mellan Jazzlinjen och Teaterlinjen.

Här ges deltagarna träning i att ta ut svängarna i improvisation och att lära sig se och inspireras av de andras konstnärliga uttryck. Erfarenhet av att samarbeta i en ensemble, på turné och spela inför riktig publik (låg- och mellanstadie), utanför skolan, är viktiga element i ämnet men också att tidigt påminnas om att det vi gör i slutändan alltid ska nå en publik. Drömimprovisation är ett interagerande med publiken som ställer höga krav på lyhördhet, närvaro, koncentration och lust.

Musikteater - samarbete mellan Musiklabb och Teaterlinjen

I detta samarbete utforskas och utmanas bilden av vad musikteater kan vara. Deltagarna får efter inledande övningar tid att mötas över konstgränserna för att hitta svar på frågorna; Vad är musikteater? Vad kan musik och teater bli tillsammans? Samarbetet avslutas med en öppen redovisning för skola och allmänhet.

Film - samarbete mellan Filmlinjen och Teaterlinjen

I flera samarbeten med Filmlinjen övar sig deltagarna på att göra film från idé till visning och tillägnar sig därigenom baskunskaper inom filmens hantverk. Det handlar om att öva sig på skådespelarens hantverk framför kameran såväl som att ges vissa kunskaper kring hantverket bakom kameran såsom manus, regi, foto, ljud, ljus och klipp.

Workshoppar

Detta inslag på kursen varierar stort och är den del av innehållet som växlar och förändras mest år från år, beroende på deltagarnas intressen och behov men också möjligheter för bokning.

Spoken word

Målet för ämnet Spoken Word är att deltagarna ska få prova ett annat uttryckssätt, en annan scenisk gestaltning än traditionellt skådespeleri. Här ges deltagarna möjlighet att dels skriva egen poesi tänkt för scen men också att prova det egna uttrycket, den egna rösten, att formulera sig utifrån upplevelser i sitt eget liv, det djupt personliga tilltalet. Deltagarna tränas på och får uppleva rytm och direkthet - det som Spoken word bygger på.

Clown

Clownteknik baserad på commedia- och maskspelstradition. Workshoppen lär ut tekniska färdigheter och regelverk som clownen arbetar med såsom direkt ögonkontakt med publiken, regler kring arbete med clownnäsan och rummet, och ett eget förslag på clownkaraktär och kostym. Målet är att hitta sin egen clown och träna på all teknik som omger clownen liksom att höja deltagarnas tekniska medvetenhet även utanför clownämnet.

Gäst från verkligheten

Deltagarna får i detta forum möta inbjudna professionella aktörer från scenkonstens olika områden och i storgrupp diskutera förutsättningar, drömmar och frågor kring det professionella konstnärskapet.

Film i Skåne - kortfilmsprogram

Här möter deltagarna regissörer i utbildning på Film i Skånes kortfilmsprogram. Under handledning av yrkesverksam gästlärare får de gemensamt och praktiskt, i kortare scener, öva sig på ett film-repetitionsarbete med direktkopplad feedback.

Film - tillsammans med Filmlinjen

Under handledning av yrkesverksam gästlärare - regissör - ges möjlighet både för övningar som diskussioner, för en fördjupad kunskap och förståelsen kring olika processer inom filmskapandet.


Antagningskrav

Deltagare på Teaterlinjen ska ha ett brinnande intresse för skådespeleri, teater, film och scenkonst och förväntas använda kursen på ett kreativt, utforskande sätt för att pröva sitt konstnärskap både i grupp och som individ. Deltagare på Teaterlinjen behöver fungera väl i sociala sammanhang och ha kapacitet att ta mycket eget ansvar.

Antagningsprocessen sker i flera delar och de sökande bedöms av en jury som tittar på följande:

 • lust, ambition och engagemang
 • textförståelse och språkglädje
 • närvaro
 • konkret och positiv inställning till arbetet
 • samarbetsförmåga och lyhördhet
 • improvisationsförmåga
 • öppenhet och nyfikenhet
 • dramatisk fantasi
 • fysisk uttrycksförmåga
 • användbara livserfarenheter

Under antagningsprocessen ses lika mycket till erfarenhet och kunskap som till öppenhet, lust, samarbetsförmåga och engagemang.

I antagningsprocessen tas också hänsyn till att skapa en grupp med olika perspektiv, där de antagna deltagarna har olika erfarenheter och bakgrunder gällande klass, kön, etnicitet och geografisk spridning.

Intyg

Samtliga kursdeltagare som genomgått en fullständig kurs på Fridhems folkhögskola får, efter avslutad kurs, ett intyg. På intyget framgår studietid, studiernas omfattning samt vilka huvudmoment som ingått i kursen.

 

Du väljer en av monologerna till ditt första prov.

Carlos ur 127 av Alejandro Leiva Wenger
Ladda ner fil

Lillebror ur Fria viljan av Daniela Kullman
Ladda ner fil

Mani ur Ungefar lika med av Jonas Hassen Khemiri
Ladda ner fil

Virve ur Sarskorpor av Maria Blom 2
Ladda ner fil