Fridhems Folkhögskola Teaterlinjen

 • Vad är skådespeleri och hur går det till?
 • Hur ser min lust, mitt engagemang och min konstnärlighet ut?
 • Hur ska framtidens teater, scenkonst och film se ut?

Det här är frågor vi ställer oss tillsammans med dig som deltagare på Teaterlinjen. 
Teaterlinjen på Fridhems Folkhögskola är en av Sveriges bästa förberedande sceniska utbildningar, med lång erfarenhet och grundmurat rykte i teatersverige. Hit ska du söka om du vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom skådespeleri under två intensiva år.

På Teaterlinjen arbetar vi med grundläggande drama- och teaterträning där improvisation, berättarteknik, textarbete och scenframställning tar mycket plats. Bredvid detta har vi även undervisning i bland annat dans, akrobatik, röst och sång. 

Teaterlinjen är en grundläggande utbildning inriktad på scenisk gestaltning men eftersom Fridhems folkhögskola även har andra kulturlinjer har vi utbyte med dessa i olika projekt så som drömimpro, musikteater och olika filmworkshops. 

I vårt teaterhus finns två stora spel- och replokaler med full teknik, och några mindre replokaler. Huset är tillgängligt dygnet runt för våra deltagare.

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

År 1

Under första året på teaterlinjen jobbar vi framför allt med grundläggande drama- och teaterövningar och att skapa en trygg grupp, så att prestationsångest kan ge vika för processarbete istället. Vi samarbetar med jazzlinjen och filmlinjen i kortare projekt, arbetar med monologer och textarbeten i olika konstellationer och provar även att skriva och regissera. 

År 2

Andra året fortsätter vi med grundläggande drama- och teaterövningar men vi har även samarbeten med musiklabbet och filmlinjen. Vi provar clownteknik och jobbar med egna projekt, textarbeten och komedier. Vårterminen består till stor del av slutproduktioner där vi, förutom att vi skapar en hel föreställning, även lär oss produktionsarbete. Föreställningarna som skapas går på en kort turné.

Praktisk information

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Fridhems Teaterlinjen är 2-årig och har plats för 18 studerande i varje årskurs.
Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Fridhems Folkhögskola Teaterlinjen - 1460 x 974
August Lindmark - Kontaktärare Teaterlinjen
august.lindmark@fridhemsfolkhogskola.se
August Lindmark är utbildad skådespelare på Fridhems folkhögskola och Teaterhögskolan i Malmö. Han drev i många år den fria teatergruppen Teaterrepubliken, där han även jobbat som regissör och dramatiker. Han har också varit anställd på stadsteatrarna i Helsingborg och Malmö och i olika frigrupper. Vid sidan om teaterverksamheten har han varit aktiv som kulturpolitisk debattör och schackkommentator.

 

Peter Öberg - Kontaktlärare Teaterlinjen
peter.oberg@fridhemsfolkhogskola.se
Peter undervisar på teaterlinjen med extra fokus på arbetet med skådespelarnas röst- och sångliga gestaltning. Han är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö och sedan 2003 frilansande skådespelare och musikalartist på scener som Malmö Opera, Göta Lejon, Månteatern, Teater InSite mm. Även flitigt förekommande som ljudboksinläsare och speaker. Peter brinner för att utveckla konsten att göra det uppenbart svåra - ”att stå på scen” - till att både kännas och upplevas som det enkla.

Gästlärare

Irma Jämhammar - Casting
Pelle Öhlund - Clown
Amanda Lebert - Ljus
Daniel Staley - Dans
Ronja Möller - Spoken Word
Andrea Hilario - Akrobatik
Leif Persson - Scenografi & Kostym
Marcus Carlsson - Film
Scenkonsthuset Bastionen - Produktion

För att söka till Teaterlinjen ska du:
1. Skicka in din anmälan via länken längst ner (ansökningsperioden öppnar i december) och följa anvisningarna.
2. Framföra en av de förelagda monologerna som finns under fliken "Söktexter" filmad med en mobilkamera. (se information Prov 1)
3. I ett mejl till oss kortfattat skriva om dig själv; ditt namn, din ålder och var du är född och uppväxt.

Mejla texten om dig själv och filmlänken till teater@fridhemsfolkhogskola.se
Deadline för ansökan och inskickat material är 24 mars!

Prov 1

För att söka till Teaterlinjen ska du framföra en av de förelagda monologerna som finns under fliken "Söktexter" filmade med en mobilkamera . I ett mejl vill vi att du skriver kort om dig själv; ditt namn, din ålder och var du är född och uppväxt.

Välj en av de föreslagna monologerna och filma dig själv när du framför monologen.

Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen. Om du har valt en scen med motläsrepliker så ge plats för dom, som om du hör dom/reagerar på dom.

Spela in filmen som om du stod framför en publik. Filmen skall visa hela dig (hela kroppen) och det är viktigt att du syns och hörs bra.

Du får inte klippa eller redigera i monologen. Den ska filmas under en obruten tagning och mobilen måste vara stilla under filmningen - som om du stod framför juryn.

Ladda upp filmen till Youtube eller annan valfri plattform senast söndag 24 mars, det viktiga är att videon finns tillgänglig online för juryn att titta på.

Prov 2

Prov 2 kommer vara på Fridhems Folkhögskola i Svalöv vecka 21. Mer info om exakt dag och tid får du om du går vidare från prov 1. Väl på plats kommer du först att medverka i en workshop med hela sökgruppen och sen ska du framföra en egen vald monolog på max 3 min som följs av en intervju. Räkna med att det tar hela dagen. 

Besked om du går vidare efter prov 1 får du senast måndag 8 april.
Inför prov 2 tar vi ut en avgift på 400kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar. 
Antagningsbesked ges
måndagen 27 maj.
 

Kriterier för antagning till Teaterlinjen

Vi söker dig med ett stort engagemang, som vet varför du söker och som har ett brinnande intresse för skådespeleri, teater, film och scenkonst. Vi söker personer som vi tror kan använda utbildningen på ett kreativt sätt och som vill utforska sitt konstnärsskap både i grupp och som individ. Vi söker personer som fungerar väl i sociala sammanhang och kan ta mycket eget ansvar. 

Under antagningsprocessen tittar vi på följande:

 • lust, ambition och engagemang
 • textförståelse och språkglädje
 • närvaro
 • konkret och positiv inställning till arbetet
 • samarbetsförmåga och lyhördhet
 • improvisationsförmåga
 • öppenhet och nyfikenhet
 • dramatisk fantasi
 • fysisk uttrycksförmåga

För oss är mångfald och representation en viktig faktor i antagningsarbetet och vi prioriterar att skapa en grupp med så olika erfarenheter och bakgrunder som möjligt gällande klass, kön, etnicitet, ålder och geografisk spridning. Under ansökningsprocessen ser vi lika mycket till erfarenhet och kunskap som till öppenhet, lust, samarbetsförmåga och engagemang. 

Skulle det uppstå lediga platser i årskurs 2, till exempel att en deltagare väljer att hoppa av sin utbildning, så kommer vi att bedöma vem av de sökande som kan erbjudas en plats direkt till årskurs 2. Du kan alltså bli erbjuden att börja andra året direkt även om du sökt och vill gå båda åren.

Vid antagning bekräftar du din antagning genom att betala in 1000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!