Teaterlinjen

 • Vad är skådespeleri och hur går det till?
 • Hur ser min lust, mitt engagemang och min konstnärlighet ut?
 • Hur ska framtidens teater, scenkonst och film se ut?

Det här är frågor vi ställer oss tillsammans med dig som deltagare på Teaterlinjen. 
Teaterlinjen på Fridhems Folkhögskola är en av Sveriges bästa förberedande sceniska utbildningar, med lång erfarenhet och grundmurat rykte i teatersverige. Hit ska du söka om du vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom skådespeleri under två intensiva år.

På Teaterlinjen arbetar vi med grundläggande drama- och teaterträning där improvisation, berättarteknik, textarbete och scenframställning tar mycket plats. Bredvid detta har vi även undervisning i bland annat dans, akrobatik, röst och sång. 

Teaterlinjen är en grundläggande utbildning inriktad på scenisk gestaltning men eftersom Fridhems folkhögskola även har andra kulturlinjer har vi utbyte med dessa i olika projekt så som drömimpro, musikteater och olika filmworkshops. 

Vårt teaterhus rymmer två stora spel- och replokaler med full teknik, och diverse mindre replokaler. Huset är tillgängligt dygnet runt för våra deltagare. 

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

År 1
Under första året på teaterlinjen jobbar vi framför allt med grundläggande drama- och teaterövningar och att skapa en trygg grupp så att prestationsångest kan ge vika för processarbete istället. Vi samarbetar också med jazz- och filmlinjen, provar att skriva och regissera samt arbetar med monologer och textarbeten i olika konstellationer.

År 2
Andra året fortsätter vi med grundläggande drama- och teaterövningar men vi har även samarbeten med musiklabbet och filmlinjen. Vi provar clownteknik och jobbar med egna projekt, textarbeten och komedier. Vårterminen består till stor del av slutproduktioner där vi, förutom att vi skapar en hel föreställning, även lär oss produktionsarbete. Föreställningarna som skapas går på en kort turné.

Praktisk information
Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Fridhems Teaterlinjen är 2-årig och har plats för 18 studerande i varje årskurs.
Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Teaterlinjen - 1460 x 974
Marie Parker Shaw - Kontaktlärare Teaterlinjen
marie.parkershaw@fridhemsfolkhogskola.se

Marie har varit verksam som regissör och teaterlärare i över tjugo år. Utbildad till skådespelare vid Mountview Theatre School i London och senare till regissör vid Academy of Science of Acting i samma stad. Hon har drivit en teaterskola i England, regisserat på bland annat Edinburghfestivalen, Malmö Stadsteater, Uppsala Stadsteater, Västmanlands Teater samt varit Konstnärlig ledare för Månteatern i Lund. Marie drivs av en nyfikenhet för kreativa processer med starka berättelser i fokus och med fantasins kraft som motor. Marie är vikarierande lärare på Teaterlinjen under läsåret 2021-2022.

Peter Öberg - Kontaktlärare Teaterlinjen
peter.oberg@fridhemsfolkhogskola.se
Peter undervisar på teaterlinjen med extra fokus på arbetet med skådespelarnas röst- och sångliga gestaltning. Han är utbildad vid Teaterhögskolan i Malmö och sedan 2003 frilansande skådespelare och musikalartist på scener som Malmö Opera, Göta Lejon, Månteatern, Teater InSite mm. Även flitigt förekommande som ljudboksinläsare och speaker. Peter brinner för att utveckla konsten att göra det uppenbart svåra - ”att stå på scen” - till att både kännas och upplevas som det enkla. Peter är vikarierande lärare på Teaterlinjen under läsåret 2021-2022.
Joakim Narin - Kontaktlärare Teaterlinjen
joakim.narin@fridhemsfolkhogskola.se

Utbildad på Teaterhögskolan i Malmö. 15 år som frilansande skådespelare. Pedagog på Fridhems teaterlinje i 14 år. 

Gästlärare:
Leif Persson - Scenografi, kostym
Daniel Staley - Dans
Ulrika Nilsson - Clown
Fredrik Dillberg - Ljus
Ronja Möller - Spoken Word
Andrea Hilario - Akrobatik
Teater Lilith - Performance

Ansökningen till 2022 öppnar i slutet av december 2021.

Inträdesprov till årskurs 1
Prov 1 består av en av de förelagda monologerna som finns under fliken "Söktexter" filmade med en mobilkamera.

Välj en av de föreslagna monologerna och filma dig själv när du framför monologen.

Du får inte ha någon medspelare, alltså någon annan person, med i filmen. Om du har valt en scen med motläsrepliker så ge plats för dom, som om du hör dom/reagerar på dom.

Filmen skall visa hela dig (hela kroppen). Spela in filmen som om du stod framför en publik och se till att du syns och hörs bra.

Du får inte klippa eller redigera i monologen. Den ska filmas under en obruten tagning och mobilen måste vara stilla under filmningen - som om du stod framför juryn.

Ladda upp filmen till Youtube eller annan valfri plattform senast 24 mars, det viktiga är att videon finns tillgänglig online för juryn att titta på, och mejla länken till: teater@fridhemsfolkhogskola.se 

Prov 2 kommer vara på Fridhems Folkhögskola i Svalöv 23-25 maj. Mer info och exakt dag och tid får du om du går vidare från prov 1. Väl på plats kommer du först att medverka i en workshop med hela sökgruppen och sen ska du framföra en egen vald monolog på ca 3 min som följs av en intervju. Räkna med att det tar hela dagen. 

Besked om du går vidare till prov 2 får du senast i april.

Inträdesprov till årskurs 2
Man kan bara söka till årskurs 2 om det finns lediga platser, vilket kan ske om någon deltagare väljer att hoppa av sin utbildning.

För att söka till årskurs 2 ska du skicka in en ett personligt brev, framföra en av de scener som skolan anmodar + en egen vald text. Vi kommer även hålla en kortare intervju/samtal med dig under söktillfället och kanske jobba tillsammans med dig med en av de scener du söker med.

Sista ansökningsdag till årskurs 2 är 30 april och då vill vi även ha ditt personliga brev.

Provet sker på Fridhems folkhögskola i Svalöv fredagen den 28 maj.

Din exakta tid då vi vill se ditt prov får du senast den 7 maj.

Kriterier för antagning till Teaterlinjen
Vi söker dig med ett stort engagemang, som vet varför du söker och som har ett brinnande intresse för skådespeleri, teater, film och scenkonst. Vi söker personer som vi tror kan använda utbildningen på ett kreativt sätt och som vill utforska sitt konstnärsskap både i grupp och som individ. Vi söker personer som fungerar väl i sociala sammanhang och kan ta mycket eget ansvar. 

Under antagningsprocessen tittar vi på följande:

 • lust, ambition och engagemang
 • textförståelse och språkglädje
 • närvaro
 • konkret och positiv inställning till arbetet
 • samarbetsförmåga och lyhördhet
 • improvisationsförmåga
 • öppenhet och nyfikenhet
 • dramatisk fantasi
 • fysisk uttrycksförmåga

För oss är mångfald och representation en viktig faktor i antagningsarbetet och vi prioriterar att skapa en grupp som har en så bred bakgrund som möjligt gällande klass, kön, etnicitet, ålder och geografisk spridning.

Internat
Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!