Grafisk design - Fördjupningsår inom illustration

Grafisk design och illustration - Fördjupningsår

  • Hur odlar jag min kreativitet och skaparlust?
  • Hur driver jag ett eget projekt från idé till färdigt resultat?
  • Hur arbetar en illustratör och formgivare?

Det är frågor vi ställer oss tillsammans med dig under fördjupningsåret. Under utbildningen får du möjlighet att driva egna längre projekt och utveckla din kreativitet och ditt driv. Hit söker du för att fördjupa dig i det du brinner för mest inom grafisk design, illustration och visuell kommunikation. Du kanske vill skapa ett eget typsnitt, illustrera en barnbok eller formge en serie affischer? Här får du tid och handledning för att starta din karriär som frilansande designer eller söka till högre utbildning.

Fördjupningsåret är en ettårig heltidsutbildning där du behöver endel förkunskap för att kunna komma in. För att bli antagen till fördjupningsåret behöver du antingen ha gått vår 1 åriga grundutbildning i Grafisk design och illustration eller ha en likvärdig erfarenhet. Du behöver alltså ha vissa ämnesspecifika kunskaper inom området du ska fördjupa dig i, samt vara självgående och motiverad.

 

Vi erbjuder en kreativ mötesplats där du får utforska ditt skapande i dialog tillsammans med andra. Utbildningen drivs till stor del i projektform där du undersökande och lekfullt får utveckla din kreativitet och hantverksskicklighet. Du utmanas att tänja på gränser och att hitta nya vägar för ditt skapande. Genom att arbeta i projekt bearbetar och utvecklar du dina idéer, finslipar din arbetsprocess samt lär dig att presentera ditt resultat. På så sätt utvecklas du i att ta ansvar och sätta upp egna ramar för ditt skapande. Du tränas i att kommunicera det du gör och att analytiskt sätta det i ett större perspektiv.

Av lärare och övriga deltagare får du handledning och feedback på dina egna projekt under hela året. Vi har kontinuerligt gemensamma föreläsningar och workshops för att fördjupa och bredda dina kunskaper. Och utspritt under året tar vi även in gästlärare för nya infallsvinklar och perspektiv. Du har även möjlighet att göra praktik och arbeta med ansökningar till högre utbildningar. Vissa studiebesök och föreläsningar görs ihop med skolans grundutbildning i Grafisk design och illustration och vi arbetar aktivt för att skapa sammanhållning mellan de två klasserna.

På Fridhems Folkhögskola är samarbeten mellan de olika linjerna en viktig del av pedagogiken och här ges förutsättningar för nya möten deltagare emellan som också utmanar till ett mer tvärkonstnärligt uttryck. Av dig som studerar på någon av våra kulturlinjer förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Mål med linjen 

Målet med utbildningen är att du ska ha hittat och fördjupat dina intresseområden, utvecklat din stil och byggt en portfolio du kan använda för att ta dig vidare i den riktning du vill. Du ska ha fått ett självförtroende i det du gör och en konstnärlig och teknisk trygghet. Utbildning ska se till att du har kunskap nog att börja arbeta eller ta dig vidare till högre studier.

Våra deltagare går bl.a. vidare till andra skolor som t.ex. Berghs, Nyckelviksskolan, Broby Grafiska, Hyper Island, Konstfack samt andra designprogram på universitet och högskola. Många frilansar som grafiska formgivare/illustratörer under och efter studietiden eller får jobb inom branchen. 

På folkhögskola möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi är måna om att skapa en miljö med högt i tak där alla kan få plats. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra. Utöver ett utvecklande, lärorikt och roligt år med likasinnade, ger fördjupningsåret dig en stabil grund för vidare studier på högskolenivå eller arbete i branschen.

Upplägg för året

Kreativitet och inspirationsblock - Året börjar med kortare uppgifter som varvas med föreläsningar, workshops och gästlärare för att sätta igång din kreativitet. Här finns även utrymme för egna mindre projekt.

Höstprojektet - Efter höstlovet påbörjas ett självvalt längre projekt som löper fram till jul.

Långa projektet - Hela vårterminen arbetar du med ett långt projekt som mynnar ut i en stor utställning tillsammans med din klass. Under våren finns även möjlighet till praktik samt att söka till skolor. I slutet av våren reser vi på en längre studieresa ihop.

Året är fullspäckat med föreläsningar, studiebesök, workshops och handledning. Utbildningen är en heltidsutbildning på plats. Du har under hela året mycket tid för eget arbete, det är därför viktigt att du är självgående, driven och motiverad.

Praktisk information
Du har tillgång till klassrum med egen arbetsplats, bibliotek, lånedatorer med Adobes designprogram (standard i branschen), skrivare, teknisk utrustning och konstnärsmaterial dygnet runt, även helger.

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20. Fördjupningsåret har plats för 11 deltagare.

Internat & folkbokföring

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Kommer du från ett annant EU/EES-land behöver du folkbokföra dig i Sverige för att studera på Fridhem. 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

Se tidigare deltagares alster här.

 

Maja Lindén - Kontaktlärare Grafisk Design
maja.linden@fridhemsfolkhogskola.se

Maja har en högskoleexamen i informativ illustration och lång yrkeserfarenhet som serietecknare, illustratör och nyhetsgrafiker. Hon frilansar som illustratör och formgivare vid sidan om Fridhems folkhögskola, där hon arbetat sedan 2016.

Peter Jonasson - Kontaktlärare Grafisk Design
peter.jonasson@fridhemsfolkhogskola.se

Peter har som formgivare erfarenhet av både kund- och byråsidan men är mest stolt över det arbete han utfört åt små och stora aktörer i musikbranschens alla hörn. Han har arbetat som bildlärare på gymnasienivå i några år och har en universitetsexamen i marknadsföring med inriktning musikindustrin, följt av studier inom digitala medier och design. Förutom undervisning på Fridhem frilansar han som grafisk formgivare och sysslar med musik i bandkonstellation.

För dig som missade att ansöka i tid finns nu en extra chans - du kan fortfarande lämna in sen ansökan till Grafisk Design!

Vi kontaktar dig om du blir aktuell för en plats hos oss vilket kan ske kort inpå starten i höst. 

Som extern sökande behöver du skicka in arbetsprov, portfolio samt presentationsvideo.

ArbetsprovDu ska göra en festivalaffisch till en självvald musikfestival. Du kan välja att göra en affisch till en festival som existerar på riktigt eller komma på en egen. Teknik väljer du själv, du kan arbeta såväl analogt som digitalt. Skicka affischen som pdf.

Portfolio - I din portfolio visar du upp 5-8 valfria verk. Skriv lite till varje verk för att vi ska veta vad det är vi ser. T.ex. om det är ett eget verk, en skoluppgift eller arbete för kund. Beskriv teknik. Är det t.ex. ett bildcollage behöver vi veta om det är egna eller andras bilder. Allt ska sammanställas i en bläddringsbar pdf och får totalt inte överstiga 15 MB.

FilmEn presentationsfilm på max 5 min. Där du 1- Presenterar vem du är. T.ex. vad du har för intressen, din vana att driva självständiga projekt, hur du fungerar i grupp. 2- Dina tidigare erfarenheter. T.ex. vilka utbildningar och kurser du gått och om du har arbetslivserfarenhet från fältet. Beskriv så tydligt som möjligt vilka tekniker och program du är van att arbeta i. 3- Motivation. Berättar varför du vill gå fördjupningsåret på Fridhem. Vad önskar du få ut av året och vilken typ av projekt vill du arbeta med.

Ange förnamn+efternamn i filnamnet på alla tre filer. Ansökningar som inte följer riktlinjerna kommer inte att beaktas.

Vid behov kan vi komma att kontakta dig för en intervju. Har du frågor kring ansökan tveka inte att höra av dig.

Du som redan läst Grafisk design och illustration 
Även du som går, eller har gått, Grafisk design och illustration 1 år på Fridhem behöver söka till Fördjupningsåret p.g.a. begränsade platser. Har du gått 1 år räcker det dock att ansöka med ett motivationsbrev där du beskriver varför du vill gå fördjupningsåret och vad du önskar få ut av året.

Kriterier
För att bli antagen till fördjupningsåret behöver du antingen ha gått vår 1 åriga grundkurs i Grafisk design och illustration eller ha en likvärdig erfarenhet. Du behöver tydligt redovisa för vad denna erfarenhet består i. Har du gått tidigare utbildningar, kurser eller har arbetslivserfarenhet?

Du behöver ha en grundläggande vana av Adobes designprogram Photoshop, Indesign och Illustrator. Detta kan till viss del komplementeras med andra designprogram (redovisa tydligt för vilken programvana du har i ansökan). Beskriv också vad du har för vana av att arbeta analogt, är du van att teckna, måla eller har vana av andra kreativa uttrycksformer?

De som redan läst Grafisk design och illustration vid Fridhems folkhögskola har generellt förtur till de platser som finns vid fördjupningsåret. Detta gör att antalet sökbara platser varierar från år till år för externa sökanden. Totalt finns det 11 platser.

Vi söker dig som har ett stort driv, är självgående och motiverad och som vet varför du söker. Vi söker dig med förmåga att omsätta idéer till visuella uttryck, som kan förmedla en känsla eller ett budskap med ditt skapande.

För oss är mångfald och representation en viktig faktor och vi eftersträvar att skapa en grupp med olika livserfarenheter och bakgrund. Du behöver ha gått färdigt grundskolan, men gymnasiekompetens behövs ej. Du bör förstå svenska i tal och skrift.

Vid antagning bekräftar du din antagning genom att betala in 1000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans – nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk design, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. I undantagsfall kan vi ge dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

 Kursens mål och syfte

Målet med utbildningen är att stimulera kursdeltagaren att hitta sina drivkrafter och fördjupa sina kunskaper inom fältet grafisk design och illustration. Fokus ligger på att bättre förstå sin egen skapandeprocess och fördjupa såväl tekniskt som konstnärligt kunnande inom det fält kursdeltagaren själv önskar utveckla. Kursen har starkt fokus på praktiskt utövande och skapandeprocess. Kursen ger kursdeltagaren fördjupande föreläsningar och övningar inom såväl digitala och analoga tekniker samt idé- och kreativitets höjande verktyg.

Syftet är att bli en självgående kreatör med förståelse för sitt eget skapande, få en bättre självkänsla som designer och illustratör och känna att man utvecklats såväl konstnärligt som hantverksmässigt. Kursdeltagaren förväntas ta stort eget ansvar över studierna med syftet att lära sig driva sin egen utveckling och karriär. Deltagaren ska också ha förmåga att analysera såväl sitt eget som andras visuella uttryck i en större samhällelig kontext. Det finns stort utrymme för dialog mellan kurskamrater, samt mellan lärare och deltagare på kursen. Syftet är att skapa ett arbetsklimat präglat av samarbetsvilja och respekt för varandra, där alla känner sig delaktiga. Året ska hjälpa deltagaren att bättre förstå vilken riktning den vill fortsätta i och fungera som en språngbräda till vidare studier eller arbete.

Kursinnehåll

Kursinnehållet kan variera en del från år till år med möjligheter för kursdeltagaren att själv påverka riktning och innehåll. Kursupplägget utformas till viss del individuellt och kan delas in i enskilt arbete, gemensamma ämnen med andra deltagare från utbildningen och vissa gemensamma ämnen med kursdeltagarna från Grafisk design och illustration, år 1.

Lapptäcke – Stil, manér och teknik

Lapptäcket är ett upplägg där deltagaren har flera olika uppgifter att välja bland. Under Stil, manér och teknik blocket har alla valbara uppgifter till syfte att undersöka olika stilar och tekniker. Deltagaren kan djupdyka i en stil den alltid velat lära sig mer om, fördjupa sig inom en teknik den redan jobbar mycket i eller testa något helt nytt.

Lapptäcke – Adobe fördjupning

Under Lapptäcket Adobe fördjupning får deltagaren flera olika uppgifter att välja bland. Alla uppgifter har till syfte att fördjupa teknisk kunskap inom någon av Adobes stora designprogram, Photoshop, Indesign och/eller Illustrator. Deltagaren kan djupdyka i en specifik del av ett program, utveckla något den redan använder sig mycket av eller ta tillfället i akt att lära sig något helt nytt.

Lär känna din kreativitet

I början av året har deltagarna undervisning med syfte att bekanta sig med sin egen kreativitet. Samtal, teori, självreflektion och praktiska övningar blandas för att sätta ljus och ord på vad som blockerar respektive förlöser deras kreativitet när det gäller en skapandeprocess.

Teckning

Undervisning i analoga teckningstekniker och tecknandets grunder. Deltagaren övar på att avbilda det den ser, inte det den tror att den ser. Övningarna går teoretiskt och praktiskt igenom sådant som ljus/skugga, de geometriska grundformerna, perspektiv och människokroppens proportioner. Vi testar även olika tekniker och material för att få en bred verktygslåda för fortsatt analogt arbete.

Illustration och visuellt berättande

Utspritt under året ligger uppgifter med syfte att fördjupa deltagarens förståelse för visuellt berättande. Det sträcker sig från serieteckning och berättarteknik till skissteknik och text-/ bildrelation.

Höstprojekt

Längre projekt där deltagaren själv definierar ett projekt. Syftet är att få tid att djupdyka i något som deltagaren brinner för samt öva på att självständigt driva ett projekt. Blocket tränar förmåga att formulera ett projekt, lägga upp sitt arbete och tid samt fördjupa kunskaper inom ett valt område.

Byrån

Gruppuppgift där deltagarna får prova på olika yrkesroller från branschen för att efterlikna en designbyrå. Deltagarna tränas i att inta en yrkesmässig roll och förstå skillnaden mellan dessa olika roller varvat med gästspel från yrkesverksamma designer och art directors.

Vårprojekt

Ett långt projekt som sträcker sig över nästan hela vårterminen. Deltagaren får själv definiera ett projekt och får verkligen chans att fördjupa sig inom det den brinner för och utveckla sitt personliga uttryck, formspråk och skapande. Inom ämnet tränas också projektledningsverktyg och förståelse för enklare projektorganisering. Projektet mynnar ut i en gemensam utställning öppen för allmänheten. I samband med detta tränas också utställningsdesign och marknadsföring.

Praktik

4-5,5 veckors praktiktid, beroende på årsupplägg. Deltagaren söker själv praktikplats där den kan fördjupa sig inom något inom branschen som kan utveckla den. Det kan vara designbyråer, kommunikationsbyråer, inhousebyråer, tryckerier eller liknande. Praktiken har som syfte att knyta kontakter inom branschen, skapa en fördjupad förståelse för hur arbetslivet kan te sig samt hjälpa deltagaren att förstå vart den vill ta sig vidare efter avslutad studietid.

Branschkunskap

Föreläsningar utspridda under året som går igenom sådant som är viktigt för att förstå yrket. Vi går bl.a. igenom grundläggande introduktion i att starta eget företag, stipendieansökan, offertskrivning, kommunikation med kund m.m.

Uppdrag för kund och samarbeten

Under året finns ett flertal tillfällen där deltagaren kan ta sig an uppdrag för en verklig kund. Detta kan vara deltagare eller andra linjer på skolan eller externa kunder som behöver hjälp med marknadsföringsmaterial eller annan design. Syftet är att öva sig på riktiga uppdrag och träna på hur en faktisk frilans situation kan te sig. Handledning och feedback från handledare finns kontinuerligt och deltagaren tränas i kommunikation med kund och att ta ett projekt hela vägen från inledande möte till leverans av färdig design. Samarbeten med andra linjer har också syfte att ge en djupare förståelse för varandras arbeten, att utmana deltagarna konstnärligt och finna nya sätt att uttrycka sitt skapande på samt att ge en vidare kulturell bildning. 

Portfolioarbete

Under året bygger deltagaren på sin egen portfolio. Detta är ett sätt att få syn på sin egen manér och inriktning och tränar förmåga att verbalisera sitt konstnärskap. Genom detta arbete lär sig deltagaren även att marknadsföra sig själva. Syftet är att kunna söka skolor, praktik eller arbete vid utbildningens slut. 

Gästlärare och workshops

Kortare block, som kan sträcka sig från ett par timmar till ett par dagar. Gästlärare med specialkunskap inom ett specifikt område bjuds in utifrån behov under året. Kortare workshops av ordinarie lärare på utbildningen förekommer även som instick och bryter ordinarie undervisning. Exempel på innehåll kan vara designhistoria, marknadsföring, 3D, animation, bokbindning, mönsterproduktion, stämpeltryck, linoleumtryck, screentryck, informationsdesign, olika typer av kreativiteshöjande övningar och föreläsningar. Syftet är att ge olika input och ett brett perspektiv på vad grafisk design och illustration är och kan vara samt att ta del av professionella designers kunskap, tankar och konstnärliga visioner.

Studiebesök och resor

Under året förekommer besök på utställningar och festivaler i närområdet. Vi åker även på ett par branschrelaterade studiebesök samt en längre studieresa i slutet av läsåret.

Antagningskrav

Vi söker deltagare med stort engagemang, som vet varför de söker och som är självgående i sitt visuella skapande. Deltagaren ska också ha viss tidigare erfarenhet inom grafisk form och illustration. Detta kan vara genom att ha gått kursen Grafisk design och illustration på skolan eller att de bedöms ha likvärdiga erfarenheter. De ska också kunna samarbeta och fungera i sociala sammanhang. Vi bedömer den sökandes förmåga att uttrycka sig visuellt, dennes konstnärliga färdigheter, utvecklingspotential samt tidigare erfarenhet utifrån följande kriterier:

  • Tekniskt kunnande - den sökande bedöms i konstnärliga och visuella färdigheter utifrån digitalt och analogt skapande. Vi tittar på såväl spetskompetens samt bredd.
  • Visuella uttryck och konstnärlig personlighet - den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till visuellt uttryck, att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap visuellt.
  • Utveckling och driv - den sökande bedöms utifrån potential att utvecklas på linjen, både kreativt och tekniskt samt om den kan vara med och driva sin egen process under läsåret, samt tillföra till gruppens utveckling.
  • Tidigare erfarenhet- den sökande bedöms utifrån tidigare erfarenhet av utbildning, arbetslivserfarenhet eller självlärda kunskaper inom design..

Med utgångspunkt från de kvaliteter som den sökande uppvisat vid ansökan gör juryn en samlad bedömning utifrån kriterierna tillsammans med konstnärlig mognad.

Har den sökande gått grundkursen på skolan i Grafisk design och illustration har den sökande förtur, så länge den bedöms fylla de kriterier som krävs för att gå utbildningen. I mån av plats tas externa sökande in. Vi tillämpar inte kvotering men kan tillämpa positiv särbehandling då vi eftersträvar en grupp med olika erfarenheter och bakgrund gällande ålder, klass, kön, etnicitet och geografisk spridning.

Intyg

Samtliga kursdeltagare som genomgått en fullständig kurs på Fridhems folkhögskola får, efter avslutad kurs, ett intyg. På intyget framgår studietid, studiernas omfattning samt vilka huvudmoment som ingått i kursen.