Folkhögskola - Utveckla din musikaliska kunskap

Fridhems Musiklabb

Skriver du egen musik?
Spelar du din musik live?
Vill du utveckla din musikaliska identitet tillsammans med likasinnade?

Punk, soul, nutida konstmusik, techno, singer/songwriter, hiphop, folkmusik m.m … oavsett genre och instrument är du välkommen att söka till Fridhems Musiklabb!

Fridhems Musiklabb är en genrelös, ettårig utbildning som vänder sig till dig som brinner för musik. Utbildningen utgår från att musik är ett fritt konstnärligt uttryck som kan ta sig många olika former. 

Målet med utbildningen är att under prestigelösa former utveckla din musikaliska kunskap, din kreativitet och hitta dina drivkrafter.

Du som söker skriver egen musik, är öppen, nyfiken och har tankar om vad du vill utveckla musikaliskt. Du bör också vilja eller redan spela live med din musik. Oavsett musikalisk bakgrund är det centrala i utbildningen ditt personliga uttryck och det du vill förmedla med din musik.

Som antagen till Fridhems Musiklabb har du fri tillgång dygnet runt till både lokaler, utrustning och studio. Det musikaliska mötet har mycket fokus, som en väg för att utveckla dig och ditt uttryck i mötet med andra på linjen. Därför sker en del av undervisningen i projekt- eller gruppform och utgår från de deltagare som går på linjen för tillfället. Korta projekt med strikta ramar blandas med längre projekt med stor egen frihet. Samarbeten sker även med de andra kulturlinjerna där musik möter bild, film och teater. Flertalet av våra deltagare går vidare till högre studier och yrkesliv.

Hösten 2024 startar vi Fridhems Musiklabb åk 2. Det innebär att en del av de som nu går i ettan fortsätter sina studier ett andra år och att ni som börjar på linjen i höst erbjuds möjlighet att även gå ett andra år på utbildningen.

Du måste tillåta External-cookies för att se Youtube filmer. Ställ in dina inställningar för Cookies genom att klicka här om du vill se innehållet

Fokus under hela läsåret är komposition och låtskrivning samt scenisk framställning och att framföra sin musik live.

Komposition / Låtskrivning

Fokus på att skriva musik och den kreativa processen. Vi arbetar med olika metoder för att komponera och växlar mellan att komponera fritt eller utifrån bestämda teman.

Flow, övningar och förhållningssätt som går ut på att bejaka idéer, undanröja hinder för vår kreativitet och att komma bort från tankar om vad som är rätt och fel. Diskussioner och reflektioner kring kreativitet och konstnärlighet.

Scenisk framställning

Vi framför vår musik i skiftande former och under olika förutsättningar. Allt från korta musikuppgifter med kort förberedelsetid inför klassen, till konserter med lång framförhållning både på och utanför skolan. Fokus på att kunna ha en avspänd, trygg och lustfylld upplevelse av att framföra sin musik. Vi undersöker också strategier för att undvika att spela på tur/hoppas på feeling.

Eget projekt

Under hela läsåret arbetar du med ditt egna projekt. Du väljer själv - så länge det handlar om att skriva egen musik och att framföra det live. Uppföljning och coachning sker kontinuerligt och projektet redovisas under vårterminen.

Entreprenöriella kompetenser

I perioder under hela läsåret sker undervisning i EL-Art (entrepreneurial learning in arts). I detta ingår kunskap om den konstnärliga processen, att bli sin egen coach och få verktyg för att driva sin egen utveckling. Du ges möjlighet att öva på att beskriva dig själv och din musik. Vi går också igenom marknadsföring, söka bidrag/stipendium, boka spelningar, starta enskild firma, förening etc - nödvändiga och viktiga kunskaper för en frilansande musiker.

Studioteknik

Grundläggande studioteknik, inspelning, mixning m.m. På skolan finns möjlighet till inspelning i en grundutrustad musikstudio med ProTools, även MIDI-stationer med Logic, Ableton Live.

Generellt

Det sker ingen individuell instrumentundervisning utan den sker i grupp i form av workshops eller masterklasser. Den individuella utvecklingen coachas istället av kontaktlärare och gästande lärare i syftet att ni som deltagare ska träna på att bli er egen coach och driva er egen utveckling.

Höstterminen är mer styrd med fler återkommande lektioner och olika projekt, vårterminen är mer fri med färre återkommande lektioner för att ge mer tid och plats för ditt egna projekt.

På Fridhems Folkhögskola är samarbeten mellan de olika linjerna en viktig del av pedagogiken och här ges förutsättningar för nya möten deltagare emellan som också utmanar till ett mer tvärkonstnärligt uttryck. Av dig som studerar på någon av våra kulturlinjer förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Praktisk information

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Skolan har internat med enkelrum. Det finns också möjlighet att dela rum. Du har fri tillgång till ensemble- och övningsrum, inspelningsstudio med ProTools, musikdatorer med bl a Logic, Ableton Live, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning dygnet runt.

 

Fridhems Musiklabb - 1460 x 974
Emeli Ek - Kontaktlärare Fridhems Musiklabb
emeli.ek@fridhemsfolkhogskola.se

Emeli är utbildad rytmik- och musiklärare vid Musikhögskolan i Malmö, hon brinner för folkbildning och att driva ett forum för musiker som skriver egen musik. Emeli undervisar i komposition, branschkunskap, ensemble, scenisk framställning och coachar deltagarnas egna projekt. Hon är även frilansande trummis, musiker och låtskrivare inom främst frijazz/impro och country/americana och spelar bl a i banden Medi, Ormbunken och The Bandettes. Emeli har släppt ett flertal skivor och driver ett eget skivbolag, att skriva musik och att spela live är hennes främsta drivkrafter i musiken. 

Karolina Almgren - Kontaktlärare Fridhems Musiklabb/ Lärare Fridhems Jazzlinje
karolina.almgren@fridhemsfolkhogskola.se

Karolina är musiker, kompositör och arrangör bosatt i Malmö. Hon undervisar i arrangering, komposition och ensemble på Musiklabb samt saxofon och ensemble på Jazzlinjen. Karolina spelar förutom saxofon även elbas, piano och sång. Hon rör sig fritt mellan genres som jazz, pop, soul och folk/visa. Hon driver bandet Sisters of Invention som bland annat mottog SR P2:s pris Jazzkatten som årets grupp 2017 samt vann Euro Radio Jazz Competition i Amsterdam 2016, de har även samarbetet med en mängd musiker såsom: Nils Landgren, Rigmor Gustafsson, Ida Sand, Symbio, Jacob Karlzon m.m. Hon driver även en rad andra band och projekt som Karolina Almgren Projekt, KAALM och Färdas. Karolina komponerar för allt mellan duo och storband, hon har bland annat skrivit och arrangerat för storbandet Bohuslän Big Band. Hon är även med och driver skivbolaget Oh Yeah Records.

Deadline för inskickad ansökan är 11 mars.

Ansökan

Samtliga sökande gör prov 1. Skulle du gå vidare till prov 2 kan du välja att genomföra det antingen digitalt eller fysiskt på plats på Fridhems folkhögskola. Detta väljer du i ansökningsformuläret.

Utifrån prov 1 gör vi ett urval och kallar de som går vidare till prov 2. Du blir i så fall kallad cirka 2 veckor efter deadline.

Prov 1

  • Spela in ett videoklipp på 5-10 min där du spelar/framför din egenskrivna musik. 
  • Döp klippet tydligt med ditt namn, Fridhems Musiklabb och vilket prov det är. T ex “Tatjana Lindgren Fridhems Musiklabb prov 1.“
  • Ladda upp videon till Youtube eller annan valfri plattform, det viktiga är att videon finns tillgänglig online för juryn att titta på.
  • Bifoga ett personligt brev på max 2000 tecken. I brevet bör det framgå vem du är, vad som intresserar dig musikaliskt, varför du vill gå Fridhems Musiklabb och vad du kan bidra med till gruppen.
  • Klistra in länken till din ansökningsvideo i slutet av ditt personliga brev.

Prov 2

Prov 2 består av en hemuppgift.
Du som väljer att genomföra prov 2 digitalt redovisar den genom att skicka in en ny video likt stegen i prov 1 senast 5 april.
Du som väljer att genomföra prov 2 på plats blir kallad till antingen 17:e eller 18:e april.
Du får mer information om uppgiften, dag och tid ifall du går vidare från prov 1.

I prov 2 ingår även en intervju.
Genomför du prov 2 digitalt sker intervjun över telefon någon av dagarna 15:e eller 16:e april. Genomför du prov 2 på plats sker intervjun i samband med redovisning av hemuppgiften 17:e eller 18:e april.

Om du väljer att genomföra prov 2 fysiskt på plats tar vi ut en avgift på 400kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar.
Har du anmält att du vill komma men får förhinder måste du meddela oss detta!

Du får mer information om skolan, Fridhems Musiklabb och bidragsmöjligheter om du blir antagen till skolan.

Kriterier för antagning till Fridhems Musiklabb 

Vi söker dig med stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse för att skriva egen musik och att framföra den live. Du ska också vilja samarbeta och fungera i sociala sammanhang.

Vi bedömer din förmåga att uttrycka dig musikaliskt, konstnärligt och dina instrumentala färdigheter utifrån följande kriterier:

  • Musikalitet - den sökande bedöms i instrumenttekniska och musikaliska färdigheter (inkl. sång) utifrån följande parametrar: pulskänsla, time, tonsäkerhet, harmonik, melodik, rytmik, variation, dynamik, flow, sound.

  • Musikaliskt uttryck och konstnärlig personlighet - den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till musikaliskt uttryck, att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap med musiken. 

  • Utveckling och driv - den sökande bedöms utifrån potential att utvecklas på linjen, både kreativt och musikaliskt samt om den kan vara med och driva sin egen process under läsåret.

Vi tillämpar inte kvotering men positiv särbehandling av underrepresenterat kön. Vi eftersträvar även att få en grupp med olika erfarenheter och bakgrund.

Vid antagning bekräftar du din antagning genom att betala in 1000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Internat & folkbokföring

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Kommer du från ett annat EU/EES-land behöver du folkbokföra dig i Sverige för att studera på Fridhem. 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

 

Ansökningar till den här kursen är avslutade för den här perioden.
Välkommen att ansöka till nästa period!

Kursens mål och syfte

Fridhems Musiklabb är en genrefri musikkurs med fokus på komposition och scenisk framställning. Målet med kursen är att låta kursdeltagaren utveckla sin musikaliska kunskap och sitt sound, sin kreativitet och hitta sina drivkrafter. Studierna har starkt fokus på det egna skapandet och att framträda live med sin musik. Att stimulera varje enskild kursdeltagare till inre utveckling är en av de pedagogiska grundtankarna i utformningen av kursinnehållet. Deltagarna erbjuds möjlighet att i egen takt fördjupa sig i och utveckla sina kvaliteter såväl mentalt som hantverksmässigt. Det finns stort utrymme för dialog mellan kurskamrater, samt mellan lärare och deltagare på kursen. Syftet är att skapa ett arbetsklimat präglat av samarbetsvilja och respekt för varandra, där alla känner sig delaktiga. Det musikaliska mötet har mycket fokus, som en väg för att utveckla kursdeltagaren och dennes uttryck i mötet med andra på linjen. Därför sker en del av undervisningen i projekt- eller gruppform och utgår från de deltagare som går på linjen för tillfället.

Kursinnehåll 

Eget projekt

Under stora delar av läsåret arbetar deltagarna med det egna projektet. Ämnet går ut på att skriva egen musik samt att framföra den live. Uppföljning, feedback och coachning sker kontinuerligt med både lärare och övriga deltagare. Projektet redovisas under vårterminen. Det egna projektet är en möjlighet för deltagarna att sätta upp ett mål och jobba mot det under en längre period. Att själv styra en process från början till slut är en viktig del i att vara musiker. 

Veckans fokus

Fokus på olika områden inom komposition och arrangering, t. ex.  utöka harmonik, komponera i udda taktarter, arrangera för blås/stråk, komponera utifrån ett känslotillstånd. Upplägget börjar med en föreläsning, sedan följer inspiration/lyssning, deltagarna får komponera och i slutet av veckan sker uppspel inom fokusområdet. De tre stegen gör att deltagarna kan ta till sig fokusområdet på ett djupare plan. De får kunskap, möjlighet att reflektera i grupp och sedan skapa själva utifrån ämnet. De får även feedback på det de skapat av såväl lärare som av de andra kursdeltagarna.

Scenisk framställning 

Deltagarna framför musik under hela läsåret i skiftande former och under olika förutsättningar. Allt från korta musikuppgifter med kort förberedelsetid framfört inför klassen, till konserter med lång framförhållning både på och utanför skolan. Fokus på att kunna ha en avspänd, trygg och lustfylld upplevelse av att framföra sin musik samt att kunna förmedla det man vill. Sceniska och kroppsliga övningar som syftar till att våga släppa loss, landa i och lära känna sin kropp blandas med andningsövningar, avspänning samt diskussioner kring t ex nervositet och prestationsångest. Detta är viktigt att träna på och reflektera kring för att kunna ha ett hållbart liv som frilansande musiker och äga sitt uttryck.

EL-Art

EL-Art står för entrepreneurial learning in arts. I detta ingår kunskap om den konstnärliga processen, att bli sin egen coach och få verktyg för att driva sin egen utveckling. Deltagaren ges möjlighet att öva på att beskriva sig själv och sin musik. 

Branschkunskap

Ämnet tar upp marknadsföring, söka bidrag/stipendium, boka spelningar, starta enskild firma, förening etc - dessa kompetenser är nödvändiga och viktiga kunskaper för en frilansande musiker.

Studioteknik

Ämnet innehåller genomgång av liveljud, inspelning och mixning. På skolan finns möjlighet till inspelning i en grundutrustad musikstudio med ProTools, även MIDI-stationer med Logic, Ableton Live. Många deltagare använder dator och inspelning som en del i sitt konstnärliga uttryck. Här får de en grundläggande kompetens inom ämnet.

Teori, Gehör & Metrik

Ämnet innehåller träning i ackordlyssning, rytm/melodidiktat, olika skalor och intervall. Deltagarna får en djupare förståelse för harmonik och vilka funktioner ackord kan ha. Grundläggande träning i rytm- och pulskänsla, en grundlig genomgång av vanligt förekommande rytmer samt en fördjupning av polyrytmer udda taktarter och metriska modulationer. Målet är att ge deltagarna en stadigare grund att stå på i sitt skapande samt bidra till att de blir kompetentare kompositörer och musiker.

Samarbeten

Musiklabb gör flera samarbeten med andra linjer på Fridhems Folkhögskola. De flesta samarbeten sträcker sig över 1-2 veckor. Samarbeten ger ett mer tvärkonstnärligt uttryck och inspirerar deltagarna att skapa i nya riktningar. 

Fridhems Musiklabb & Jazzlinjen

I detta samarbete komponerar varje deltagare på Fridhems Musiklabb en låt till en ensemble bestående av deltagare på jazzlinjen. Under ett antal repdagar instruerar deltagaren från musiklabb sin ensemble och tillsammans arrangerar de låten. Samarbetet resulterar i ett uppspel inför båda kurserna. Syftet är att deltagarna får erfarenhet i att leda en grupp samt skriva musik till en specifik instrumentsättning.

Fridhems Musiklabb & Filmlinjen

I detta samarbete komponerar Fridhems Musiklabb musik till s k minutfilmer som varje deltagare i åk 1 på Filmlinjen gör. Det är ett uppdragsprojekt. Deltagarna på Filmlinjen påbörjar sina filmer själva och formulerar vad de vill ha för musik. Deltagarna på Musiklabb skriver musik själva eller i par, och får efter dialog med sin filmpartner skapa musik utifrån önskemålen. Samarbetet resulterar i en gemensam redovisning för klasserna. Vissa filmer visas på avslutningar eller i filmtävlingar som Filmlinjen deltar i. Syftet är att få prova på att komponera musik mer som ett uppdrag.

Fridhems Musiklabb och Teaterlinjen

I detta samarbete utforskas och utmanas bilden av vad musikteater kan vara. Deltagarna får efter inledande övningar tid att mötas över konstgränserna för att hitta svar på frågorna: Vad är musikteater? Vad kan musik och teater bli tillsammans? Samarbetet avslutas med en öppen redovisning för skola och allmänhet.

Fridhems Musiklabb & Grafisk Design

I tvärgrupper om 4-5 deltagare skapar Grafisk Design åk 1 animerade kortfilmer med musik som Fridhems Musiklabb komponerar. Varje grupp får ett eget tema, där skapandet startar samtidigt och sker parallellt på respektive kurs med korta avstämningsmöten under projektet. Samarbetet redovisas med en visning för de båda kurserna. Syftet är att gemensamt bestämma konstnärlig idé och riktning tillsammans med deltagare från en annan kurs samt komponera musik för animation.

Konsert- och turnéprojekt

Fridhems Musiklabb har tre konsertprojekt under läsåret, två på hösten och ett på våren. I det första konsertprojektet repeterar deltagarna in varandras musik i ensembler och genomför en konsert på skolan. I det andra konsertprojektet repeterar deltagarna i nya ensembler in nyskriven egen musik som framförs på ett spelställe utanför skolan, de senaste åren har det varit på Babel i Malmö, samt på gymnasier i Skåne.  Det tredje konsertprojektet är ett turnéprojekt. Respektive ensemble från det andra konsertprojektet får i uppdrag att boka en turné i slutet av vårterminen. Varje konsertprojekt följs upp med utvärdering och reflektion. Deltagarna tränas i att förbereda och repetera musik med en ensemble, att agera bandledare/medmusiker, att ge/få instruktioner kring musik och att spela konserter. Det ger också erfarenheter av att boka spelningar, skapa presskit, upprätta en budget, PR - viktiga kunskaper för en frilansande musiker.

Instrumentworkshoppar

Instrumentworkshoppar anordnas när ekonomin tillåter. Den totala behovet av gästlärare och vilka instrument som finns representerade på linjen avgör om det är möjligt och det ser olika ut från år till år. Målet med instrumentworkshoppar är att ge en djupare hantverkskunskap på instrumentet i fokus. Det öppnar även upp för andra kompositionsuttryck.  

 

Antagningskrav

Vi söker deltagare med stort engagemang, som vet varför de söker och har ett brinnande intresse för att skriva egen musik och att framföra den live. De ska också vilja samarbeta och fungera i sociala sammanhang.

Vi bedömer de sökandes förmåga att uttrycka sig musikaliskt, konstnärligt och deras instrumentala färdigheter utifrån följande kriterier:

Musikalitet - den sökande bedöms i instrumenttekniska och musikaliska färdigheter (inkl. sång) utifrån följande parametrar: pulskänsla, time, tonsäkerhet, harmonik, melodik, rytmik, variation, dynamik, flow, sound.

Musikaliskt uttryck och konstnärlig personlighet - den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till musikaliskt uttryck, att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap med musiken. 

Utveckling och driv - den sökande bedöms utifrån potential att utvecklas på linjen, både kreativt och musikaliskt samt om den kan vara med och driva sin egen process under läsåret.

Med utgångspunkt från kvaliteter som den sökande uppvisat under proven kan juryn göra en samlad bedömning utifrån kriterierna tillsammans med musikalisk mognad, antal år med instrumentet och ev. tidigare utbildning. 

Vi tillämpar inte kvotering men positiv särbehandling av underrepresenterat kön. Vi eftersträvar även att få en grupp med olika erfarenheter och bakgrund.

Intyg

Samtliga kursdeltagare som genomgått en fullständig kurs på Fridhems folkhögskola får, efter avslutad kurs, ett intyg. På intyget framgår studietid, studiernas omfattning samt vilka huvudmoment som ingått i kursen.

Hur kan en skolvecka se ut?

Skolan pågår mellan 9:20-16 måndag till fredag, med 5 lektionstimmar per dag. Under höstterminen är veckorna generellt mer schemalagda med återkommande lektioner samt olika projekt. Ibland har en lektioner hela dagen, men oftare bara 2-4 lektioner. Så att ni hinner öva, göra uppgifter och skriva musik. Vissa veckor har vi konserter eller projekt även kvällstid.

Vårterminen är mindre styrd med färre återkommande lektioner för att ge mer och mer plats för ditt egna projekt.

Hur kan ett samarbete med de andra linjerna se ut?

Det kan vara att fritt tonsätta något som t ex filmlinjen redan har skapat, eller mer likt ett uppdrag där filmdeltagarna har önskemål om vilken musik det ska vara. Det kan också vara att skriva musik för dig tillsammans med en ensemble från jazzlinjen. Vi har även ett längre samarbete med teaterlinjen där vi utforskar vad som händer när musik och teater ska samspela. 

Har ni individuell sång/instrumentundervisning?

Nej, vi har valt att lägga de ekonomiska resurserna istället på att coacha er individuellt i era egna projekt. Där ingår coaching och feedback i er musik, hjälp om ni stöter på hinder och stöttning i att driva ett projekt.

Vad finns i era lokaler?

Vi har två hus till våra två musiklinjer, Kulturhuset och Musikhuset. Där finns ensemblerum utrustade med PA, trumset och förstärkare. Här finns också mindre övningsrum mer lämpade för enskild övning. Det finns även möjlighet till inspelning i en grundutrustad musikstudio med ProTools och Logic X, även MIDI-stationer med Logic X och Ableton Live.

Hur ser boendet ut och vad kostar det?

Högst upp på hemsidan finns en flik som heter "Om skolan", där hittar du all praktisk info om boende, kostnader för boende och material etc. Där hittar du också en digital rundvandring i våra lokaler!