Fridhems Musiklabb

Skriver du egen musik?
Spelar du din musik live?
Vill du utveckla din musikaliska identitet tillsammans med likasinnade?

Hårdrock, nutida konstmusik, soul, impro, techno, singer/songwriter, hiphop, experimentell pop m.m … oavsett genre och instrument är du välkommen att söka till Fridhems Musiklabb!

Fridhems Musiklabb är en genrelös, ettårig utbildning som vänder sig till dig som brinner för musik. Utbildningen utgår från att musik är ett fritt konstnärligt uttryck som kan ta sig många olika former.

Målet med utbildningen är att under prestigelösa former utveckla din musikaliska kunskap, din kreativitet och hitta dina drivkrafter.

Du som söker skriver egen musik, är öppen, nyfiken och har tankar om vad du vill utveckla musikaliskt. Du bör också vilja eller redan spela live med din musik. Oavsett musikalisk bakgrund är det centrala i utbildningen ditt personliga uttryck och det du vill förmedla med din musik.

Som antagen till Fridhems Musiklabb har du fri tillgång dygnet runt till både lokaler, utrustning och studio. Det musikaliska mötet har mycket fokus, som en väg för att utveckla dig och ditt uttryck i mötet med andra på linjen. Därför sker en del av undervisningen i projekt- eller gruppform och utgår från de deltagare som går på linjen för tillfället. Korta projekt med strikta ramar blandas med längre projekt med stor egen frihet. Samarbeten sker även med de andra kulturlinjerna där musik möter bild, film och teater. Flertalet av våra deltagare går vidare till högre studier och yrkesliv.

Huvudsakligt fokus under hela läsåret är komposition och låtskrivning samt scenisk framställning och att framföra sin musik live.

Komposition / Låtskrivning

Fokus på att skriva musik och den kreativa processen. Vi arbetar med olika metoder för att komponera och växlar mellan att komponera fritt eller utifrån bestämda teman.

Flow, övningar och förhållningssätt som går ut på att bejaka idéer, undanröja hinder för vår kreativitet och att komma bort från tankar om vad som är rätt och fel. Diskussioner och reflektioner kring kreativitet och konstnärlighet.

Scenisk framställning

Vi framför vår musik i skiftande former och under olika förutsättningar. Allt från korta musikuppgifter med kort förberedelsetid inför klassen, till konserter med lång framförhållning både på och utanför skolan. Fokus på att kunna ha en avspänd, trygg och lustfylld upplevelse av att framföra sin musik. Vi undersöker också strategier för att undvika att spela på tur/hoppas på feeling.

Eget projekt

Under hela läsåret arbetar du med ditt egna projekt. Du väljer själv - så länge det handlar om att skriva egen musik och att framföra det live. Uppföljning och coachning sker kontinuerligt och projektet redovisas under vårterminen.

Entreprenöriella kompetenser

I perioder under hela läsåret sker undervisning i EL-Art (entrepreneurial learning in arts). I detta ingår kunskap om den konstnärliga processen, att bli sin egen coach och få verktyg för att driva sin egen utveckling. Du ges möjlighet att öva på att beskriva dig själv och din musik. Vi går också igenom marknadsföring, söka bidrag/stipendium, boka spelningar, starta enskild firma, förening etc - nödvändiga och viktiga kunskaper för en frilansande musiker.

Studioteknik

Grundläggande studioteknik, inspelning, mixning m.m. På skolan finns möjlighet till inspelning i en grundutrustad musikstudio med ProTools, även MIDI-stationer med Logic, Ableton Live.

Generellt

Det sker ingen individuell instrumentundervisning utan den sker i grupp i form av workshops eller masterklasser. Den individuella utvecklingen coachas istället av kontaktlärare och gästande lärare i syftet att ni som deltagare ska träna på att bli er egen coach och driva er egen utveckling.

Höstterminen är mer styrd med fler återkommande lektioner och olika projekt, vårterminen är mer fri med färre återkommande lektioner för att ge mer tid och plats för ditt egna projekt.

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Skolans ambition är att ge dig en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Fridhems Musiklabb förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Praktisk information

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Fridhems Musiklabb är 1-årig och har plats för 18-20 studerande.

Skolan har internat med enkelrum. Det finns också möjlighet att dela rum.

Du har fri tillgång till ensemble- och övningsrum, inspelningsstudio med ProTools, musikdatorer med bl a Logic, Ableton Live, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning dygnet runt.

 

Fridhems Musiklabb - 1460 x 974
Emeli Ek - Kontaktlärare Fridhems Musiklabb
emeli.ek@fridhemsfolkhogskola.se

Emeli är utbildad rytmik- och musiklärare vid Musikhögskolan i Malmö, hon brinner för folkbildning och att driva ett forum för musiker som skriver egen musik. Emeli undervisar i komposition, branschkunskap, ensemble, scenisk framställning och coachar deltagarnas egna projekt. Hon är även frilansande trummis, musiker och låtskrivare inom främst frijazz/impro och country/americana och spelar bl a i banden Medi, Ormbunken och The Bandettes. Emeli har släppt ett flertal skivor och driver ett eget skivbolag, att skriva musik och att spela live är hennes främsta drivkrafter i musiken. 

Karolina Almgren - Kontaktlärare Fridhems Musiklabb/ Lärare Fridhems Jazzlinje
karolina.almgren@fridhemsfolkhogskola.se

Karolina är musiker, kompositör och arrangör bosatt i Malmö. Hon undervisar i arrangering, komposition och ensemble på Musiklabb samt saxofon och ensemble på Jazzlinjen. Karolina spelar förutom saxofon även elbas, piano och sång. Hon rör sig fritt mellan genres som jazz, pop, soul och folk/visa. Hon driver bandet Sisters of Invention som bland annat mottog SR P2:s pris Jazzkatten som årets grupp 2017 samt vann Euro Radio Jazz Competition i Amsterdam 2016, de har även samarbetet med en mängd musiker såsom: Nils Landgren, Rigmor Gustafsson, Ida Sand, Symbio, Jacob Karlzon m.m. Hon driver även en rad andra band och projekt som Karolina Almgren Projekt, KAALM och Färdas. Karolina komponerar för allt mellan duo och storband, hon har bland annat skrivit och arrangerat för storbandet Bohuslän Big Band. Hon är även med och driver skivbolaget Oh Yeah Records.

Deadline för inskickad ansökan är 13 mars.

Ansökan

Samtliga sökande gör prov 1. Skulle du gå vidare till prov 2 kan du välja att genomföra det antingen digitalt eller fysiskt på plats på Fridhems folkhögskola. Detta väljer du i ansökningsformuläret.

Utifrån prov 1 gör vi ett urval och kallar de som går vidare till prov 2. Du blir i så fall kallad cirka 2 veckor efter deadline.

Prov 1

  • Spela in ett videoklipp på 5-10 min där du spelar/framför din egenskrivna musik. 
  • Döp klippet tydligt med ditt namn, Fridhems Musiklabb och vilket prov det är. T ex “Tatjana Lindgren Fridhems Musiklabb prov 1.“
  • Ladda upp videon till Youtube eller annan valfri plattform, det viktiga är att videon finns tillgänglig online för juryn att titta på.
  • Bifoga ett personligt brev på max 2000 tecken. I brevet bör det framgå vem du är, vad som intresserar dig musikaliskt, varför du vill gå Fridhems Musiklabb och vad du kan bidra med till gruppen.
  • Klistra in länken till din ansökningsvideo i slutet av ditt personliga brev.

Prov 2

Prov 2 består av en hemuppgift.
Du som väljer att genomföra prov 2 digitalt redovisar den genom att skicka in en ny video likt stegen i prov 1 senast 14 april.
Du som väljer att genomföra prov 2 på plats blir kallad till antingen 27:e eller 28:e april.
Du får mer information om uppgiften, dag och tid ifall du går vidare från prov 1. 

I prov 2 ingår även en intervju.
Genomför du prov 2 digitalt sker intervjun över telefon någon av dagarna 25:e eller 26:e april. Genomför du prov 2 på plats sker intervjun i samband med redovisning av hemuppgiften 27:e eller 28:e april.

Om du väljer att genomföra prov 2 fysiskt på plats tar vi ut en avgift på 400kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar.
Har du anmält att du vill komma men får förhinder måste du meddela oss detta!

Du får mer information om skolan, Fridhems Musiklabb och bidragsmöjligheter om du blir antagen till skolan.

Kriterier för antagning till Fridhems Musiklabb 

Vi söker dig med stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse för att skriva egen musik och att framföra den live. Du ska också vilja samarbeta och fungera i sociala sammanhang.

Vi bedömer din förmåga att uttrycka dig musikaliskt, konstnärligt och dina instrumentala färdigheter utifrån följande kriterier:

  • Musikalitet - den sökande bedöms i instrumenttekniska och musikaliska färdigheter (inkl. sång) utifrån följande parametrar: pulskänsla, time, tonsäkerhet, harmonik, melodik, rytmik, variation, dynamik, flow, sound.

  • Musikaliskt uttryck och konstnärlig personlighet - den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till musikaliskt uttryck, att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap med musiken. 

  • Utveckling och driv - den sökande bedöms utifrån potential att utvecklas på linjen, både kreativt och musikaliskt samt om den kan vara med och driva sin egen process under läsåret.

Vi tillämpar inte kvotering men positiv särbehandling av underrepresenterat kön. Vi eftersträvar även att få en grupp med olika erfarenheter och bakgrund.

Vid antagning bekräftar du din antagning genom att betala in 1000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Internat 

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

 

Hur kan en skolvecka se ut?

Skolan pågår mellan 9:20-16 måndag till fredag, med 5 lektionstimmar per dag. Under höstterminen är veckorna generellt mer schemalagda med återkommande lektioner samt olika projekt. Ibland har en lektioner hela dagen, men oftare bara 2-4 lektioner. Så att ni hinner öva, göra uppgifter och skriva musik. Vissa veckor har vi konserter eller projekt även kvällstid.

Vårterminen är mindre styrd med färre återkommande lektioner för att ge mer och mer plats för ditt egna projekt.

Hur kan ett samarbete med de andra linjerna se ut?

Det kan vara att fritt tonsätta något som t ex filmlinjen redan har skapat, eller mer likt ett uppdrag där filmdeltagarna har önskemål om vilken musik det ska vara. Det kan också vara att skriva musik för dig tillsammans med en ensemble från jazzlinjen. Vi har även ett längre samarbete med teaterlinjen där vi utforskar vad som händer när musik och teater ska samspela. 

Har ni individuell sång/instrumentundervisning?

Nej, vi har valt att lägga de ekonomiska resurserna istället på att coacha er individuellt i era egna projekt. Där ingår coaching och feedback i er musik, hjälp om ni stöter på hinder och stöttning i att driva ett projekt.

Vad finns i era lokaler?

Vi har två hus till våra två musiklinjer, Kulturhuset och Musikhuset. Där finns ensemblerum utrustade med PA, trumset och förstärkare. Här finns också mindre övningsrum mer lämpade för enskild övning. Det finns även möjlighet till inspelning i en grundutrustad musikstudio med ProTools och Logic X, även MIDI-stationer med Logic X och Ableton Live.

Hur ser boendet ut och vad kostar det?

Högst upp på hemsidan finns en flik som heter "Om skolan", där hittar du all praktisk info om boende, kostnader för boende och material etc. Där hittar du också en digital rundvandring i våra lokaler!