Fridhems Musiklabb

Fridhems Musiklabb är en genrelös, ettårig utbildning som vänder sig till dig som brinner för musik och vill utveckla din individuella musikaliska röst. Utbildningen utgår från att musik är ett fritt konstnärligt uttryck som kan ta sig många olika former.

Målet med utbildningen är att under prestigelösa former utveckla din musikaliska kunskap, din kreativitet och hitta dina drivkrafter. 

Du som söker skriver egen musik, är öppen, nyfiken och har tankar om vad du vill utveckla musikaliskt. Du bör också vilja eller redan spela live med din musik. Oberoende av din musikaliska bakgrund så är det centrala i utbildningen ditt uttryck och det du vill förmedla med din musik.

Det musikaliska mötet har mycket fokus, som en väg för att utveckla dig och ditt uttryck i mötet med andra på linjen. Därför sker en del av undervisningen i projekt- eller gruppform och utgår från de deltagare som går på linjen för tillfället. Korta projekt med strikta ramar blandas med längre projekt med stor egen frihet. Samarbeten sker även med de andra kulturlinjerna där musik möter bild, film och teater. 

Under hela läsåret arbetar du med ditt egna projekt, som du väljer själv. Uppföljning och coachning till detta sker löpande under båda terminerna och redovisas i slutet av läsåret.

Höstterminen är mer styrd med fler återkommande lektioner och olika projekt, vårterminen är mindre styrd med färre återkommande lektioner för att ge mer och mer plats för ditt egna projekt.

Huvudsakligt fokus under hela läsåret är komposition och låtskrivning samt scenisk framställning och att framföra sin musik live.

Komposition / Låtskrivning
Fokus på att skriva musik och den kreativa processen. Vi går genom olika sätt att komponera och blandar mellan att komponera fritt eller utifrån bestämda teman.
Flow, övningar och förhållningssätt som går ut på att bejaka idéer och komma bort från tankar om vad som är rätt och fel. Diskussioner och reflektioner kring kreativitet och konstnärlighet.

Scenisk framställning
Vi framför vår musik på olika vis och under olika förutsättningar. Allt från korta musikuppgifter med kort förberedelsetid inför klassen, till konserter med lång framförhållning både på och utanför skolan. Fokus på att kunna ha en avspänd och lustfylld upplevelse av att framföra sin musik. Vi undersöker också strategier för att undvika att spela på tur/hoppas på feeling och att undanröja hinder för vår kreativitet.

Entreprenöriella kompetenser
I perioder under hela läsåret sker undervisning i EL-Art, entrepreneurial learning in arts. I detta ingår kunskap om den konstnärliga processen, att bli sin egen coach och driva den egna utvecklingen. Vi övar även på att beskriva sig själv, sin musik och sina projekt i olika sammanhang. Marknadsföring, söka bidrag/stipendium, boka spelningar, starta enskild firma, förening etc.

Studioteknik
Grundläggande studioteknik, inspelning, mixning m.m. På skolan finns möjlighet till inspelning i en grundutrustad musikstudio med ProTools, även MIDI-stationer med Logic, Ableton Live.

Generellt
Det sker ingen individuell instrumentundervisning utan den sker i grupp i form av workshops eller masterklasser. Den individuella utvecklingen coachas istället av kontaktlärare och gästande lärare i syftet att ni som deltagare ska träna på att bli er egen coach och driva er egen utveckling.

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Praktisk information
Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Fridhems Musiklabb är 1-årig och har plats för 18-20 studerande.

Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Du har tillgång till ensemble- och övningsrum, inspelningsstudio med ProTools, musikdatorer med bl a Logic, Ableton Live, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

 

Fridhems Musiklabb - 1460 x 974
Emeli Ek - Kontaktlärare Fridhems Musiklabb
emeli.ek@fridhemsfolkhogskola.se

Emeli är utbildad rytmik- och musiklärare vid Musikhögskolan i Malmö, hon brinner för folkbildning och att driva ett forum för musiker som skriver egen musik. Emeli undervisar i komposition, branschkunskap, ensemble, scenisk framställning och coachar deltagarnas egna projekt. Hon är även frilansande trummis, musiker och låtskrivare inom främst frijazz/impro och country/americana och spelar bl a i banden Medi, Ormbunken och The Bandettes. Emeli har släppt ett flertal skivor och driver ett eget skivbolag, att skriva musik och att spela live är hennes främsta drivkrafter i musiken. 

Ansökningen till 2022 öppnar i slutet av december 2021.

Ansökan gör du digitalt på vår hemsida. Samtliga sökande gör prov 1.
Utifrån prov 1 gör vi ett urval och kallar de som går vidare till prov 2.

Prov 1 

  • Spela in ett videoklipp på 5-10 min där du spelar/framför din egenskrivna musik. 

  • Ladda upp videon till Youtube eller annan valfri plattform, det viktiga är att videon finns tillgänglig online för juryn att titta på. Kom ihåg att döpa klippet tydligt med namn och Fridhems Musiklabb.

  • Bifoga ett personligt brev på max 2000 tecken. I brevet bör det framgå vem du är, vad som intresserar dig musikaliskt, varför du vill gå Fridhems Musiklabb och vad du kan bidra med till gruppen. Klistra in länken till din ansökningsvideo i slutet av ditt personliga brev.

Prov 2

Prov 2 består av en hemuppgift som du får mer information om ifall du går vidare från prov 1.
Du blir även kallad till en intervju någon av dagarna 25-27 april.
 

Kriterier för antagning till Fridhems Musiklabb 

Vi söker dig med stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse för att skriva egen musik och att framföra den live. Du ska också vilja samarbeta och fungera i sociala sammanhang.

Vi bedömer din förmåga att uttrycka dig musikaliskt, konstnärligt och dina instrumentala färdigheter utifrån följande kriterier:

  • Musikalitet - den sökande bedöms i instrumenttekniska och musikaliska färdigheter (inkl. sång) utifrån följande parametrar: pulskänsla, time, tonsäkerhet, harmonik, melodik, rytmik, variation, dynamik, flow, sound.

  • Musikaliskt uttryck och konstnärlig personlighet - den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till musikaliskt uttryck, att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap med musiken. 

  • Utveckling och driv - den sökande bedöms utifrån potential att utvecklas på linjen, både kreativt och musikaliskt samt om den kan vara med och driva sin egen process under läsåret.

Vi tillämpar inte kvotering men positiv särbehandling av underrepresenterat kön. Vi eftersträvar även att få en grupp med olika erfarenheter och bakgrund.

Internat 
Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!