Folkhögskola film - Utforska filmskapandet tillsammans med oss

Fridhems Folkhögskola Filmlinjen

 • Hur arbetar en regissör med skådespelare?
 • Hur jobbar en dokumentärfilmare med klippning?
 • Hur fungerar bildinställningar i Panasonics AU-Eva kamera?

Detta är några exempel på frågor som vi jobbar med på filmlinjen. Vi tror på att alltid börja i en frågeställning. Vi filmar för att ta reda på något: om filmskapande, om tillvaron, om berättande. Men de viktigaste frågorna är de du ställer. Din nyfikenhet är motorn i vår utbildning. Vi vill veta vad du ser och vad du vill utforska med hjälp av kameran.

Vilken är din ingång i filmandet? Vad drömmer du om att göra film av?

Filmlinjen på Fridhems folkhögskola är en av Sveriges främsta förberedande utbildningar inom film och en självklar del av filmsverige. Hos oss har framstående filmskapare och filmarbetare fått sin start sedan 1990-talet.

Du måste tillåta External-cookies för att se Youtube filmer. Ställ in dina inställningar för Cookies genom att klicka här om du vill se innehållet

Vi erbjuder en kreativ mötesplats där du kan utforska filmskapandet i levande dialog tillsammans med andra. Du lär dig hantverkets grunder och prövar alltifrån regi till manus, foto, ljud, ljus, klippning och scenografi.
Vi har ett väl utvecklat samarbete med de andra kulturlinjerna på skolan och vi har även täta kontakter och samarbeten med filmbranschen i form av gästföreläsare, praktik och workshops.

Lev och andas film

Alla filmlinjens deltagare bor på skolans internat och har tillgång till skolans utrustning dygnet runt vilket skapar en atmosfär där ni lever och andas film tillsammans under veckans alla dagar.
Varje år antas ca 16 nya deltagare till utbildningen. Du som söker behöver inte ha sysslat med film tidigare men bör ha ett brinnande intresse för filmskapande.

På Fridhems Folkhögskola är samarbeten mellan de olika linjerna en viktig del av pedagogiken och här ges förutsättningar för nya möten deltagare emellan som också utmanar till ett mer tvärkonstnärligt uttryck. Av dig som studerar på någon av våra kulturlinjer förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

År 1

Under ditt första år på filmlinjen får du lära dig grunderna i filmskapande och vår teknik. Du utvecklar en grundläggande förståelse för filmbranschens olika yrkesfunktioner. Detta gör du dels genom föreläsningar och workshops, men främst genom olika praktiska övningar där ni gör film tillsammans i klassen, från idé till visning. Gemensamt för år ett och två är hur övningarna du gör successivt går från korta samarbeten med tydliga ramar och begränsningar till allt längre projekt med större frihet. Under år ett samarbetar vi också med teaterlinjen, vilket ger tillfälle att utforska filmskådespeleri. Utanför de konkreta övningarna och föreläsningarna ägnar vi oss åt fritt filmande kombinerat med reflekterande dialog i grupp.

År 2

Under det andra året på filmlinjen får du möjlighet att fördjupa dig i det filmiska intresse som du har utvecklat under år 1. Du övar dig på att själv ta ansvar och skapa ramar för ditt filmande. Det kan handla om att driva egna projekt från idé till färdig film eller utveckla sin förmåga inom en specifik yrkesroll. Under år 2 genomförs också en längre filmproduktion i helklass där alla tar en specifik roll i ett större team. Du har även möjlighet att göra praktik. Precis som i år ett fortsätter vi även med fritt filmande och reflekterande dialog i grupp.
Genom olika workshops lär du dig att skriva projektbeskrivningar och söka finansiering. Projektet avslutas med att du pitchar ditt projekt för representanter från Film i Skåne, Filmcentrum Syd och BoostHbg. Detta är en möjlighet att presentera sig för filmbranschen i Skåne och kommer att vara en stor tillgång i ditt framtida filmskapande.

Praktisk information

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.
Filmlinjen har plats för 16 studerande i årskurs 1 och 16 i årskurs 2.
Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.
Du har tillgång till våra lokaler, redigeringsrum, bio, ljudstudio, bibliotek och annan teknisk utrustning dygnet runt.

Fridhems Folkhögskola Filmlinjen - 1460 x 1039
Caroline Rossi - Kontaktlärare Filmlinjen
caroline.rossi@fridhemsfolkhogskola.se

Caroline Rossi är lärare på filmlinjen och har tidigare arbetat med allt ifrån smal svensk kortfilm till stora Hollywoodproduktioner. Hon är själv utbildad på skolan och har sen dess ingått Film i Skånes talangsatsning Programmet och utbildat sig inom kreativitetspsykologi och pedagogik. Caroline undervisar bl.a. i manus, regi, klippning och filmproduktion. Utöver lärarrollen frilansar hon både på olika filmproduktioner men driver också med egna projekt. Hennes senaste spelfilm Ge Allt gick på SVT sommaren 2019.

”Den filmiska processen är en av de sakerna jag tycker är mest spännande med film. När teamet lyckas skapa ett flow – när vi bara tittar på varandra, alla vet precis vad som gäller och vad som behövs göras för att vi ska uppnå vår vision. När tid och rum nästan bara försvinner – då älskar jag film som mest. ”

Malin Englund - Kontaktlärare Filmlinjen
malin.englund@fridhemsfolkhogskola.se

Malin Englund är lärare på filmlinjen och är utbildad regissör och manusförfattare vid Akademin Valand i Göteborg. Hon har skrivit och regisserat ett antal prisbelönta kortfilmer och utvecklar just nu en TV-serie. Malin har jobbat som SAD (Second Assistant Director) och rollsättare på ett flertal filmproduktioner och har även en bakgrund som kulturskribent på Eskilstuna Kuriren.

“I min roll som filmlärare intresserar jag mig mycket för den konstnärliga processen. Hur skapar man film med utgångspunkt i sina intressen och sin personlighet? Hur arbetar man för att den filmiska metoden ska kännas meningsfull och lärorik? Det är en ynnest, både på ett professionellt och personligt plan, att följa filmlinjens deltagare i deras konstnärliga arbeten och uppleva hur de med hjälp av kameran upptäcker saker om sig själva och omvärlden."

Deadline för inskickad ansökan är 8 april 2024.

Ansökan

I din ansökan ska du skicka in en filmidé, ett filmklipp med tillhörande text och en personlig motivation. Det är detta material som utgör grunden för vilka som kallas till inträdesprov på skolan 13 maj 2024

Ansökan till år 2

Vissa år har vi möjlighet att erbjuda platser i tvåan till sökande med förkunskaper motsvarande år 1. Ansökningsförfarandet ser likadant ut oavsett vilket år du söker. När du fyller i ansökan får du ange om du även är intresserad av att gå direkt i tvåan.

Steg 1: Inskickat material 

Provet innehåller:

 • Filmidé max 1500 tecken 

 • Motivationsklipp 1-2 minuter

 • Filmklipp 1 minut

 • Tankar om filmklipp, max 500 tecken

Filmidén

På Fridhem lägger vi stor vikt vid det personliga perspektivet. Vi letar efter filmidéer med egen röst eller ingång och som känns angelägna. Filmidén ska på max 1500 tecken innehålla din filmidé från hur filmen startar till hur den slutar. Lämna oss inte i några cliffhangers, vi vill veta hur du vill berätta hela din film. Tänk på att det finns olika filmformat att välja mellan, t.ex. kortfilm, långfilm, fiktion, dokumentär, konstfilm. 

Motivationsklipp

Motivationsklippet består av ett filmklipp på 1-2 minuter där du berättar om vem du är och varför du vill gå filmlinjen på Fridhem. Vi vill även veta vad som intresserar dig med filmskapande och vilka egenskaper du besitter som kan bidra till en eventuell framtida filmklass. Vi vill gärna se dig i bild när du berättar om dig själv. 

Ladda upp ditt motivationsklipp (det får inte vara mer än 2 minuter) på Youtube och klistra in länk till klippet i ett separat PDF-dokument som du laddar upp på Schoolsoft.

Filmklipp 1 minut

Filmklippet ska innehålla material som du själv har gjort.
Det kan vara ett dokumentärt klipp eller ett fiktivt klipp. Det kan t.ex. vara ett ögonblick då du fått syn på något och fångat det med mobilkameran eller en kort scen som du har spelat in. Det går utmärkt att filma med sin mobiltelefon, tekniken och hantverket är inte det viktiga. Poängen är att klippet visar något som intresserar dig,

Ladda upp ditt 1-minutsklipp (det får inte vara mer än 1 minut) på Youtube och klistra in länk till klippet i ”Tankar om ditt filmklipp”.

Tankar om ditt filmklipp

Beskriv i max 500 tecken vad som intresserar dig med klippet. Det kan både handla om form och innehåll, exempelvis hur det är filmat, budskap, tempo, stämning, ljus eller arbetssätt. Beskriv även vilken din arbetsinsats i klippet är, tex om du har hållit i kameran, klippt eller regisserat. Glöm inte att klistra in länk till klippet.

Steg 2: Inträdesprov på skolan

Provet innehåller:

 • Praktiska filmövningar på Fridhems folkhögskola

Inträdesprovet genomförs under en heldag på skolan.
Proverna du gör handlar bla om samarbete, visuellt tänkande och berättande.

Vi kommer välja ut 16 personer till filmklassen men vi vill också att dessa personer väljer oss. Under dagen för slutprov får du därför även bekanta dig med skolan och filmlinjen genom rundvandring, filmvisning och möte med nuvarande deltagare m.m.

Inför steg 2 tar vi ut en avgift på 400kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar. 

Kriterier för antagning till Filmlinjen

Vi söker dig med ett stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse för det filmiska berättandet. Vi söker personer som vi tror kan använda utbildningen på ett kreativt sätt och har något att berätta. Vi söker också personer som fungerar väl i sociala sammanhang och kan samarbeta. Den sökande behöver nödvändigtvis inte ha gjort film innan utan kan ha en annan ingång till utbildningen då vi strävar efter att skapa en grupp med olika bakgrund och erfarenhet.

Vi eftersträvar att få en grupp med olika erfarenheter och bakgrund.

Vi ser det som en fördel att man gjort något annat i livet än att ha gått i skola.

Vi bryr oss inte om vad de sökande till årskurs 1 har för betyg. Däremot kräver vi för de som ska gå Filmarbetarlinjen, att de har allmän behörighet från gymnasiet.

Lärare och deltagare på utbildningen gör en sammantagen bedömning av den sökandes prover. Denna bedömning utgör grunden för de diskussioner vi för om den klass vi tar in på utbildningen.

Besked

Besked om antagning lämnas i slutet av maj. 

Vid antagning bekräftar du din plats genom att betala in 1000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Det är många som söker till Filmlinjen och vi har ingen möjlighet att motivera eventuella avslag på ansökan.

Internat & folkbokföring

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Kommer du från ett annat EU/EES-land behöver du folkbokföra dig i Sverige för att studera på Fridhem. 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

Ansökningar till den här kursen är avslutade för den här perioden.
Välkommen att ansöka till nästa period!

Kursens mål och syfte

Filmlinjens upplägg bygger på praktiskt filmskapande från idé till visning. Filmövningar varvas med föreläsningar och handledning. Deltagarna tillägnar sig grundläggande kunskaper inom filmens hantverk såsom idéutveckling, manus, regi, produktion, klipp, foto, ljud och ljus. 

Utöver det praktiska arbetet ingår teori, reflektion, kritik och branschkunskap. Deltagarna övar sig under utbildningen på att delta i en reflekterande kritisk dialog kring varandras filmande och filmområdet. Deltagarna anordnar återkommande filmsamtal, filmvisningar, besöker filmfestivaler och tränar sig på att söka finansiering för filmprojekt. 

Filmlinjens mål är att ge en allmän grund för konstnärligt filmiskt arbete och att möjliggöra den fördjupning som lämpar sig bäst för den enskilde deltagaren samt gruppen i stort. Konstnärlig utveckling, samarbete och ansvarstagande är nyckelord för filmlinjen.

Kursinnehåll

Alla ämnen på Filmlinjen innehåller föreläsningar, praktiska övningar och handledning. I kursen ingår följande ämnen:

Regi

Deltagarna introduceras till varierande regimetoder och övar sig på att använda dessa metoder för att regissera film. Ämnet innehåller ledarskap, personregi och konstnärlig vision. Målet är att kunna leda det konstnärliga arbetet i en filmproduktion, fatta konstnärliga beslut och samarbeta med övriga yrkesroller under filmprocessen.

Dokumentär

Deltagarna skapar film med utgångspunkt i dokumentära arbetsmetoder. Dokumentärämnet syftar till att medvetandegöra det egna seendet och filmarens position i förhållande till det som avbildas. Målet är att med verkligheten som utgångspunkt skapa icke-fiktiva filmiska verk alternativt hybridfilm som kombinerar dokumentär och fiktion.

Manus

Ämnet manus innehåller dramaturgi, scenanalys, dialogskrivande och manus som gestaltningsverktyg. Deltagarna övar sig på att skriva manus till scener, kortfilmer och att formulera kritik till andras manusarbeten. Målet är att kunna författa kortfilmsmanus som kommunicerar det deltagaren vill berätta och som kan fungera som ett arbetsredskap för övriga yrkesroller i en filmproduktion.

Klippning

Ämnet klippning innehåller teknisk och konstnärlig arbetsmetod samt dramaturgi. Deltagarna övar sig på att redigera varierande filmövningar i Adobe Premiere Pro. Målet är att kunna strukturera klipprojekt, genomföra dialogklippning och kontinuitetsklippning samt att formulera kritik till andras klipparbeten.

Foto & Ljus

Ämnet Foto & Ljus innehåller bildberättande, bildmanus, kamerateknik, ljusteknik och bildbearbetning. Deltagarna skapar bildmanus, övar sig på att hantera videokameror, optik, kamerariggar, ljusteknik och bildbearbetningsprogram. Målet är att kunna planera och genomföra inspelning och bildbearbetning med bildspråk som bärande berättarkomponent. Utrustningen i ämnet innehåller Panasonic-kameror, Blackmagic-kameror, videostativ, kamerariggar och ljusteknik. Vi arbetar i bildbearbetningsprogrammen Davinci Resolve och Adobe Premiere Pro.

Ljud och Musik

Ljudämnet innehåller ljudinspelning, ljudbearbetning, ljudgestaltning, och filmmusik. Målet är att deltagarna ska kunna spela in och bearbeta filmljud i gestaltande syfte. De ska även kunna kommunicera och samarbeta med filmmusikkompositörer. Utrustning: Zoom field recorders, Rödemikrofoner, Sankenmikrofoner, ljudbommar. Efterbearbetningsprogram: Adobe Premiere Pro.

Reflektion och kritik

Ämnet innehåller audio-visuell reflektion, reflekterande gruppsamtal och muntlig presentation av kritisk reflektion. Etik, estetik och politik är exempel på tematiska ingångar i det reflekterande arbetet. Ämnet syftar till att utveckla det filmiska tänkandet och förmågan att kommunicera kring detta. Målet är att deltagarna aktivt deltar i fördjupande diskussioner kring varandras filmande och filmområdet i stort. 

Självständigt arbete / Kreativa ramar

Deltagarna övar sig på att skapa egna ramar för ett filmiskt arbete. Målet är att utveckla den egna arbetsmetoden och att med denna driva ett eget projekt från idé till färdig film.

Teknikansvar

Alla deltagare på filmlinjen ansvarar för ett tekniskt område på linjen. Det handlar om att under handledning, i samarbete med andra, kontrollera, underhålla och serva filmutrustning. Målet är att fördjupa sin förståelse för de tekniska verktyg som filmskapandet utgår ifrån och att utveckla ett självständigt och ansvarstagande förhållningssätt till denna teknik.

Produktion & Filmfinansiering

Deltagarna introduceras i produktionssidan av filmandet och övar sig på att utforma projektbeskrivning, skriva budget och pitcha filmprojekt. I ämnet ingår även inspelningsledning och inspelningsplanering. Målet är att utveckla färdigheter för att kunna planera och organisera en filmproduktion samt att kunna säkra finansiering för filmprojekt. 

Filmfestivaler och högre studier

Deltagarna besöker filmfestivaler i syfte att inhämta kunskap om filmbranschen, uppdatera sig kring ny film, skapa och underhålla kontaktnät inom filmområdet. Deltagarna gör även studiebesök på en högre filmutbildning för att få kunskap om möjligheterna med vidare studier inom film. 

Samarbeten

Filmlinjen samarbetar varierande med de andra linjerna på Fridhems Folkhögskola, tex med teaterlinjen och musiklabb med vilken vi gör gemensamma övningar och lärarutbyten. Filmlinjen genomför även varierande samarbeten med externa aktörer, till exempel andra utbildningar och kommunala verksamheter. Det kan handla om att i skarpt läge göra film på uppdrag eller att samarbeta i övningar med andra filmutbildningar.

Praktik

Det finns möjlighet att göra praktik under handledning upp till 5,5 veckor inom filmbranschen. Målet är att skaffa sig en praktisk erfarenhet samt knyta kontakter inom filmbranschen genom medverkan i professionella produktioner.

Antagningskrav

Beskrivning av antagningskriterier:

 • Vilja att visa på något/vilja att berätta
 • Angeläget, modigt eller nytt sätt att berätta
 • Fantasiförmåga
 • Observationsförmåga
 • Visuell kommunikationsförmåga
 • Ljudmässig kommunikationsförmåga
 • Kritisk reflektionsförmåga gällande innehåll och form 
 • Samarbetsförmåga; Lyssnar, kommunicerar, tar initiativ
 • Bidrar till mångfald i klassen och i den svenska filmbranschen
 • Uttrycker en tydlig motivation till varför den vill gå på filmlinjen

Intyg

Samtliga kursdeltagare som genomgått en fullständig kurs på Fridhems folkhögskola får, efter avslutad kurs, ett intyg. På intyget framgår studietid, studiernas omfattning samt vilka huvudmoment som ingått i kursen.