Filmlinjen

  • Hur arbetar en regissör med skådespelare?
  • Hur jobbar en dokumentärfilmare med klippning?
  • Hur fungerar bildinställningar i Panasonics AU-Eva kamera?

Detta är några exempel på frågor som vi jobbar med på filmlinjen. Vi tror på att alltid börja i en frågeställning. Vi filmar för att ta reda på något: om filmskapande, om tillvaron, om berättande. Men de viktigaste frågorna är de du ställer. Din nyfikenhet är motorn i vår utbildning. Vi vill veta vad du ser och vad du vill utforska med hjälp av kameran.

Vilken är din ingång i filmandet? Vad drömmer du om att göra film av?

Filmlinjen på Fridhems folkhögskola är en av Sveriges främsta förberedande utbildningar inom film och en självklar del av filmsverige. Hos oss har framstående filmskapare och filmarbetare fått sin start sedan 1990-talet.

Vi erbjuder en kreativ mötesplats där du kan utforska filmskapandet i levande dialog tillsammans med andra. Du lär dig hantverkets grunder och prövar alltifrån regi till manus, foto, ljud, ljus, klippning och scenografi.
Vi har ett väl utvecklat samarbete med de andra kulturlinjerna på skolan och vi har även täta kontakter och samarbeten med filmbranschen i form av gästföreläsare, praktik och workshops.

Alla filmlinjens deltagare bor på skolans internat och har tillgång till skolans utrustning dygnet runt vilket skapar en atmosfär där ni lever och andas film tillsammans under veckans alla dagar.
Varje år antas ca 16 nya deltagare till utbildningen. Du som söker behöver inte ha sysslat med film tidigare men bör ha ett brinnande intresse för filmskapande.

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi är måna om att skapa en miljö med högt i tak där alla kan få plats. Av dig som studerar på Filmlinjen förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

År 1
Under ditt första år på filmlinjen får du lära dig grunderna i filmskapande och vår teknik. Du utvecklar en grundläggande förståelse för filmbranschens olika yrkesfunktioner. Detta gör du dels genom föreläsningar och workshops, men främst genom olika praktiska övningar där ni gör film tillsammans i klassen, från idé till visning. Gemensamt för år ett och två är hur övningarna du gör successivt går från korta samarbeten med tydliga ramar och begränsningar till allt längre projekt med större frihet. Under år ett samarbetar vi också med teaterlinjen, vilket ger tillfälle att utforska filmskådespeleri. Utanför de konkreta övningarna och föreläsningarna ägnar vi oss åt fritt filmande kombinerat med reflekterande dialog i grupp.

År 2

Under det andra året på filmlinjen får du möjlighet att fördjupa dig i det filmiska intresse som du har utvecklat under år 1. Du övar dig på att själv ta ansvar och skapa ramar för ditt filmande. Det kan handla om att driva egna projekt från idé till färdig film eller utveckla sin förmåga inom en specifik yrkesroll. Under år 2 genomförs också en längre filmproduktion i helklass där alla tar en specifik roll i ett större team. Du har även möjlighet att göra praktik. Precis som i år ett fortsätter vi även med fritt filmande och reflekterande dialog i grupp.
Genom olika workshops lär du dig att skriva projektbeskrivningar och söka finansiering. Projektet avslutas med att du pitchar ditt projekt för representanter från Film i Skåne, Filmcentrum Syd och BoostHbg. Detta är en möjlighet att presentera sig för filmbranschen i Skåne och kommer att vara en stor tillgång i ditt framtida filmskapande.

Praktisk information

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.
Filmlinjen har plats för 16 studerande i årskurs 1 och 16 i årskurs 2.
Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.
Du har tillgång till våra lokaler, redigeringsrum, bio, ljudstudio, bibliotek och annan teknisk utrustning dygnet runt.

Filmlinjen - 1460 x 1039
Gustav Annerblom - Kontaktlärare Filmlinjen
gustav.annerblom@fridhemsfolkhogskola.se

Gustav Annerblom är lärare på Filmlinjen och har tidigare arbetat som lärare på Akademin Valand Film. Han arbetar även som frilansande filmare och har gjort dokumentärfilm för SVT, kortfilm till filmfestivaler och en mängd varierande filmuppdrag. Utbildad filmregissör på Filmhögskolan i Göteborg och utbildad manusförfattare på IHTV i Göteborg. Började sin bana inom teater som skådespelare och manusförfattare.
”Film är ett sätt att se och ett sätt att visa andra vad vi ser - det är ett sätt att underhålla, provocera, informera och beröra. Möjligheterna är oändliga och svårigheterna likaså. Att få guida människor som utvecklar sin kunskap och förståelse för filmskapande är något av det mest utmanande och stimulerande jag kan tänka mig. Det blir aldrig tråkigt. Som lärare handlar det om att befinna sig i en levande dialog.”

Caroline Rossi - Kontaktlärare Filmlinjen
caroline.rossi@fridhemsfolkhogskola.se

Caroline Rossi är lärare på filmlinjen och har tidigare arbetat med allt ifrån smal svensk kortfilm till stora Hollywoodproduktioner. Hon är själv utbildad på skolan och har sen dess ingått Film i Skånes talangsatsning Programmet och utbildat sig inom kreativitetspsykologi och pedagogik. Caroline undervisar bl.a. i manus, regi, klippning och filmproduktion. Utöver lärarrollen frilansar hon både på olika filmproduktioner men driver också med egna projekt. Hennes senaste spelfilm Ge Allt gick på SVT sommaren 2019.

”Den filmiska processen är en av de sakerna jag tycker är mest spännande med film. När teamet lyckas skapa ett flow – när vi bara tittar på varandra, alla vet precis vad som gäller och vad som behövs göras för att vi ska uppnå vår vision. När tid och rum nästan bara försvinner – då älskar jag film som mest. ”

Ansökningen till 2022 öppnar i slutet av december 2021.

Ansökan
I din ansökan ska du skicka in en filmidé, ett filmklipp med tillhörande text och en personlig motivation. Det är detta material som utgör grunden för vilka som kallas till det digitala inträdesprovet den 17-21 maj 2021.

Under årets antagning har vi även möjlighet att erbjuda platser direkt till år 2 på Filmlinjen till sökande med förkunskaper motsvarande år 1. Ansökningen är densamma oavsett om du vill söka till år 1 eller direkt till år 2. Du anger vilket när du fyller i ansökningsformuläret.

Filmidén

På Fridhem lägger vi stor vikt vid det personliga perspektivet. Vi letar efter filmidéer med egen röst eller ingång och som känns angelägna. Filmidén ska på max 1500 tecken innehålla din filmidé från hur filmen startar till hur den slutar. Lämna oss inte i några cliffhangers, vi vill veta hur du vill berätta hela din film. Tänk på att det finns olika filmformat att välja mellan exempelvis kortfilm, långfilm, fiktion, dokumentär, konstfilm.

Motivation

I motivationen, på max 1000 tecken, bör det framgå vem du är och varför du vill gå filmlinjen på Fridhem. Vi vill även veta vad som intresserar dig med filmskapande och vilka egenskaper du besitter som kan bidra till en eventuell framtida filmklass.

Filmklipp 1 minut

Filmklippet ska innehålla material som du själv har skapat. Det behöver inte vara en färdig film.
Det kan vara ett dokumentärt klipp eller ett fiktivt klipp. Det kan tex vara ett ögonblick då du fått syn på något och fångat det med kameran eller en kort scen som du har skapat. Det går utmärkt att filma med sin mobiltelefon, tekniken och hantverket är inte det viktiga. Poängen är att klippet visar på något som intresserar dig.
Ladda upp ditt 1-minutsklipp (det får inte vara mer än 1 minut) på Youtube och klistra in länk till
klippet i ”Text om ditt filmklipp”

Text om ditt filmklipp

Beskriv i max 500 tecken vad som intresserar dig med klippet. Beskriv även vilken din
arbetsinsats i klippet är, tex om du har hållit i kameran, klippt eller regisserat. Glöm inte att klistra in länk till klippet också.

Digitalt inträdesprov

Inträdesprovet genomförs via videosamtal tillsammans med jury bestående av lärare och
deltagare. Provet innehåller:

  • Individuell intervju
  • Filmprov i par tillsammans med en annan sökande

Provet tar cirka två timmar. Du behöver ha din filmidé och ditt filmklipp tillgängliga och aktuella i minnet.

Digital rundvandring

Innan inträdesprovet bjuds de som kallats till prov in till en digital rundvandring på skolan. Vid detta tillfälle ges också en presentation av utbildningen och det visas filmer som gjorts på skolan. De sökande uppmanas här att skaffa sig information om utbildningen och ställa frågor. För oss är det lika viktigt att den sökande också väljer oss och känner att det här är en utbildning hen vill gå.

Det är många som söker till Filmlinjen och vi har ingen möjlighet att motivera eventuella
avslag på ansökan.

Kriterier för antagning till Filmlinjen

Vi söker dig med ett stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse
för det filmiska berättande. Vi söker personer som vi tror kan använda utbildningen på ett kreativt sätt och har något att berätta. Vi söker också personer som fungerar väl i sociala sammanhang och kan samarbeta. Den sökande behöver nödvändigtvis inte ha gjort film innan utan kan ha en annan ingång till utbildningen då vi strävar efter att skapa en grupp med olika bakgrund och erfarenhet.
Vi tillämpar inte kvotering, men eftersträvar att få en grupp med olika erfarenheter och bakgrund.
Vi ser det som en fördel att man gjort något annat i livet än att ha gått i skola.
Vi bryr oss inte om vad de sökande till årskurs 1 har för betyg. Däremot kräver vi för de som ska gå Filmarbetarlinjen, att de har allmän behörighet från gymnasiet.
Lärare och deltagare på utbildningen gör en sammantagen bedömning av den sökandes
prestationer på de fyra stationerna. Detta tillsammans med de inskickade dokumenten utgör
grunden för de diskussioner vi för om den grupp som vi sedan faktiskt tar in på utbildningen.

Internat
Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.


Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.
Vi hoppas att du skall trivas på internatet!