Filmarbetarlinjen

Under andra året har du även möjlighet att gå filmarbetarlinjen istället för filmlinjen.

Du går då i samma klass som andra årsdeltagarna i filmlinjen, men i denna kurs ingår 3-11 veckors praktik, pedagogiskt utövande och en kurs i att starta eget företag. Denna kurs är eftergymnasial vilket gör att du får CSN från högskolekvoten, och detta innebär att även du som har studerat ett år på folkhögskola tidigare har möjlighet att få CSN under båda dina år hos oss.

Ansökningen till 2022 öppnar i slutet av december 2021.


Ansökan
Den sökande ska skicka in en filmidé, ett filmklipp och en personlig motivation. Det är detta material som utgör grunden för vilka som kallas till inträdesprov. Du får mer information om skolan, Filmlinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan.

Inträdesprov 17 maj 2021
Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 300 kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar.

Filmidén
På Fridhem lägger vi stor vikt vid det personliga perspektivet. Vi letar efter filmidéer med egen röst eller ingång och som känns angelägna.

Filmidén ska på max 1500 tecken innehålla din filmidé från hur filmen startar till hur den slutar. På max 1500 tecken önskar vi att du berättar din filmidé från hur filmen startar till hur den slutar. Lämna oss inte i några cliffhangers, vi vill veta hur du vill berätta hela din film. Tänk på att det finns olika filmformat att välja mellan exempelvis kortfilm, långfilm, fiktion, dokumentär, konstfilm.

Motivation

I motivationen, på max 1000 tecken, bör det framgå vem du är och varför du vill gå filmlinjen på Fridhem. Vi vill även veta vad som intresserar dig med filmskapande och vilka egenskaper du besitter som kan bidra till en eventuell framtida filmklass.

Filmklipp 1 minut
Filmklippet ska innehålla material som du själv har skapat. Det behöver inte vara en färdig film. Det kan vara ett dokumentärt klipp eller ett fiktivt klipp. Det kan tex vara ett ögonblick då du fått syn på något och fångat det med kameran eller en kort scen som du har skapat. Det går utmärkt att filma med sin mobiltelefon, tekniken och hantverket är inte det viktiga. Poängen är att klippet visar på något som intresserar dig.

Ladda upp ditt 1-minutsklipp (det får inte vara mer än 1 minut) på youtube och klistra in länk till klippet i ”Text om ditt filmklipp”.

Text om ditt filmklipp

Beskriv i max 500 tecken vad som intresserar dig med klippet. Beskriv även vilken din arbetsinsats i klippet är, tex om du har hållit i kameran, klippt eller regisserat. Glöm inte att klistra in länk till klippet också.
De som kallas till inträdesprov får under en heldag utföra fyra prover och en intervju. De får också en presentation av utbildningen, visning av filmer som gjorts under året och en rundvandring på skolan. De sökande uppmanas under början av provdagen att skaffa sig information om utbildningen genom att fråga lärare och deltagare så mycket som möjligt. För oss är det lika viktigt att den sökande också väljer oss och känner att det här är en utbildning hen vill gå.
Det är många som söker till Filmlinjen och vi har ingen möjlighet att motivera eventuella avslag på ansökan.

Internat
Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten. Vi ska tillsammans utvecklas och arbeta intensivt. Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!
Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.
Vi hoppas att du skall trivas på internatet!