Filmarbetarlinjen

Under andra året har du även möjlighet att gå filmarbetarlinjen istället för filmlinjen.

Du går då i samma klass som andra årsdeltagarna i filmlinjen, men i denna kurs ingår 2-11 veckors praktik, pedagogiskt utövande och en kurs i att starta eget företag. Denna kurs är eftergymnasial vilket gör att du får CSN från högskolekvoten, och detta innebär att även du som har studerat ett år på folkhögskola tidigare har möjlighet att få CSN under båda dina år hos oss.

Filmarbetarlinjen är en inriktning under år 2 på filmlinjen för dig som vill fokusera mer på hur du kan ta klivet ut i filmbranschen. Du fördjupar dig inom projektutveckling, filmfinansiering, praktik och mötet med publiken. Du genomför en mängd filmövningar inom filmlinjens ramar tillsammans med deltagarna på Filmlinjen.  

Du genomför ett antal obligatoriska moment:

2-11 veckors praktik

Starta eget kurs

Studiebesök på produktionsbolag eller annan professionell filmverksamhet

Projektutveckling, filmfinansiering och pitch

Kurs i arbetsmiljö inom filmproduktion

Arrangera offentlig filmvisning

 

Deadline för inskickad ansökan är 10 april 2023.

Ansökan

I din ansökan ska du skicka in en filmidé, ett filmklipp med tillhörande text och en personlig motivation. Det är detta material som utgör grunden för vilka som kallas till digitala intervjuer den 2-5 maj 2023. De som går vidare från intervju kallas till inträdesprov på skolan 22 maj 2023. 

Steg 1: Inskickat material 

Provet innehåller:

  • Filmidé max 1500 tecken 

  • Motivationsklipp 1-2 minuter

  • Filmklipp 1 minut

  • Tankar om filmklipp, max 500 tecken

 

Filmidén

På Fridhem lägger vi stor vikt vid det personliga perspektivet. Vi letar efter filmidéer med egen röst eller ingång och som känns angelägna. Filmidén ska på max 1500 tecken innehålla din filmidé från hur filmen startar till hur den slutar. Lämna oss inte i några cliffhangers, vi vill veta hur du vill berätta hela din film. Tänk på att det finns olika filmformat att välja mellan, t.ex. kortfilm, långfilm, fiktion, dokumentär, konstfilm. 

Motivationsklipp

Motivationsklippet består av ett filmklipp på 1-2 minuter där du berättar om vem du är och varför du vill gå filmlinjen på Fridhem. Vi vill även veta vad som intresserar dig med filmskapande och vilka egenskaper du besitter som kan bidra till en eventuell framtida filmklass. Vi vill gärna se dig i bild när du berättar om dig själv.
Ladda upp ditt motivationsklipp (det får inte vara mer än 2 minuter) på Youtube och klistra in länk till klippet i ett separat PDF-dokument som du laddar upp på Schoolsoft.

Filmklipp 1 minut

Filmklippet ska innehålla material som du själv har gjort.
Det kan vara ett dokumentärt klipp eller ett fiktivt klipp. Det kan t.ex. vara ett ögonblick då du fått syn på något och fångat det med mobilkameran eller en kort scen som du har spelat in. Det går utmärkt att filma med sin mobiltelefon, tekniken och hantverket är inte det viktiga. Poängen är att klippet visar något som intresserar dig,

Ladda upp ditt 1-minutsklipp (det får inte vara mer än 1 minut) på Youtube och klistra in länk till klippet i ”Tankar om ditt filmklipp”.

Tankar om ditt filmklipp

Beskriv i max 500 tecken vad som intresserar dig med klippet. Det kan både handla om form och innehåll, exempelvis hur det är filmat, budskap, tempo, stämning, ljus eller arbetssätt. Beskriv även vilken din arbetsinsats i klippet är, tex om du har hållit i kameran, klippt eller regisserat. Glöm inte att klistra in länk till klippet.

Steg 2: Digital intervju

Provet innehåller:

  • Individuell intervju 15-20 minuter via länk

Steg 3: Slutprov på skolan

Provet innehåller:

  • Praktiska filmövningar på Fridhems folkhögskola

Slutprovet genomförs under en heldag på skolan.
Proverna du gör handlar bla om samarbete, visuellt tänkande och berättande.

Vi kommer välja ut 16 personer till filmklassen men vi vill också att dessa personer väljer oss. Under dagen för slutprov får du därför även bekanta dig med skolan och filmlinjen genom rundvandring, filmvisning och möte med nuvarande deltagare m.m. 

Kriterier för antagning till Filmlinjen

Vi söker dig med ett stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse för det filmiska berättandet. Vi söker personer som vi tror kan använda utbildningen på ett kreativt sätt och har något att berätta. Vi söker också personer som fungerar väl i sociala sammanhang och kan samarbeta. Den sökande behöver nödvändigtvis inte ha gjort film innan utan kan ha en annan ingång till utbildningen då vi strävar efter att skapa en grupp med olika bakgrund och erfarenhet.

Vi eftersträvar att få en grupp med olika erfarenheter och bakgrund.

Vi ser det som en fördel att man gjort något annat i livet än att ha gått i skola.

Vi bryr oss inte om vad de sökande till årskurs 1 har för betyg. Däremot kräver vi för de som ska gå Filmarbetarlinjen, att de har allmän behörighet från gymnasiet.

Lärare och deltagare på utbildningen gör en sammantagen bedömning av den sökandes prover. Denna bedömning utgör grunden för de diskussioner vi för om den klass vi tar in på utbildningen.

Besked

Besked om antagning lämnas i slutet av maj. 

Vid antagning bekräftar du din plats genom att betala in 1000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Det är många som söker till Filmlinjen och vi har ingen möjlighet att motivera eventuella avslag på ansökan.

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten. Vi ska tillsammans utvecklas och arbeta intensivt. Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.
Vi hoppas att du skall trivas på internatet!