Fridhem Grafisk

ANSÖK HÄR !

Grafisk design med kraft att förändra!

Denna utbildning är för dig som vill fördjupa ditt intresse för visuell kommunikation, konstnärligt skapande och kreativ konceptutveckling.

Fridhem Grafisk är en 1 årig grundutbildning i Grafisk design på heltid. Under utbildningen jobbar vi brett inom det grafiska området och du kommer få utveckla både teknik och konstnärlighet i en kreativ miljö tillsammans med andra.  Denna kurs fördjupar kunskaperna i de grundläggande principer som berör grafisk design och trycksaksproduktion men är även inne och nosar på såväl webbdesign som animation.

Under utbildningen undersöker vi löpande hur du som grafisk designer kan använda din kreativitet för att formge idéer som gör skillnad. Hur kan du vara en del i ett positivt förändringsarbete på såväl mellanmänsklig som samhällelig nivå?

Vi lever i ett samhälle som aldrig tidigare varit så fullt av visuella budskap och intryck som nu. Genom en förståelse för grafisk design och visuell kommunikation blir du medveten om detta flöde och kan kritiskt granska, analysera och därefter skapa dina egna uttryck. Att förstå det sociala ansvar och inverkan som all design och visuell kommunikation har på samhället ger dig ett nytt språk att nå ut. Bra design har kraft att såväl förändra som upplysa och informera ett samhälle. Genom design kan vi provocera, reagera och agera på vår omvärld. Vi kan också hjälpa till att göra budskap och information förståelig och lättillgänglig och bidra till en ömsesidig förståelse som på lång sikt skapar en bättre värld.

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Upplägg

Under året jobbar vi växelvis med större och mindre uppgifter både i grupp och som enskilt arbete. Vi arbetar med de senaste programvarorna i mac-miljö men även för hand i olika tekniker och material. Stor vikt läggs vid det egna skapandet och din personliga utveckling. Du lär dig att analytiskt bearbeta och utveckla en idé, finslipa din arbetsprocess samt att strukturerat kunna presentera ditt färdiga resultat.

Du kommer få lära dig grunderna inom det grafisk fältet och uppgifterna under året går igenom sådant som typografi, layout, mönsterproduktion, illustrationstekniker, informationsdesign, skissteknik, digital bildproduktion, bilanalys, förpackningsdesign, bokdesign, visuellt berättande, grafiska profiler, projektledning och mycket mer.

Då skolan har många olika kulturlinjer har vi åtminstone ett par samarbeten per år med andra klasser. Under läsåret besöker vi också aktuella utställningar och gör olika studiebesök. I slutet av vårterminen åker vi på en gemensam längre studieresa, och som avslutning på året har vi en stor slututställning i Malmö och visar upp de projekt vi arbetat med.

Målet med kursen är att du ska få chans att utveckla ditt skapande och få en bred och gedigen grund att stå på inför högre studier och arbetsliv.

 

Ansökan

Sista ansökningsdag 10/5 2020. 
(ansökan skall vara skolan tillhanda denna dag)

Ansökan ska innehålla:
1. En pdf-fil innehållande minst fem, max åtta, valfria arbetsprover. Ange förnamn+efternamn i filnamnet på samtliga filer. Om du skickar in ett bildcollage behöver du ange om det är egna eller andras bilder. Filen får inte överstiga 10 mb. 

2. Ett personligt brev där du berättar kort om din bakgrund, max 2000 tecken. 

3. En film på max två minuter där du presenterar dig själv och berättar varför du vill gå på skolan.

Ansökningar som inte följer riktlinjerna kommer inte att beaktas. Vid behov kan vi kontakta dig för en Skype-intervju. Har du frågor om ansökan, tveka inte att kontakta oss.

Du bör ha ett stort intresse för form, design och bild, vara självgående och motiverad. Erfarenhet av Adobe Illustrator, Photoshop och InDesign är meriterande.

Du kommer att få ett lärorikt, kreativt och utvecklande år tillsammans med likasinnade i den unika folkhögskolemiljön. För oss är mångfald och representation en viktig faktor i antagningsarbetet och vi vill gärna skapa en grupp med så olika erfarenheter och bakgrunder som möjligt. Har du frågor kring ansökan tveka inte att höra av dig.

Fakta

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Grafisk design linjen har plats för 18 studerande.

Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.

Du har tillgång till klassrum med arbetsplatser, bibliotek, datorer med adobes design program, fotoskrivare, teknisk utrustning och olika konstnärsmaterial dygnet runt under såväl veckodagar som helger.

 

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten. Vi ska tillsammans utvecklas och arbeta intensivt. Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt och nya konstnärliga innovationer tillsammans, bygga nätverk och ha kul!

På särskild kurs, de konstnärliga linjerna som film, grafisk design, musik och teater, prioriterar vi kursdeltagare som väljer att bo på internatet. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet. Då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

 

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontaktlärare:  
Alaya Vindelman alaya.vindelman@fridhemsfolkhogskola.se
Maja Lindén maja.linden@fridhemsfolkhogskola.se