Fridhem Grafisk

 • Hur kan val av typsnitt påverka resultatet?
 • Hur skissar en designer upp sina idéer?
 • Hur arbetar jag i Adobe-programmen och vad är de anpassade för?

På Fridhem Grafisk lär du dig grunderna inom grafisk design; allt från logotyper och visuella identiteter till illustration och webbdesign. Du lär dig de verktyg som används i branschen, både digitalt och analogt, av yrkesverksamma lärare. 

Genom stimulerande uppgifter utvecklar du din portfolio och får en bred och gedigen grund att stå på. Våra deltagare går vidare till skolor som t.ex. Berghs, Nyckelviksskolan, Broby Grafiska, Hyper Island, Konstfack samt olika designprogram på universitet och högskola. Många frilansar som grafiska formgivare/illustratörer under och efter studietiden.

Fridhem Grafisk är en ettårig grundutbildning i grafisk design på heltid. År 2022-23 testkör vi även ett andra projektår med tio deltagare, formerna för det andra året är under arbete.

Du kommer att få ett lärorikt, roligt och utvecklande år tillsammans med likasinnade i den unika folkhögskolemiljön. Kulturlinjernas blandning av bild, text, musik, film och teater ger en speciell atmosfär där många framgångsrika samarbeten grundas.

Vad får jag lära mig inom grafisk design?

Kursen innehåller både klassisk teckning, digitalt skapande och kreativa designprocesser. Du kommer att få fördjupa ditt intresse för visuell kommunikation och konstnärligt skapande. Du kommer att få prova på en mängd olika sätt att formge och kombinera bild och text.

Stor vikt läggs vid både din egen kreativitet och konstnärliga utveckling, samt att samverka med andra. Du lär dig att analytiskt bearbeta och utveckla en idé, finslipa din arbetsprocess samt att strukturerat kunna presentera ditt färdiga resultat. Du kommer att tillägna dig många rent tekniska kunskaper, som du sedan får använda i inspirerande uppgifter. Vår utbildning inom grafisk design ger dig både förståelse för processen och bred kunskap. 

Årets upplägg

Under året jobbar vi växelvis med större och mindre uppgifter både i grupp och enskilt. Vi arbetar med de senaste programvarorna i dator men även för hand i olika tekniker och material. När man arbetar med grafisk design är det viktigt att kunna jobba både analogt och digitalt. 

Då skolan har många olika kulturlinjer har vi åtminstone ett par samarbeten per år med andra klasser. Under läsåret besöker vi också aktuella utställningar och gör olika studiebesök. I slutet av vårterminen åker vi på en gemensam längre studieresa, och som avslutning på året har vi en stor slututställning och visar upp de projekt vi arbetat med.

På schemat finns till exempel: Teckna för hand, logotyper, typografi och layout, skissteknik, bildberättande, visuell identitet, informativ illustration, animation och webbdesign.

Varför är grafisk design viktigt? 

Vi lever i ett samhälle som aldrig tidigare varit så fullt av visuella budskap och intryck som nu. Genom en förståelse för grafisk design och visuell kommunikation blir du medveten om detta flöde och kan kritiskt granska, analysera och därefter skapa dina egna uttryck. Bra design har kraft att förändra och upplysa ett samhälle. Genom design kan vi provocera, agera och reagera på vår omvärld. Vi kan göra budskap och information förståelig och lättillgänglig och bidra till en ömsesidig förståelse som på sikt skapar en bättre värld.

Praktisk information

Du har tillgång till klassrum med egen arbetsplats, bibliotek, lånedatorer med Adobes designprogram (standard i branschen), skrivare, teknisk utrustning och konstnärsmaterial dygnet runt, även helger.

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20. Fridhem Grafisk har plats för 19 studerande.

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Se tidigare deltagares alster här.

Alaya Vindelman - Kontaktlärare Grafisk Design
alaya.vindelman@fridhemsfolkhogskola.se

Alaya Vindelman har kurser inom såväl grafisk design, fri konst och miljöpsykologi i bagaget. Vid sidan av Fridhem, där hon arbetat sedan 2015, frilansar hon som illustratör och formgivare. Förutom att undervisa på fridhem grafisk så har hon även pedagogisk erfarenhet från att hålla kurser vid såväl högskola som andra folkhögskolor.

Peter Jonasson - Kontaktlärare Grafisk Design
peter.jonasson@fridhemsfolkhogskola.se

Peter har som formgivare erfarenhet av både kund- och byråsidan men är mest stolt över det arbete han utfört åt små och stora aktörer i musikbranschens alla hörn. Han har arbetat som bildlärare på gymnasienivå i några år och har en universitetsexamen i marknadsföring med inriktning musikindustrin, följt av studier inom digitala medier och design. Förutom undervisning på Fridhem frilansar han som grafisk formgivare och sysslar med musik i bandkonstellation.

Gästlärare

Förutom huvudlärarna kommer ni att ha yrkesverksamma gästlärare med specialkunskaper inom sina fält. Vi tecknar också efter levande modell.

Deadline för ansökan och inskickat material är 6 augusti.

Ansökan

1. Skicka in en pdf-fil innehållande minst fem, max åtta, valfria arbetsprover. Om du skickar in ett bildcollage behöver du ange om det är egna eller andras bilder. Filen får inte överstiga 15 MB. Visa gärna bredd, alltså inte upprepade exempel på samma färdighet. 

Kom ihåg:

 • Skicka rätt filformat.

 • Vänd bilderna åt rätt håll.

 • Se till att de har tillräcklig upplösning.

 • Spara som en bläddringsbar pdf med flera undersidor, gärna i liggande format.

 • Skriv lite korta fakta om varje arbetsprov. Är det ett eget projekt, en skoluppgift eller ett uppdrag för en kund? 

2. En film på max två minuter där du presenterar dig själv och berättar varför du vill gå på skolan. Berätta lite om vad som intresserar dig med grafisk form och vilka tidigare erfarenheter av ämnet du har. 

Ange förnamn+efternamn i filnamnet på båda filerna. Ansökningar som inte följer riktlinjerna kommer inte att beaktas.

Vid behov kan vi komma att kontakta dig för en intervju. Har du frågor kring ansökan tveka inte att höra av dig.

Kriterier för antagning till Fridhem Grafisk

Du bör ha ett stort engagemang, veta varför du söker och ha ett brinnande intresse för form, design och bild. Du ska vara självgående, motiverad och öppen för samarbete. Din livssituation ska tillåta dig att bo ett år på Fridhems internat, vilket är obligatoriskt utom i mycket specifika fall. Du bör förstå svenska i tal och skrift. Vi söker dig med förmåga att omsätta idéer till visuellt uttryck-att förmedla en känsla eller ett budskap med ditt skapande.

Vi söker dig som är i början på din bana inom grafisk design-området, som kan ha användning av utbildningen som språngbräda för fortsatt konstnärlig utveckling. Du behöver inte ha arbetat med grafisk design innan utan kan vara stark inom andra visuella uttryck. Du behöver inte heller ha någon erfarenhet i Adobesviten. 

Du behöver ha gått färdigt grundskolan, gymnasiekompetens behövs ej. För oss är mångfald och representation en viktig faktor i antagningsarbetet och vi vill gärna skapa en grupp med så olika erfarenheter och bakgrunder som möjligt.

Vid antagning bekräftar du din antagning genom att betala in 1000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

Vad ska jag visa i mitt arbetsprov?

Vi vill gärna se hur du jobbar både för hand och i dator. Visa hellre bredd än flera exempel på samma färdighet. Visa det du är stolt över och det du brinner för!

Själva portfolions utseende är också ett sätt att visa din designförmåga. Så lägg lite tid på att sätta samman en pdf enligt anvisningarna:

 • En enda pdf med flera undersidor, skicka alltså inte en pdf-fil per alster
 • Bilder rättvända, rätt upplösning och bra ljus.
 • Liggande format.
 • Ej överstigande 15 MB
 • En förklarande text där du anger teknik och ändamål med din bild

Kan jag bo på annan ort och pendla till skolan?

Det korta svaret är nej, du som går Fridhems kulturlinjer förväntas bo på vårt trevliga internat, som är en av de faktorer som gör Fridhem unikt. Men vi kan ibland ge dispens för dig som har barn eller andra särskilda skäl.