Folkhögskola grafisk design - Utveckla ditt grafiska skapande

Fridhems Folkhögskola Grafisk design och illustration

 • Hur använder jag min kreativitet för att kommunicera ett budskap?

 • Hur skissar en designer upp sina idéer?

 • Vad gör en illustratör?

   

Detta är frågor vi ställer oss tillsammans med dig som går Grafisk design och illustration. Denna utbildning är för dig som vill hitta och utveckla dina intresseområden inom visuell kommunikation, konstnärligt skapande och kreativ konceptutveckling.

Detta är en 1-2 årig grundutbildning i Grafisk design och illustration på heltid. Under utbildningen jobbar vi brett inom formgivning och illustration och du kommer få utveckla både teknik och konstnärlighet i en kreativ miljö tillsammans med andra.

 

Du måste tillåta External-cookies för att se Youtube filmer. Ställ in dina inställningar för Cookies genom att klicka här om du vill se innehållet

Här lär du dig hantverket från grunden genom att jobba mycket praktiskt både enskilt och i grupp. Stor vikt läggs vid din egen kreativitet och konstnärliga utveckling. Utbildningen innehåller såväl klassisk teckning och digitalt skapande som kreativa designprocesser och teori. Du lär dig att analytiskt bearbeta och utveckla en idé, finslipa din arbetsprocess samt att strukturerat kunna presentera ditt färdiga resultat.

På Fridhems Folkhögskola är samarbeten mellan de olika linjerna en viktig del av pedagogiken och här ges förutsättningar för nya möten deltagare emellan som också utmanar till ett mer tvärkonstnärligt uttryck. Av dig som studerar på någon av våra kulturlinjer förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Praktiskt lärande

Du kommer få lära dig grunderna inom det grafisk fältet, både digitalt och analogt, av yrkesverksamma lärare. Du kommer bekanta dig med verktyg från branschen och tillägna dig många rent tekniska kunskaper, som du sedan får använda i inspirerande uppgifter där vi går igenom sådant som typografi, layout, illustrationstekniker, visuellt berättande, mönsterproduktion, grafiska profiler och mycket mer.

Under utbildning undersöker vi även löpande hur du som grafisk designer kan använda din kreativitet för att formge idéer som gör skillnad. Du tränas i att kommunicera det du gör och att analytiskt sätta det i ett större perspektiv i relation till samhället. Vi lever i ett samhälle som aldrig tidigare varit så fullt av visuella budskap och intryck som nu och genom en förståelse för grafisk design och visuell kommunikation blir du medveten om detta flöde och kan kritiskt granska, analysera och därefter skapa dina egna uttryck.

Mål med linjen

Utöver ett utvecklande, lärorikt och roligt år med likasinnade, ger utbildningen dig en bred grund att stå på och ska fungera som en språngbräda för att du ska kunna ta dig vidare i den riktning du vill. Målet med utbildningen är att du ska hitta dina intresseområden, utveckla din stil och bygga en portfolio du kan använda för att söka vidare studier eller arbete.

Efter att ha läst grundutbildningen på 1 år har du möjlighet att gå ytterligare ett valbart fördjupningsår i grafisk design och illustration på skolan. Det är ett år där du arbetar mer projektbaserat och fördjupar dig inom just de du brinner för. Har du redan en grundutbildning eller arbetslivserfarenhet finns möjlighet att söka direkt in till fördjupningsåret. Läs mer här!

Våra deltagare går även vidare till andra skolor som t.ex. Berghs, Nyckelviksskolan, Broby Grafiska, Hyper Island, Konstfack samt andra designprogram på universitet och högskola. Många frilansar som grafiska formgivare/illustratörer under och efter studietiden.

Årets upplägg

Under utbildningens första år jobbar vi växelvis med större och mindre uppgifter både i grupp och enskilt. Vi arbetar med de senaste programvarorna digitalt men även för hand i olika tekniker och material.

Året börjar med att du lär dig grundläggande teknik i de programvaror som är ledande i branschen med huvudfokus på Photoshop, Illustrator och Indesign. Du får också en grundläggande introduktion i att teckna för hand och skissteknik.

Använd grunderna praktiskt

Dina grundläggande kunskaper används sen i olika kurser där du får testa på hur det är att jobba som formgivare och illustratör. Vissa kurser återskapar hur det är att jobba med ett skarpt projekt för kund medans andra är mer konstnärliga och syftar till att locka fram din kreativitet och utveckla din skaparkraft.

På schemat finns till exempel: Logotyper, bokformgivning, skissteknik, bildberättande, visuella identiteter, klimatkommunikation, förpackningsdesign, informativ illustration, animation, webbdesign, teateraffischer, projektarbete och bilderboks illustration.

Lär av varandra

Utbildningens båda klasser, grundåret och fördjupningsåret, har viss undervisning ihop. De båda klasserna har såväl vissa workshops och gästlärare ihop som studiebesök. Vi arbetar aktivt för att skapa sammanhållning mellan de två klasserna och att få till ett stimulerande utbyte.

Skolan har även många andra olika kulturlinjer och vi har åtminstone ett par samarbeten per år med andra klasser. Under läsåret besöker vi också aktuella utställningar och gör olika studiebesök. I slutet av vårterminen åker vi på en gemensam längre studieresa, och som avslutning på året har vi en stor slututställning och visar upp de projekt vi arbetat med.

Praktisk information

Du har tillgång till klassrum med egen arbetsplats, bibliotek, lånedatorer med Adobes designprogram (standard i branschen), skrivare, teknisk utrustning och konstnärsmaterial dygnet runt, även helger.

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20. Fridhem Grafisk har plats för 19 studerande.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Internat & folkbokföring

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Kommer du från ett annant EU/EES-land behöver du folkbokföra dig i Sverige för att studera på Fridhem. 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

 

Se tidigare deltagares alster här.

Maja Lindén - Kontaktlärare Grafisk Design
maja.linden@fridhemsfolkhogskola.se

Maja har en högskoleexamen i informativ illustration och lång yrkeserfarenhet som serietecknare, illustratör och nyhetsgrafiker. Hon frilansar som illustratör och formgivare vid sidan om Fridhems folkhögskola, där hon arbetat sedan 2016.

Peter Jonasson - Kontaktlärare Grafisk Design
peter.jonasson@fridhemsfolkhogskola.se

Peter har som formgivare erfarenhet av både kund- och byråsidan men är mest stolt över det arbete han utfört åt små och stora aktörer i musikbranschens alla hörn. Han har arbetat som bildlärare på gymnasienivå i några år och har en universitetsexamen i marknadsföring med inriktning musikindustrin, följt av studier inom digitala medier och design. Förutom undervisning på Fridhem frilansar han som grafisk formgivare och sysslar med musik i bandkonstellation.

Gästlärare

Förutom huvudlärarna kommer ni att ha yrkesverksamma gästlärare med specialkunskaper inom sina fält. Vi tecknar också efter levande modell.

För dig som missade att ansöka i tid finns nu en extra chans - du kan fortfarande lämna in sen ansökan till Grafisk Design!

Vi kontaktar dig om du blir aktuell för en plats hos oss vilket kan ske kort inpå starten i höst. 

Ansökan

1. Skicka in en pdf-fil innehållande minst fem, max åtta, valfria arbetsprover. Om du skickar in ett bildcollage behöver du ange om det är egna eller andras bilder. Filen får inte överstiga 15 MB. Visa gärna bredd, alltså inte upprepade exempel på samma färdighet. 

Kom ihåg:

 • Skicka rätt filformat.

 • Vänd bilderna åt rätt håll.

 • Se till att de har tillräcklig upplösning.

 • Spara som en bläddringsbar pdf med flera undersidor, gärna i liggande format.

 • Skriv lite korta fakta om varje arbetsprov. Är det ett eget projekt, en skoluppgift eller ett uppdrag för en kund? 

2. En film på max två minuter där du presenterar dig själv och berättar varför du vill gå på skolan. Berätta lite om vad som intresserar dig med grafisk form och vilka tidigare erfarenheter av ämnet du har. 

Ange förnamn+efternamn i filnamnet på båda filerna. Ansökningar som inte följer riktlinjerna kommer inte att beaktas.

Vid behov kan vi komma att kontakta dig för en intervju. Har du frågor kring ansökan tveka inte att höra av dig.

Kriterier för antagning till Fridhem Grafisk

Du bör ha ett stort engagemang, veta varför du söker och ha ett brinnande intresse för form, design och bild. Du ska vara självgående, motiverad och öppen för samarbete. Din livssituation ska tillåta dig att bo ett år på Fridhems internat, vilket är obligatoriskt utom i mycket specifika fall. Du bör förstå svenska i tal och skrift. Vi söker dig med förmåga att omsätta idéer till visuellt uttryck-att förmedla en känsla eller ett budskap med ditt skapande.

Vi söker dig som är i början på din bana inom grafisk design-området, som kan ha användning av utbildningen som språngbräda för fortsatt konstnärlig utveckling. Du behöver inte ha arbetat med grafisk design innan utan kan vara stark inom andra visuella uttryck. Du behöver inte heller ha någon erfarenhet i Adobesviten. 

Du behöver ha gått färdigt grundskolan, gymnasiekompetens behövs ej. För oss är mångfald och representation en viktig faktor i antagningsarbetet och vi vill gärna skapa en grupp med så olika erfarenheter och bakgrunder som möjligt.

Vid antagning bekräftar du din antagning genom att betala in 1000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Internat & Folkbokföring

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Kommer du från ett annat EU/EES-land behöver du folkbokföra dig i Sverige för att studera på Fridhem. 


Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

Kursens mål och syfte

Kursen ska ge deltagaren en bred förståelse för vad grafisk design, illustration och visuell kommunikation är och kan vara. Kursen har starkt fokus på praktiskt utövande och skapandeprocess.

Målet med utbildningen är att testa på en bred palett av ämnen inom fältet samt att låta kursdeltagaren hitta sitt eget kreativa uttryck och sina drivkrafter. Kursen ger kursdeltagaren erfarenhet av mjukvaruprogram och digitala verktyg som används inom designprocessen. Deltagaren får även med sig kunskap om analoga tekniker och olika kreativitetsprocesser.

Syftet med kursen är att få en överblick av fältet och vilka möjligheter man själv har att verka i det. Deltagaren ska få med sig bättre självkänsla och förståelse för sig själv som kreatör och känna att den utvecklats såväl konstnärligt som hantverksmässigt. Det finns stort utrymme för dialog mellan kurskamrater, samt mellan lärare och deltagare på kursen. Syftet är att skapa ett arbetsklimat präglat av samarbetsvilja och respekt för varandra, där alla känner sig delaktiga. Året ska hjälpa deltagaren att bättre förstå vilken riktning den vill fortsätta i och fungera som en språngbräda till vidare studier eller arbete.

Kursinnehåll

Kursen innehåller fasta ämnen som kursdeltagaren med säkerhet ska få med sig efter ett år på utbildningen och en del ämnen som varierar från år till år med möjligheter för kursdeltagarna att själva påverka riktning och innehåll. Ämnena läses i block som kan variera i längd, allt från ett par dagar till ett par veckor. Många ämnen kommer också tillbaka och tillämpas och fördjupas i påbyggnadsuppgifter. Utöver ämnesbaserad undervisning förekommer besök på utställningar och studiebesök hos yrkesverksamma designers och byråer samt en längre studieresa.

Teckning 

En grundläggande genomgång av analoga teckningstekniker och tecknandets grunder. Deltagaren övar på att avbilda det den ser, inte det den tror att den ser. Övningarna går teoretiskt och praktiskt igenom sådant som ljus/skugga, de geometriska grundformerna, perspektiv och människokroppens proportioner. Vi testar även olika tekniker och material för att få en bred verktygslåda för fortsatt analogt arbete.

Illustration

Undervisning i att arbeta med skissteknik och idégenererande skisser, testa olika manér, prata bildkomposition och jobba med illustrationer. Deltagaren lär sig att analysera och att  bryta ner text för att skapa illustrationer till. Analys och förståelse för de egna och andras stilmässiga val blandas med praktiska övningar.

Adobe Photoshop

Undervisning i branschens största foto- och bildmanipuleringsprogram. Genom växlande tekniska genomgångar, övningar och tutorials förväntas deltagaren att förstå programmets grundstruktur. De ska självständigt kunna använda programmet och söka information kring hur de kan utveckla sitt användande i programmet. Blocket går bl.a. igenom bildredigering, förståelse för pixelbilder, lagerverktyg, justeringslager, friläggning och icke destruktiv bildredigering.

Adobe Illustrator

Undervisning i ett av branschens standardprogram när det kommer till logotyper och annat vektorbaserat material. Genom växlande tekniska genomgångar, övningar och tutorials förväntas deltagarna att förstå programmets grundstruktur. De ska självständigt kunna använda programmet och söka information kring hur de kan utveckla sitt användande i programmet. Ämnet går bl.a. genom förståelsen för vektorbilder, ankarpunkter och andra verktyg för att bygga bilder från grunden samt hur det går till att göra en befintlig bild till vektor.

Adobe InDesign

Undervisning i layout, sidoflöden och texthantering i Indesign. Genom växlande tekniska genomgångar, övningar och tutorials förväntas deltagarna att förstå programmets grundstruktur. De ska självständigt kunna använda programmet och söka information kring hur de kan utveckla sitt användande i programmet. Ämnet går bland annat igenom mallsidor, textsättning och hur man skapar produktion för tryck.

Typografi

Undervisning i typografins grunder både digitalt och analogt. Deltagaren får lära sig bokstavens anatomi och terminologi samt dyka ner i typografi som konstnärligt uttryck. Deltagaren förväntas få en grundförståelse för vad som gör en text läsbar och de “regler” som finns inom textsättning. Men bygger även en förståelse för bokstavens möjlighet till bärare av visuella uttryck och kommunikation genom färg- och formval.

Norm och form

Ämnet lyfter hur de normer som finns i samhället speglas i bilderna omkring oss. Deltagaren får ta sig an uppgifter med en normkritisk blick. Med hjälp av bildanalys får deltagaren en bättre förståelse för hur grafisk form och reklam påverkar samhället samt vad de som formgivare har för val gällande egna form- och designval.

Visuell identitet och loggor

Under ett par veckor skapar deltagaren logga och visuell identitet åt en verksamhet eller organisation. Ämnet går igenom hur man tar fram ett sammanhållet koncept, vad en grafisk profil är och hur den utformas samt hur visuella identiteter är en del av ett varumärkesbyggande och en marknadsföringsstrategi. I ämnet tränas också deltagaren i presentationsmetoder.

Bilderboksillustration och sekventiellt berättande

Undervisning i sekventiellt berättande med bilderboken som utgångspunkt. Teoretiska genomgångar, analys och praktiska övningar i karaktärsskiss, bilderbokens anatomi, samt hur text och bild förhåller sig till varandra. Fokus ligger på bildberättande och illustration.

Förpackningsdesign

Uppgift i att skapa flera förpackningar i samma förpackningsserie. Deltagaren utvecklar sitt koncepttänk och tittar på- och analyserar redan existerande förpackningar. Mycket fokus ligger på att tänka 3-dimensionellt, förpackningen som fysiskt objekt samt på materialkännedom.

Klimatkommunikation

Analys och teori blandas med praktiska uppgifter för att bättre förstå vad formskaparen har för roll när det kommer till att kommunicera och nå ut med stora och komplexa frågor till allmänheten. Fokus läggs specifikt på klimat- och miljöfrågor men en bredare diskussion förs kring hur man tar upp stora, och ofta komplexa, ämnen utan att stöta bort mottagaren. Deltagaren skapar en kampanj där de måste utgå från psykologiska barriärer och retoriska grepp. Målet är att få med sig en analytisk förmåga inom ämnet och bättre förstå bakomliggande teori och psykologi gällande denna typ av kommunikation.

Animation/Motiondesign

Kursen täcker grunderna i animationstekniker, inklusive principerna för rörelse, timing och karaktärsdesign. Deltagarna får också lära sig att använda Adobe After Effects, en ledande programvara för visuella effekter och grafik i rörelse.

Genom praktiska övningar och projekt kommer deltagarna att kunna tillämpa sina kunskaper och skapa animerade verk. Kursen syftar till att ge en inblick i den rörliga grafikens värld för de som är intresserade av att arbeta inom animation, reklam, filmproduktion eller andra områden där visuella effekter och rörelsegrafik är viktiga komponenter.

Musiklabb & Grafisk Design och illustration

I tvärgrupper om 4-5 deltagare skapar deltagare från utbildningen animerade kortfilmer med musik som Fridhems Musiklabb komponerar. Varje grupp får ett eget tema, där skapandet startar samtidigt och sker parallellt på respektive kurs med korta avstämningsmöten under projektet. Samarbetet redovisas med en visning för de båda kurserna. Syftet är att gemensamt bestämma konstnärlig idé och riktning tillsammans med deltagare från en annan kurs samt skapa animation för musik.

Webbdesign och digital portfolio

Inom detta ämne ligger huvudfokus på att skapa en egen digital portfolio. Parallellt med denna uppgift lär sig deltagaren om den visuella delen av webbdesign. De får en grundläggande inblick i olika arbetsmetoder för att strukturera och prioritera information för webben och kortare introduktion i frontendkod där HTML och CSS ingår. 

Trycksaksproduktion – affisch och programblad.

Samarbetsprojekt mellan vår kurs och Teaterlinjens andra årskurs. Deltagaren formger affisch och program för teaterlinjens slutproduktioner, alltså ett konceptarbete för en verklig kund, från moodboard till färdig produkt. Målet med uppgiften är att praktiskt förstå hela designprocessen från idé till tryckfärdig pdf. Det bidrag som används trycks på tryckeri och används som marknadsföring för produktionen.

Kampanjarbete 

En veckas arbete med att ta fram en kampanjidé i grupp. Nuläges- och målgruppsanalys mynnar ut i en färdig kampanjidé. Fokus läggs på social media, men öppningar finns att använda andra arenor för kampanjen då det är idén som står i främsta rum, inte mediet.

Projektarbete

Teoretisk och praktisk undervisning i projektverktyg och individuell projektledning. Huvudfokus under blocket är att lära sig att driva ett eget designprojekt från idé till färdigt koncept. Teori varvas med praktik och mynnar ut i en gemensam slututställning där hela klassen presenterar sitt egna färdiga projekt.

Workshops & gäster

Kortare block, som kan sträcka sig från ett par timmar till ett par dagar, med projekt som bryter av ordinarie undervisning förekommer under året. Innehållet varierar från år till år. Exempel på innehåll är bokbindning, mönsterproduktion, stämpeltryck, linoleumtryck, screentryck, kroki, informationsdesign, olika typer av kreativiteshöjande övningar, föreläsningar och  gästföreläsningar. Syftet är att ge olika input och ett brett perspektiv på vad grafisk design och illustration är och kan vara samt att ta del av professionella designers kunskap, tankar och konstnärliga visioner.

Samarbeten

Olika former av samarbeten med andra linjer med syftet att ge en djupare förståelse för varandras arbeten, att utmana deltagarna konstnärligt och finna nya sätt att uttrycka sitt skapande på samt att ge en vidare kulturell bildning. Olika form av samarbeten med externa aktörer med syftet att bygga nätverk med andra skolor och organisationer för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Antagningskrav

Vi söker deltagare med stort engagemang, som vet varför de söker och har ett brinnande intresse för visuellt skapande. De ska också kunna samarbeta och fungera i sociala sammanhang. Vi bedömer den sökandes förmåga att uttrycka sig visuellt, dennes konstnärliga färdigheter samt utvecklingspotential utifrån följande kriterier:

 • Tekniskt kunnande - den sökande bedöms i konstnärliga och visuella färdigheter utifrån digitalt och analogt skapande. Vi tittar på såväl spetskompetens samt bredd.
 • Visuella uttryck och konstnärlig personlighet - den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till visuellt uttryck, att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap visuellt.
 • Utveckling och driv - den sökande bedöms utifrån potential att utvecklas på linjen, både kreativt och tekniskt samt om den kan vara med och driva sin egen process under läsåret, samt tillföra till gruppens utveckling.

Med utgångspunkt från de kvaliteter som den sökande uppvisat vid ansökan gör juryn en samlad bedömning utifrån kriterierna tillsammans med konstnärlig mognad samt tidigare erfarenheter.

Vi tillämpar inte kvotering men kan tillämpa positiv särbehandling då vi eftersträvar en grupp med olika erfarenheter och bakgrund gällande ålder, klass, kön, etnicitet och geografisk spridning.

Intyg

Samtliga kursdeltagare som genomgått en fullständig kurs på Fridhems folkhögskola får, efter avslutad kurs, ett intyg. På intyget framgår studietid, studiernas omfattning samt vilka huvudmoment som ingått i kursen.