Fridhem Grafisk

Grafisk design med kraft att förändra!
Vill du lära dig Photoshop och Illustrator, animera, designa förpackningar och trycksaker, jobba med penna och pensel? Är du världsförbättrare, livskonstnär, sökare, digital kreatör eller designer-wannabe? 

Välkommen att söka Fridhem Grafisk, en ettårig grundutbildning i grafisk design på heltid. Teknik och konstnärligt hantverk blandas med viljan att formge idéer som gör skillnad! Du kommer att få ett lärorikt, kreativt och utvecklande år tillsammans med likasinnade i denna unika folkhögskolemiljö.
Målet är att du ska få chans att utveckla ditt skapande och få en bred och gedigen grund att stå på inför högre studier och arbetsliv.

Vad får jag lära mig?
Kursen är ett smörgåsbord av olika tekniker och innehåller både klassisk teckning, digitalt skapande och kreativa designprocesser. Du kommer att få fördjupa ditt intresse för visuell kommunikation, konstnärligt skapande och kreativt förändringsarbete.

Stor vikt läggs vid både din egen kreativitet och konstnärliga utveckling, samt att samverka med andra. Du lär dig att analytiskt bearbeta och utveckla en idé, finslipa din arbetsprocess samt att strukturerat kunna presentera ditt färdiga resultat. Du kommer att tillägna dig många rent tekniska kunskaper, som du sedan får använda i inspirerande uppgifter. 

Årets upplägg
Under året jobbar vi växelvis med större och mindre uppgifter både i grupp och enskilt. Vi arbetar med de senaste programvarorna i dator men även för hand i olika tekniker och material. 

Då skolan har många olika kulturlinjer har vi åtminstone ett par samarbeten per år med andra klasser. Under läsåret besöker vi också aktuella utställningar och gör olika studiebesök. I slutet av vårterminen åker vi på en gemensam längre studieresa, och som avslutning på året har vi en stor slututställning och visar upp de projekt vi arbetat med.

På schemat finns till exempel: Teckna för hand, logotyper, typografi och layout, skissteknik, bildberättande, visuell identitet, informativ illustration, animation och webbdesign.

Varför förändring? 
Vi lever i ett samhälle som aldrig tidigare varit så fullt av visuella budskap och intryck som nu. Genom en förståelse för grafisk design och visuell kommunikation blir du medveten om detta flöde och kan kritiskt granska, analysera och därefter skapa dina egna uttryck. Bra design har kraft att förändra och upplysa ett samhälle. Genom design kan vi provocera, agera och reagera på vår omvärld. Vi kan också hjälpa till att göra budskap och information förståelig och lättillgänglig och bidra till en ömsesidig förståelse som på sikt skapar en bättre värld.

Generellt
På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Praktisk information
Du har tillgång till klassrum med egen arbetsplats, bibliotek, lånedatorer med Adobes designprogram, fotoskrivare, teknisk utrustning och olika konstnärsmaterial dygnet runt, även helger.

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Fridhem Grafisk har plats för 19 studerande.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Se tidigare deltagares arbeten här: www.fridhemgrafisk.com

Peter Jonasson - Kontaktlärare Fridhem Grafisk
peter.jonasson@fridhemsfolkhogskola.se

Peter har som formgivare erfarenhet av både kund- och byråsidan men är mest stolt över det arbete han utfört åt små och stora aktörer i musikbranschens alla hörn. Han har arbetat som bildlärare på gymnasienivå i några år och har en universitetsexamen i marknadsföring med inriktning musikindustrin, följt av studier inom digitala medier och design. Förutom undervisning på Fridhem frilansar han som grafisk formgivare och sysslar med musik i bandkonstellation. Peter är vikarierande lärare på Fridhem Grafisk under läsåret 2021-2022.

Maja Lindén - Kontaktlärare Fridhem Grafisk
maja.linden@fridhemsfolkhogskola.se

Maja har en högskoleexamen i informativ illustration och lång yrkeserfarenhet som serietecknare, illustratör och nyhetsgrafiker. Hon frilansar som illustratör och formgivare vid sidan om Fridhems folkhögskola, där hon arbetat sedan 2016.

Gästlärare
Förutom Maja och Peter kommer ni att ha flera yrkesverksamma gästlärare med specialkunskaper inom sina fält.

Deadline för ansökan och inskickat material är 5 maj.

Ansökan:

1. Skicka in en pdf-fil innehållande minst fem, max åtta, valfria arbetsprover. Om du skickar in ett bildcollage behöver du ange om det är egna eller andras bilder. Filen får inte överstiga 15 MB. Visa gärna bredd, alltså inte upprepade exempel på samma färdighet. 

Kom ihåg:

  • Skicka rätt filformat.

  • Vänd bilderna åt rätt håll.

  • Se till att de har tillräcklig upplösning.

  • Spara som en bläddringsbar pdf med flera undersidor, gärna i liggande format.

  • Skriv lite korta fakta om varje arbetsprov. Är det ett eget projekt, en skoluppgift eller ett uppdrag för en kund? 

2. En film på max två minuter där du presenterar dig själv och berättar varför du vill gå på skolan. Berätta lite om vad som intresserar dig med grafisk form och vilka tidigare erfarenheter av ämnet du har. 

Övrigt:

Ange förnamn+efternamn i filnamnet på båda filerna. Ansökningar som inte följer riktlinjerna kommer inte att beaktas.
Vid behov kan vi komma att kontakta dig för en intervju. Har du frågor kring ansökan tveka inte att höra av dig.

Kriterier för antagning till Fridhem Grafisk

Du bör ha ett stort engagemang, veta varför du söker och ha ett brinnande intresse för form, design och bild. Du ska vara självgående, motiverad och öppen för samarbete. Din livssituation ska tillåta dig att bo ett år på Fridhems internat, vilket är obligatoriskt utom i mycket specifika fall. Du bör förstå svenska i tal och skrift. Vi söker dig med förmåga att omsätta idéer till visuellt uttryck-att förmedla en känsla eller ett budskap med ditt skapande.

Vi söker dig som är i början på din bana inom grafisk design-området, som kan ha användning av utbildningen som språngbräda för fortsatt konstnärlig utveckling. Du behöver inte ha arbetat med grafisk design innan utan kan vara stark inom andra visuella uttryck. Du behöver inte heller ha någon erfarenhet i Adobesviten. 

Du behöver ha gått färdigt grundskolan, gymnasiekompetens behövs ej. För oss är mångfald och representation en viktig faktor i antagningsarbetet och vi vill gärna skapa en grupp med så olika erfarenheter och bakgrunder som möjligt.

Internat
Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!