Fridhems Folkhögskola Grafisk design och illustration

  • Hur använder jag min kreativitet för att kommunicera ett budskap?

  • Hur skissar en designer upp sina idéer?

  • Vad gör en illustratör?

     

Detta är frågor vi ställer oss tillsammans med dig som går Grafisk design och illustration. Denna utbildning är för dig som vill hitta och utveckla dina intresseområden inom visuell kommunikation, konstnärligt skapande och kreativ konceptutveckling.

Detta är en 1-2 årig grundutbildning i Grafisk design och illustration på heltid. Under utbildningen jobbar vi brett inom formgivning och illustration och du kommer få utveckla både teknik och konstnärlighet i en kreativ miljö tillsammans med andra.

 

Här lär du dig hantverket från grunden genom att jobba mycket praktiskt både enskilt och i grupp. Stor vikt läggs vid din egen kreativitet och konstnärliga utveckling. Utbildningen innehåller såväl klassisk teckning och digitalt skapande som kreativa designprocesser och teori. Du lär dig att analytiskt bearbeta och utveckla en idé, finslipa din arbetsprocess samt att strukturerat kunna presentera ditt färdiga resultat.

Praktiskt lärande

Du kommer få lära dig grunderna inom det grafisk fältet, både digitalt och analogt, av yrkesverksamma lärare. Du kommer bekanta dig med verktyg från branschen och tillägna dig många rent tekniska kunskaper, som du sedan får använda i inspirerande uppgifter där vi går igenom sådant som typografi, layout, illustrationstekniker, visuellt berättande, mönsterproduktion, grafiska profiler och mycket mer.

Under utbildning undersöker vi även löpande hur du som grafisk designer kan använda din kreativitet för att formge idéer som gör skillnad. Du tränas i att kommunicera det du gör och att analytiskt sätta det i ett större perspektiv i relation till samhället. Vi lever i ett samhälle som aldrig tidigare varit så fullt av visuella budskap och intryck som nu och genom en förståelse för grafisk design och visuell kommunikation blir du medveten om detta flöde och kan kritiskt granska, analysera och därefter skapa dina egna uttryck.

Mål med linjen

Utöver ett utvecklande, lärorikt och roligt år med likasinnade, ger utbildningen dig en bred grund att stå på och ska fungera som en språngbräda för att du ska kunna ta dig vidare i den riktning du vill. Målet med utbildningen är att du ska hitta dina intresseområden, utveckla din stil och bygga en portfolio du kan använda för att söka vidare studier eller arbete.

Efter att ha läst grundutbildningen på 1 år har du möjlighet att gå ytterligare ett valbart fördjupningsår i grafisk design och illustration på skolan. Det är ett år där du arbetar mer projektbaserat och fördjupar dig inom just de du brinner för. Har du redan en grundutbildning eller arbetslivserfarenhet finns möjlighet att söka direkt in till fördjupningsåret. Läs mer här!

Våra deltagare går även vidare till andra skolor som t.ex. Berghs, Nyckelviksskolan, Broby Grafiska, Hyper Island, Konstfack samt andra designprogram på universitet och högskola. Många frilansar som grafiska formgivare/illustratörer under och efter studietiden.

Årets upplägg

Under utbildningens första år jobbar vi växelvis med större och mindre uppgifter både i grupp och enskilt. Vi arbetar med de senaste programvarorna digitalt men även för hand i olika tekniker och material.

Året börjar med att du lär dig grundläggande teknik i de programvaror som är ledande i branschen med huvudfokus på Photoshop, Illustrator och Indesign. Du får också en grundläggande introduktion i att teckna för hand och skissteknik.

Använd grunderna praktiskt

Dina grundläggande kunskaper används sen i olika kurser där du får testa på hur det är att jobba som formgivare och illustratör. Vissa kurser återskapar hur det är att jobba med ett skarpt projekt för kund medans andra är mer konstnärliga och syftar till att locka fram din kreativitet och utveckla din skaparkraft.

På schemat finns till exempel: Logotyper, bokformgivning, skissteknik, bildberättande, visuella identiteter, klimatkommunikation, förpackningsdesign, informativ illustration, animation, webbdesign, teateraffischer, projektarbete och bilderboks illustration.

Lär av varandra

Utbildningens båda klasser, grundåret och fördjupningsåret, har viss undervisning ihop. De båda klasserna har såväl vissa workshops och gästlärare ihop som studiebesök. Vi arbetar aktivt för att skapa sammanhållning mellan de två klasserna och att få till ett stimulerande utbyte.

Skolan har även många andra olika kulturlinjer och vi har åtminstone ett par samarbeten per år med andra klasser. Under läsåret besöker vi också aktuella utställningar och gör olika studiebesök. I slutet av vårterminen åker vi på en gemensam längre studieresa, och som avslutning på året har vi en stor slututställning och visar upp de projekt vi arbetat med.

Praktisk information

Du har tillgång till klassrum med egen arbetsplats, bibliotek, lånedatorer med Adobes designprogram (standard i branschen), skrivare, teknisk utrustning och konstnärsmaterial dygnet runt, även helger.

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20. Fridhem Grafisk har plats för 19 studerande.

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Se tidigare deltagares alster här.

Alaya Vindelman - Kontaktlärare Grafisk Design/Föräldraledig
alaya.vindelman@fridhemsfolkhogskola.se

Alaya Vindelman har kurser inom såväl grafisk design, fri konst och miljöpsykologi i bagaget. Vid sidan av Fridhem, där hon arbetat sedan 2015, frilansar hon som illustratör och formgivare. Förutom att undervisa på fridhem grafisk så har hon även pedagogisk erfarenhet från att hålla kurser vid såväl högskola som andra folkhögskolor.

Peter Jonasson - Kontaktlärare Grafisk Design
peter.jonasson@fridhemsfolkhogskola.se

Peter har som formgivare erfarenhet av både kund- och byråsidan men är mest stolt över det arbete han utfört åt små och stora aktörer i musikbranschens alla hörn. Han har arbetat som bildlärare på gymnasienivå i några år och har en universitetsexamen i marknadsföring med inriktning musikindustrin, följt av studier inom digitala medier och design. Förutom undervisning på Fridhem frilansar han som grafisk formgivare och sysslar med musik i bandkonstellation.

Gästlärare

Förutom huvudlärarna kommer ni att ha yrkesverksamma gästlärare med specialkunskaper inom sina fält. Vi tecknar också efter levande modell.

Deadline för ansökan och inskickat material är 14 maj. 

Ansökan

1. Skicka in en pdf-fil innehållande minst fem, max åtta, valfria arbetsprover. Om du skickar in ett bildcollage behöver du ange om det är egna eller andras bilder. Filen får inte överstiga 15 MB. Visa gärna bredd, alltså inte upprepade exempel på samma färdighet. 

Kom ihåg:

  • Skicka rätt filformat.

  • Vänd bilderna åt rätt håll.

  • Se till att de har tillräcklig upplösning.

  • Spara som en bläddringsbar pdf med flera undersidor, gärna i liggande format.

  • Skriv lite korta fakta om varje arbetsprov. Är det ett eget projekt, en skoluppgift eller ett uppdrag för en kund? 

2. En film på max två minuter där du presenterar dig själv och berättar varför du vill gå på skolan. Berätta lite om vad som intresserar dig med grafisk form och vilka tidigare erfarenheter av ämnet du har. 

Ange förnamn+efternamn i filnamnet på båda filerna. Ansökningar som inte följer riktlinjerna kommer inte att beaktas.

Vid behov kan vi komma att kontakta dig för en intervju. Har du frågor kring ansökan tveka inte att höra av dig.

Kriterier för antagning till Fridhem Grafisk

Du bör ha ett stort engagemang, veta varför du söker och ha ett brinnande intresse för form, design och bild. Du ska vara självgående, motiverad och öppen för samarbete. Din livssituation ska tillåta dig att bo ett år på Fridhems internat, vilket är obligatoriskt utom i mycket specifika fall. Du bör förstå svenska i tal och skrift. Vi söker dig med förmåga att omsätta idéer till visuellt uttryck-att förmedla en känsla eller ett budskap med ditt skapande.

Vi söker dig som är i början på din bana inom grafisk design-området, som kan ha användning av utbildningen som språngbräda för fortsatt konstnärlig utveckling. Du behöver inte ha arbetat med grafisk design innan utan kan vara stark inom andra visuella uttryck. Du behöver inte heller ha någon erfarenhet i Adobesviten. 

Du behöver ha gått färdigt grundskolan, gymnasiekompetens behövs ej. För oss är mångfald och representation en viktig faktor i antagningsarbetet och vi vill gärna skapa en grupp med så olika erfarenheter och bakgrunder som möjligt.

Vid antagning bekräftar du din antagning genom att betala in 1000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Internat

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!