Fridhem Grafisk

Grafisk design med kraft att förändra!
Vill du lära dig Photoshop och Illustrator, animera, designa förpackningar och trycksaker, jobba med penna och pensel? Är du världsförbättrare, livskonstnär, sökare, digital kreatör eller designer-wannabe? 

Välkommen att söka Fridhem Grafisk, en ettårig grundutbildning i grafisk design på heltid. Teknik och konstnärligt hantverk blandas med viljan att formge idéer som gör skillnad! Du kommer att få ett lärorikt, kreativt och utvecklande år tillsammans med likasinnade i denna unika folkhögskolemiljö.
Målet är att du ska få chans att utveckla ditt skapande och få en bred och gedigen grund att stå på inför högre studier och arbetsliv.

Vad får jag lära mig?
Kursen är ett smörgåsbord av olika tekniker och innehåller både klassisk teckning, digitalt skapande och kreativa designprocesser. Du kommer att få fördjupa ditt intresse för visuell kommunikation, konstnärligt skapande och kreativt förändringsarbete.

Stor vikt läggs vid både din egen kreativitet och konstnärliga utveckling, samt att samverka med andra. Du lär dig att analytiskt bearbeta och utveckla en idé, finslipa din arbetsprocess samt att strukturerat kunna presentera ditt färdiga resultat. Du kommer att tillägna dig många rent tekniska kunskaper, som du sedan får använda i inspirerande uppgifter. 

Årets upplägg
Under året jobbar vi växelvis med större och mindre uppgifter både i grupp och enskilt. Vi arbetar med de senaste programvarorna i dator men även för hand i olika tekniker och material. 

Då skolan har många olika kulturlinjer har vi åtminstone ett par samarbeten per år med andra klasser. Under läsåret besöker vi också aktuella utställningar och gör olika studiebesök. I slutet av vårterminen åker vi på en gemensam längre studieresa, och som avslutning på året har vi en stor slututställning och visar upp de projekt vi arbetat med.

På schemat finns till exempel: Teckna för hand, logotyper, Klimatkommunikation, typografi och layout, normkreativ formgivning, skissteknik, bildberättande, projektledning, visuell identitet, informativ illustration, animation, webbdesign.

Varför förändring? 
Vi lever i ett samhälle som aldrig tidigare varit så fullt av visuella budskap och intryck som nu. Genom en förståelse för grafisk design och visuell kommunikation blir du medveten om detta flöde och kan kritiskt granska, analysera och därefter skapa dina egna uttryck. Bra design har kraft att förändra och upplysa ett samhälle. Genom design kan vi provocera, agera och reagera på vår omvärld. Vi kan också hjälpa till att göra budskap och information förståelig och lättillgänglig och bidra till en ömsesidig förståelse som på sikt skapar en bättre värld.

Generellt
På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Praktisk information
Du har tillgång till klassrum med egen arbetsplats, bibliotek, lånedatorer med Adobes designprogram, fotoskrivare, teknisk utrustning och olika konstnärsmaterial dygnet runt, även helger.

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och minst ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Fridhem Grafisk har plats för 19 studerande.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss!

Se tidigare deltagares arbeten här: www.fridhemgrafisk.com

Maja Lindén - Kontaktlärare Fridhem Grafisk
maja.linden@fridhemsfolkhogskola.se

Maja har en högskoleexamen i informativ illustration och lång yrkeserfarenhet som serietecknare, illustratör och nyhetsgrafiker. Hon frilansar som illustratör och formgivare vid sidan om Fridhems folkhögskola, där hon arbetat sedan 2016.

Alaya Vindelman - Kontaktlärare Fridhem Grafisk
alaya.vindelman@fridhemsfolkhogskola.se

Alaya Vindelman har kurser inom såväl grafisk design, fri konst och miljöpsykologi i bagaget. Vid sidan av Fridhem, där hon arbetat sedan 2015, frilansar hon som illustratör och formgivare. Förutom att undervisa på fridhem grafisk så har hon även pedagogisk erfarenhet från att hålla kurser vid såväl högskola som andra folkhögskolor.

Gästlärare
Förutom Maja och Alaya kommer ni att ha flera yrkesverksamma gästlärare med specialkunskaper inom sina fält.

Sista ansökningsdag är 16 maj 2021. 

Ansökan ska innehålla:

1. En pdf-fil innehållande minst fem, max åtta, valfria arbetsprover. Om du skickar in ett bildcollage behöver du ange om det är egna eller andras bilder. Filen får inte överstiga 10 MB. 

2. Ett personligt brev där du berättar kort om din bakgrund, max 2000 tecken. 

3. En film på max två minuter där du presenterar dig själv och berättar varför du vill gå på skolan.

Ange förnamn+efternamn i filnamnet på samtliga filer.

Ansökningar som inte följer riktlinjerna kommer inte att beaktas. Vid behov kan vi kontakta dig för en Skype-intervju.

Du bör ha ett stort intresse för form, design och bild, vara självgående och motiverad. Erfarenhet av Adobe Illustrator, Photoshop och InDesign är meriterande, men inte ett måste.

För oss är mångfald och representation en viktig faktor i antagningsarbetet och vi vill gärna skapa en grupp med så olika erfarenheter och bakgrunder som möjligt. Under ansökningsprocessen ser vi lika mycket till erfarenhet och kunskap som till öppenhet, lust och engagemang.

Har du frågor kring ansökan tveka inte att höra av dig.

Internat
Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten. Vi ska tillsammans utvecklas och arbeta intensivt. Kursdeltagare från olika linjer skall träffas och utbyta erfarenheter, reflektera och skapa projekt tillsammans. Nya konstnärliga innovationer, bygga nätverk och ha kul!
Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.
Vi hoppas att du skall trivas på internatet!