Jazzmusikerlinjen

Jazzmusikerlinjen är förberedande för yrkesverksamhet som improvisations och jazzmusiker. Behörighetskravet är 3-årig gymnasieutbildning samt ett år på Fridhems Folkhögskolas Jazzlinje eller motsvarande kunskaper. Musikerlinjen ger möjlighet till (CSN) studiemedel på högskolenivå.

Kursen upplägg följer Jazzlinjens ordinarie kursplan men innehåller en fördjupning inom följande områden.  

Marknadsföring
Hur du sköter kontakten med media och arrangörer. Information om olika kulturinstitutioner.

Turnéplanering
Hur du förbereder en turné när det gäller bokning, ekonomi, kontraktshantering, resor, m.m.

Repertoarutveckling
Undervisning i komposition och arrangering. Kontinuerlig undervisning i ensemblespel och instrumentalundervisning. Scenisk framställning.

Musikerns roll i samhället
Vad har musiken för betydelse i dagens samhälle? Hur når vi ut till publiken? Kursen erbjuder föreläsningar av yrkeserfarna musiker från olika delar av musiklivet.

Gruppledning
Du får arbeta fram en egen repertoar som redovisas i konsertform. Projektet innehåller planering, arrangering anpassad till gruppens konstellation, leda repetitioner samt genomföra en konsert.

Produktion av demomaterial
Repetition, inspelning, mixning och mastring av egen arrangerad musik i skolans studio.

Starta eget kurs
Kurs för egenföretagare som kulturarbetare.

Praktisk information
Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni.Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Musikerlinjen kan du söka som har gått årskurs 1 på Jazzlinjen eller har motsvarande kunskaper från annan likvärdig utbildning. Jazzmusikerlinjen är en ettårig utbildning.

Jazzlinjen åk 1&2 samt Jazzmusikerlinjen har totalt 47 elever.

Normalt antas 18-25 kursdeltagare varje år på Jazz- och jazzmusikerlinjen.
Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.
Du har tillgång till ensemble- och övningsrum, inspelningsstudio, musikdatorer, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

Fanny Gunnarsson - Kontaktlärare Jazzlinjen
fanny.gunnarsson@fridhemsfolkhogskola.se

Fanny är kontaktlärare på Fridhems Jazzlinje där hon även undervisar i ensemble och teori. Utöver detta frilansar Fanny som pianist och sångerska. Hon brinner för originalmusik och har aktivt valt att rikta sig mot de sammanhang där hon får jobba med egna eller andras kompositioner. Hennes egen grupp Fanny Gunnarsson Quartet har hittills släppt tre skivor och spelat på många av landets större jazzscener. Andra band som kan nämnas är We Float som 2018 vann årets grupp på SR:s Jazzkatten och den genreöverskridande kvartetten Cure-a-Phobia. Fanny har under sin karriär spelat och samarbetat med många namn inom jazzen, bl.a. Lina Nyberg, Elin Forkelid, Nisse Landgren och Sinne Eeg. 

Jan Karlsson - Kontaktlärare Jazzlinjen
jan.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Jan Karlsson är förutom kontaktlärare på jazzlinjen frilansande basist som spelat i många olika sammanhang och genrer. Den musik han brinner mest för är dock den som faller inom ramen för den s.k. jazzgenren och spelar mest regelbundet med det Malmöbaserade storbandet Monday Night Big Band. Förutom att han själv har gått på Fridhems folkhögskola har han en utbildning som instrumental- och ensemblelärare samt en påbyggnadsutbildning i musikteori.

Ansökningen till 2022 öppnar i slutet av december 2021.

Inträdesprov

1) Uppspelsprov på ditt huvudinstrument eller sång där du blir ackompanjerad av elever från Jazzlinjen.

  • Du ska spela upp två stycken låtar. En av de obligatoriska låtarna och en låt som du valt själv och bifogat som pdf i din ansökan. 

  • Om du söker på mer än ett instrument eller sång så måste du göra separata uppspel inför olika juryer. 

  • Provet tar ca 15 minuter. 

  • Kriterier för antagning kan du läsa lite längre ner på sidan.

2) Praktiskt gehörsprov

  • Du får lära dig en låt på gehör tillsammans med andra sökanden till jazzlinjen. 

  • Instuderingen sker på ditt instrument, som trummis spelar du endast rytmen.

  • Du får improvisera över en given ackordsföljd och form.

Inför inträdesprovet tar vi ut en avgift på 300kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar. 

Du får mer information om skolan, Jazzlinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan.

Internat 
Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!