Jazzmusikerlinjen - Fridhems folkhögskola

Jazzmusikerlinjen

Jazzmusikerlinjen är förberedande för yrkesverksamhet som improvisations och jazzmusiker. Behörighetskravet är 3-årig gymnasieutbildning samt ett år på Fridhems Folkhögskolas Jazzlinje eller motsvarande kunskaper. Musikerlinjen ger möjlighet till (CSN) studiemedel på högskolenivå.

Marknadsföring

Hur du når ut med din musik och sköter kontakten med olika kulturinstitutioner och arrangörer.

Turnéplanering

Hur du förbereder en turné när det gäller bokning, ekonomi, kontraktshantering, resor, m.m.

Repertoarutveckling

Undervisning i komposition och arrangering. Kontinuerlig undervisning i ensemblespel och instrumentalundervisning. Scenisk framställning.

Musikerns roll i samhället

Vad har musiken för betydelse i dagens samhälle? Hur når vi ut till publiken? Kursen erbjuder föreläsningar av yrkeserfarna musiker från olika delar av musiklivet.

Gruppledning

Du får arbeta fram en egen repertoar som redovisas i konsertform. Projektet innehåller planering, arrangering anpassad till gruppens konstellation, leda repetitioner samt genomföra en konsert.

Produktion av demomaterial

Repetition, inspelning, mixning och mastring av egen arrangerad musik i skolans studio. 

Entreprenurial Learning Art

Du jobbar med att bättre lära känna dina entreprenöriella drivkrafter och skills, att hitta din kreativitet och skaparkraft och att identifiera ditt "kreativa kapital".

Starta eget kurs

Kurs för egenföretagare som kulturarbetare.

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Musikerlinjen kan du söka som har gått årskurs 1 på Jazzlinjen eller har motsvarande kunskaper från annan likvärdig utbildning. Jazzmusikerlinjen är en ettårig utbildning.

Jazzlinjen åk 1&2 samt Jazzmusikerlinjen har totalt 47 elever.

Normalt antas 18-25 kursdeltagare varje år på Jazz- och jazzmusikerlinjen.
Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.
Du har tillgång till ensemble- och övningsrum, inspelningsstudio, musikdatorer, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

På Fridhems Folkhögskola är samarbeten mellan de olika linjerna en viktig del av pedagogiken och här ges förutsättningar för nya möten deltagare emellan som också utmanar till ett mer tvärkonstnärligt uttryck. Av dig som studerar på någon av våra kulturlinjer förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Jan Karlsson - Kontaktlärare Jazzlinjen
jan.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Jan Karlsson är förutom kontaktlärare på jazzlinjen frilansande basist som spelat i många olika sammanhang och genrer. Den musik han brinner mest för är dock den som faller inom ramen för den s.k. jazzgenren och spelar mest regelbundet med det Malmöbaserade storbandet Monday Night Big Band. Förutom att han själv har gått på Fridhems folkhögskola har han en utbildning som instrumental- och ensemblelärare samt en påbyggnadsutbildning i musikteori.

Stina Andersdotter - Kontaktlärare Jazzlinjen
stina.andersdotter@fridhemsfolkhogskola.se

Stina Andersdotter är elbasist, kontrabasist, kompositör och sångerska med utgångspunkt i Malmö. Med en förkärlek för groove, sångbara melodier och berättande texter hämtar hon inspiration från flera genrer, men det är i jazzen hon har sin hemmahamn. Via Fridhems folkhögskola och Lunnevads folkhögskola landade hon på Musikhögskolan i Malmö, där hon tog sin kandidatexamen i jazz och improvisation. Stina är vikarierande kontaktlärare på Jazzlinjen läsåret 23/24.

Deadline för ansökan och inskickat material är 17 mars!

Inträdesprov

Prov 1

Videoinspelning

Du ska skicka in länkar till två videoinspelningar där du spelar/sjunger två låtar med olika karaktär varav en jazzstandard och en egenvald. För sångare ska minst en av låtarna vara med text.

 • Vi vill att du improviserar ett solo på minst en av låtarna. Gitarrister och pianister skall utöver sitt solo också kompa en annan solist. 
 • Det är viktigt att du som söker syns i bild på videon, inte står för långt från kameran och att det är bra ljudkvalitet på inspelningen.
 • Du får inte klippa eller redigera i videon, varje låt skall filmas i en obruten tagning.
 • Skicka en länk för respektive video. Maxtid 6 minuter/ video.
 • Du kan ladda upp videon till Youtube eller annan valfri plattform, det viktiga är att videon finns tillgänglig online för juryn att titta på.
 • Vi vill att du spelar till ett livekomp. Har du inte möjlighet att spela med komp fungerar det undantagsvis med backtrack. Det instrument/sång som du söker på får inte finnas med i backtracket.

Personligt brev/video

Du ska skicka in ett personligt brev på max en A4 sida eller spela in ett videoklipp på max 2 minuter där du berättar om dig själv. Vi föredrar ett videoklipp för att bättre få en bild av vem du är.

I brevet/videon vill vi att du berättar om din musikaliska bakgrund och profil, vilka utbildningar du har gått och vad du vill få ut av att gå på Fridhem. Eftersom ensemble och gruppundervisning är en central del av utbildningen vill vi också att du berättar om vad du kan bidra med till gruppen. Den personliga videon kan antingen bifogas som en fil eller länkas till på samma sätt som spelvideon.

Länkar till videor, brevet eller den personliga videon mejlas i ett och samma mejl till en specifik mejladress för varje instrument.

Bas: bas@fridhemsfolkhogskola.se

Blås: blas@fridhemsfolkhogskola.se

Gitarr: gitarr@fridhemsfolkhogskola.se

Piano: piano@fridhemsfolkhogskola.se

Sång: sang@fridhemsfolkhogskola.se

Trummor: trummor@fridhemsfolkhogskola.se

Övriga instrument: ovriga@fridhemsfolkhogskola.se


Prov 2

Ensembleprov

Om du går vidare från prov 1 kallas du till ett ensembleprov som kommer ske på Fridhems Folkhögskola i Svalöv 23-24 april. Mer info om exakt dag och tid får du om du går vidare från prov 1.

Ensembleprovet består av:

 • ett rytmprov
 • en låt som du får lära dig på gehör 
 • en notläsningslåt 

Du får improvisera över en given ackordföljd och form på båda låtarna. Provet gör du tillsammans med andra sökanden. Du kommer också att få träffa deltagare som går på Fridhems Jazzlinje, få information om utbildningen och göra en rundvandring på skolan.

Inför prov 2 tar vi ut en avgift på 400kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar. Har du inte möjlighet att delta i prov 2 måste du meddela oss detta med vändande mejl!

Du får mer information om skolan, Jazzmusikerlinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan. 

Undrar du över något kan du mejla info@fridhemsfolkhogskola.se

Kriterier för antagning till Jazzlinjen

Vi söker dig med ett stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse
för musik. Vi bedömer dina instrumentala färdigheter och förmåga att uttrycka dig musikaliskt utifrån följande kriterier:

 • generell musikalitet, puls- och rytmkänsla, tonsäkerhet och  formkänsla,
 • intrumenttekniska färdigheter, 
 • erfarenhet i ensemblespel samt förmåga att kunna kommunicera med dina medmusiker, i provet bedöms den sökande i sitt sätt att vara närvarande och ta aktiv del i skapandet av musiken samt den sökandes förmåga att kommunicera med sina medmusiker,
 • medvetenhet om sound såväl volymmässigt som klangligt,
 • kännedom om det tonspråk som generellt används i jazzgenren, den sökande bedöms i förmågan att kunna improvisera över jazzharmonik, 
 • musikaliskt uttryck och konstnärlig personlighet, den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till musikaliskt uttryck - att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap med musiken.

Med utgångspunkt från kvaliteter som den sökande uppvisat under provet kan juryn uppskatta dennes förmodade utvecklingspotential. Här spelar exempelvis talang, musikalisk mognad, antal år med instrumentet och ev. tidigare utbildning in. Vi tillämpar inte kvotering men positiv särbehandling av underrepresenterat kön.

Vid antagning bekräftar du din antagning genom att betala in 1000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Internat & folkbokföring

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Kommer du från ett annat EU/EES-land behöver du folkbokföra dig i Sverige för att studera på Fridhem. 

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!

 

Ansökningar till den här kursen är avslutade för den här perioden.
Välkommen att ansöka till nästa period!

Kursens mål och syfte

Kursen är en förberedande utbildning för yrkesverksamhet som improvisations- och jazzmusiker. Målet med kursen är att ge kursdeltagaren förberedelser för musikeryrket och dess arbetsvillkor, att ge erfarenheter av olika ensemblesituationer, att utveckla sina färdigheter på huvudinstrumentet och få en fördjupad kunskap om entreprenöriella färdigheter som ingår i musikerskapet. Kursdeltagaren förväntas ta stort eget ansvar över studierna med syftet att lära sig driva sin egen utveckling och karriär.

Kursinnehåll

Kursupplägget utformas individuellt och kan delas in i enskilt arbete, gemensamma ämnen med andra deltagare på Jazzmusikerlinjen och gemensamma ämnen med kursdeltagarna på Jazzlinjen. Varje deltagare har en egen coach bland lärarna som handleder arbetet. Under utbildningen erbjuds deltagaren kurser och coachning i bland annat gruppledning, marknadsföring, företagsekonomi, inspelningsteknik.

Marknadsföring & finansiering

Ämnet tar upp hur man når ut med sin musik, PR och marknadsföring av sig själv och sin musik, vilka möjligheter det finns för att söka bidrag, hur man skriver en bidragsansökan och hur man sköter kontakten med olika kulturinstitutioner och arrangörer. Målet är att ge deltagarna verktyg för att bättre nå ut med sin musik, hitta olika sätt att finansiera en musikerkarriär och kunna försörja sig som musiker.

Turnéplanering

Kursdeltagarna får undervisning och coachning i hur de förbereder och bokar en turné. Detta sker i föreläsningsform samt i mindre grupper där deltagarna har möjlighet att få individuell coachning. Ämnen som ingår rör bokning av konserter och kontakt med arrangörer, göra en budget och ekonomisk plan, upprätta en hållbar resplan och kontraktshantering. Målet är att ge deltagarna verktyg att självständigt kunna boka och genomföra turnéer i ett kommande arbetsliv som musiker.

Repertoarutveckling

Deltagarna på Jazzmusikerlinjen ges kontinuerlig undervisning i ensemblespel och instrumentalundervisning. Utöver det ges undervisning i komposition och arrangering som valbara kurser. Kurserna syftar till att ge deltagarna kunskap och färdigheter i att skapa och utveckla sin repertoar genom olika metoder och tillvägagångssätt. Målet är att ta fram en egen repertoar som dels ligger till grund för en inspelning och dels redovisas i konsertform i slutet av läsåret. 

Musikerns roll i samhället - diskussionsforum och workshops

I kursen ges det tid för diskussioner kring vad det innebär att vara musiker och att verka inom kulturbranschen. Vad har musiken för betydelse i dagens samhälle? Hur når vi ut till publiken? Kursen erbjuder även föreläsningar och workshops av yrkeserfarna musiker från olika delar av musiklivet.

Gruppledning

Projektet innehåller planering, arrangering anpassad till gruppens konstellation, att leda repetitioner samt att genomföra en inspelning och en konsert. Deltagaren coachas regelbundet av läraren och har möjlighet att få individuell stöttning i de olika momenten. Målet är att ge deltagaren verktyg och redskap i att leda en grupp från ett projekts uppstart till avslut och att förbereda deltagaren för arbetslivet där kunskap och erfarenhet av att leda en grupp är en värdefull kompetens.

Fördjupning 

Kursdeltagarna gör en fördjupning med analys inom ett valbart musikaliskt område. Under processen av framtagandet av material ges coaching i gruppform av lärarna. Projektet avslutas med en föreläsning inför klassen där det även ges tid till gruppreflektion kring den valda fördjupningen. Föreläsningen skall genomföras muntligt och får gärna innehålla interaktiva eller praktiska inslag. Målet är att förbereda deltagaren på moment som kan uppkomma i ett yrkesliv som musiker, som att tala inför grupp och att hålla presentationer inom ett musikaliskt område.

Inspelning av demo

Repetition, inspelning, mixning och mastring av egen arrangerad musik i skolans studio. Kursdeltagarna ges löpande coachning av lärare inför, under och efter projektets avslutning. Förutom inspelningen ska deltagarna även skapa en grafisk design som presenteras tillsammans med den inspelade musiken inför klassen i slutet av terminen. Kursens mål är att ge kursdeltagarna färdigheter i att driva en inspelning i hamn, från planeringsstadium till en färdig slutprodukt. 

Starta eget kurs

Kursen syftar till att förbereda deltagarna inför ett arbetsliv som egenföretagare inom kulturbranchen. Moment som tas upp är bland annat vilka olika företagsformer som finns, hur ett företag startas upp, ekonomiska termer som är bra att känna till och vilka bidrag och stöd som finns att söka inom kulturfältet.

Instrumentalundervisning

Enskild undervisning i huvudinstrument. Det finns ingen specifik kunskap eller specifika moment som varje kursdeltagare ska gå igenom utan undervisningen bedrivs med fokus på den enskilde individens egna behov och intressen. Målet är att utvecklas på sitt instrument såväl hantverksmässigt som konstnärligt och att utveckla bra övningsrutiner. 

Ensemblespel

Ensembleundervisning i grupp med fokus på samspel och improvisation. Syftet med ämnet är att träna de teoretiska och hantverksmässiga kunskaperna i samspel och improvisation, att praktiskt öva sin förmåga att uttrycka sig i musiken samt att ur flera olika synvinklar belysa de gruppdynamiska aspekterna på att spela tillsammans med andra. 

Projektspel 

Projektspel är ett ensembleämne där deltagarna tillsammans med andra leder egna musikaliska projekt. Deltagarna väljer själva inriktning, ansvarar för hur arbetet ska struktureras samt hur musiken ska arrangeras och uppföras. Projekten är 4 till antalet under ett läsår och löper i perioder om 4 till 5 veckor. Redovisningen sker i form av konserter som streamas live. Lärarna följer hela processen, coachar ensemblerna samt ger feedback både individuellt och till gruppen i slutet av varje period där arbetsmetod/process, samarbete samt musikaliskt och sceniskt framförande utvärderas. Målet är att få kunskap om projektledning och repetitionsmetodik, att utveckla förmågan till samarbete, att synliggöra styrkor och svagheter i den egna organisationsförmågan samt att lära sig mer om och vikten av att ha en professionell inställning, att vara engagerad och att göra ett bra jobb.

Fritt valbara ensembler/kurser - VDÄ

Kurser med fritt valbara ämnen som ges vid 4 tillfällen under läsåret och pågår 4 till 5 veckor. Deltagarna väljer själv mellan olika ämnen som exempelvis ensemblespel med fokus på en speciell musiker eller kompositör, eller ensemblespel med fokus på specifika musikaliska moment. Målet är att utveckla en fördjupad kunskap inom ett specifikt ämne/ ämnesområde.

Gehör

Träning av det yttre och inre hörandet i harmonik, melodik, skalor och intervall både med sång och notation. Målet är att få en fördjupad förståelse för jazzens tonspråk och kunna orientera sig i jazzharmonik. 

Metrik

Metrikens syfte är att ge kunskap om, och att jobba med, rytmer som ligger till grund för jazz och improvisationsmusik samt övningar som stärker tempo och tajmuppfattningen.
Här ingår träning i rytm- och pulskänsla, en grundlig genomgång av vanligt förekommande rytmer inom jazz och modern improvisationsmusik samt en fördjupning av polyrytmer udda taktarter och metriska modulationer. Målet är att stärka förmågan att uppleva och förstå rytmiska förlopp i musiken samt att på ett naturligt och avslappnat sätt kunna använda sig av rytmer i musicerandet. Undervisningen ges i gruppform där centrala inslag är att gå, klappa och sjunga rytmer.

Metrisk ensemble

Metrisk ensemble är en förlängning av ämnet metrik och ges för alla som går i årskurs två. Syftet med ämnet är att undersöka och förstå hur rytmer och metriska förlopp, beroende av instrumentalistens roll i ensemblen, tar sig olika uttryck på olika instrument i en ensemble. Målet är att stärka känslan för rytm och metriska förlopp i relation till sitt instrument och till musikalisk form. Undervisningen sker i ensembleform.

Teori 

Teoriundervisningen är nivåbaserad utifrån deltagarnas bakgrundskunskaper. På en grundläggande nivå ges generell kunskap om intervall, skalor, ackorduppbyggnad, notering, samt rudimentära kunskaper om funktions- och steganalys. På en fördjupad nivå ges en mer ingående kunskap om skalor, ackordanalys, steganalys, harmonisering och reharmonisering. Inför sökningar till högre musikutbildningar ges också en specifik kurs i sökningsteori.

Arrangering

Undervisningen i arrangering är nivåbaserad utifrån deltagarnas bakgrundskunskaper.
På grundläggande nivå ges kunskap om arrangering av andrastämmor och ackordläggning upp till 4 stämmor. På fördjupad nivå ges kunskap om mer avancerade arrangeringstekniker såsom blockackord, överlagringar och stämföring med upp till 8 stämmor. Här ingår också analys av form och struktur i ett arrangemang samt egen planering av arbetsflödet. För de som är intresserade ges möjlighet att skriva storbandsarrangemang. Målet är att ge deltagarna verktyg för att arrangera musik för allt från mindre sättningar till storband.

Komposition

Undervisning i konkreta kompositionstekniker och  kompositionskoncept, exempelvis att komponera utifrån vissa teoretiska ramar eller att tonsätta en dikt. Kunskap om kompositionsprocessen, att hitta balansen mellan kreativitet och hantverk samt om att hitta en egen röst i komponerandet. Målet är att ge konkreta hantverkskunskaper, stimulera det egna komponerandet, utveckla kreativiteten och den egna musikaliska identiteten.

Inspelningsteknik  

Grundläggande undervisning i inspelningsteknik, liveljud, mixning och live-streaming. Målet är att lära sig grunderna i uppmikning, hur en mixer fungerar, att ställa balanser och få till ett bra grundljud live och vid studioinspelningar, lära sig hur studion och digitala inspelningsprogram fungerar samt att tillägna sig grundläggande kunskap i att mixa inspelat material.

Forum

Ett mötesforum för alla kursdeltagare på jazzlinjen för att ventilera tankar, diskutera och reflektera över musik- och musikerrelaterade frågor samt ta del av olika föredrag t.ex. musikhistoria, ergonomi, prestationsångest, övningsmetodik m.m. Det huvudsakliga syftet med Forum är att se till att arbetsmiljön under studierna är fria från negativa värderingar och istället öppen för att alla ska kunna utvecklas mot sina egna mål och att ge kursdeltagaren grundläggande och verklighetsbaserade kunskaper för ett fortsatt liv med jazzmusik.

Sångensemble & Improvisation för sångare 

Deltagare med sång som huvudinstrument har också sångensemble. I ämnet ingår att sjunga vokala arrangemang, att hitta en gemensam klang, att öva flow och fantasi i vokal improvisation samt att jobba med scenisk närvaro. Här ingår också sångimprovisation med målet att omsätta musikteori i praktiken samt att göra olika improvisationsövningar i grupp. 

EL-Art (Entrepreneurial Learning-Art)

Ämnet tar upp aspekter av och frågeställningar om hur det är att driva en karriär och leva sitt liv som konstnär utöver själva det konstnärliga utövandet. Fokus ligger på att hitta den konstnärliga drivkraften, synliggöra kompetenser och att lära sig kommunicera om sin musik med intressenter för att bygga ett yrkesliv som musiker. EL-Art ges för alla som går i årskurs två.

Projektveckor & gäster

Veckor med projekt som bryter av ordinarie undervisning. Innehållet varierar från år till år. Exempel på innehåll - inspelning av musikprojekt, musik från andra kulturer och genrer än jazz, projekt med fokus på solo-, duo- och triospel i udda sättningar, gästföreläsningar, workshops och konserter med nationella och internationella musiker. Syftet är att ge olika musikalisk input och ett brett perspektiv på vad musik är och kan vara samt att ta del av professionella musikers kunskap, tankar och konstnärliga visioner.

Turné

I slutet av vårterminen genomförs en turné som deltagare på jazzlinjen själva bokar och producerar. Här vävs alla de kunskaper deltagarna har förvärvat samman med turnélivets verklighet med allt vad det innebär av organisation, disciplin, prestation och att möta en publik. Målet är att omsätta all tidigare förvärvad kunskap i praktiken och ge erfarenheter om turnéliv och att vara verksam musiker.

Samarbeten

Olika former av samarbeten med andra linjer med syftet att ge en djupare förståelse för varandras arbeten, att utmana deltagarna konstnärligt och finna nya sätt att uttrycka sitt skapande på samt att ge en vidare kulturell bildning. Olika form av samarbeten med externa aktörer med syftet att bygga nätverk med andra skolor och institutioner för erfarenhets- och kunskapsutbyte på nationell och internationell nivå.

Antagningskrav

Bedömning av instrumentala färdigheter och förmåga att uttrycka sig musikaliskt sker utifrån följande kriterier:

 • erfarenhet i ensemblespel samt förmåga att kunna kommunicera med dina medmusiker, den sökande bedöms i sitt sätt att vara närvarande och aktiv ta del i skapandet av musiken samt den sökandes förmåga att kommunicera med sina medmusiker,
 • medvetenhet om sound såväl volymmässigt som klangligt,
 • kännedom om det tonspråk som generellt används i jazzgenren, den sökande bedöms i förmågan att kunna improvisera över jazzharmonik,
 • instrumenttekniska färdigheter, 
 • musikaliskt uttryck och konstnärlig personlighet, den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till musikaliskt uttryck - att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap med musiken.

Med utgångspunkt från kvaliteter som den sökande uppvisat under provet kan juryn uppskatta dennes förmodade utvecklingspotential. Här spelar exempelvis talang, musikalisk mognad, antal år med instrumentet och ev. tidigare utbildning in. Positiv särbehandling av underrepresenterat kön tillämpas.

Intyg

Samtliga kursdeltagare som genomgått en fullständig kurs på Fridhems folkhögskola får, efter avslutad kurs, ett intyg. På intyget framgår studietid, studiernas omfattning samt vilka huvudmoment som ingått i kursen.