Jazzmusikerlinjen

Jazzmusikerlinjen är förberedande för yrkesverksamhet som improvisations och jazzmusiker. Behörighetskravet är 3-årig gymnasieutbildning samt ett år på Fridhems Folkhögskolas Jazzlinje eller motsvarande kunskaper. Musikerlinjen ger möjlighet till (CSN) studiemedel på högskolenivå.

 

Marknadsföring

Hur du når ut med din musik och sköter kontakten med olika kulturinstitutioner och arrangörer.

Turnéplanering

Hur du förbereder en turné när det gäller bokning, ekonomi, kontraktshantering, resor, m.m.

Repertoarutveckling

Undervisning i komposition och arrangering. Kontinuerlig undervisning i ensemblespel och instrumentalundervisning. Scenisk framställning.

Musikerns roll i samhället

Vad har musiken för betydelse i dagens samhälle? Hur når vi ut till publiken? Kursen erbjuder föreläsningar av yrkeserfarna musiker från olika delar av musiklivet.

Gruppledning

Du får arbeta fram en egen repertoar som redovisas i konsertform. Projektet innehåller planering, arrangering anpassad till gruppens konstellation, leda repetitioner samt genomföra en konsert.

Produktion av demomaterial

Repetition, inspelning, mixning och mastring av egen arrangerad musik i skolans studio. Du jobbar med att bättre lära känna dina entreprenöriella drivkrafter och skills, att hitta din kreativitet och skaparkraft och identifiera ditt "kreativa kapital".

Entreprenurial Learning Art

Du jobbar med att bättre lära känna dina entreprenöriella drivkrafter och skills, att hitta din kreativitet och skaparkraft och att identifiera ditt "kreativa kapital".

Starta eget kurs

Kurs för egenföretagare som kulturarbetare.

Praktisk information

Undervisningen pågår från slutet av augusti till början av juni. Du måste vara minst 18 år och ha genomgått årskurs 9 i grundskolan. Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigande när du fyllt 20.

Musikerlinjen kan du söka som har gått årskurs 1 på Jazzlinjen eller har motsvarande kunskaper från annan likvärdig utbildning. Jazzmusikerlinjen är en ettårig utbildning.

Jazzlinjen åk 1&2 samt Jazzmusikerlinjen har totalt 47 elever.

Normalt antas 18-25 kursdeltagare varje år på Jazz- och jazzmusikerlinjen.
Skolan har internat med enkelrum, men det finns också möjlighet att dela rum.
Du har tillgång till ensemble- och övningsrum, inspelningsstudio, musikdatorer, bibliotek, datorer med internet och annan musikutrustning såväl dagtid som kvällstid och helger.

Jan Karlsson - Kontaktlärare Jazzlinjen
jan.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Jan Karlsson är förutom kontaktlärare på jazzlinjen frilansande basist som spelat i många olika sammanhang och genrer. Den musik han brinner mest för är dock den som faller inom ramen för den s.k. jazzgenren och spelar mest regelbundet med det Malmöbaserade storbandet Monday Night Big Band. Förutom att han själv har gått på Fridhems folkhögskola har han en utbildning som instrumental- och ensemblelärare samt en påbyggnadsutbildning i musikteori.

Fanny Gunnarsson - Kontaktlärare Jazzlinjen
fanny.gunnarsson@fridhemsfolkhogskola.se

Fanny är kontaktlärare på Fridhems Jazzlinje där hon även undervisar i ensemble och teori. Utöver detta frilansar Fanny som pianist och sångerska. Hon brinner för originalmusik och har aktivt valt att rikta sig mot de sammanhang där hon får jobba med egna eller andras kompositioner. Hennes egen grupp Fanny Gunnarsson Quartet har hittills släppt tre skivor och spelat på många av landets större jazzscener. Andra band som kan nämnas är We Float som 2018 vann årets grupp på SR:s Jazzkatten och den genreöverskridande kvartetten Cure-a-Phobia. Fanny har under sin karriär spelat och samarbetat med många namn inom jazzen, bl.a. Lina Nyberg, Elin Forkelid, Nisse Landgren och Sinne Eeg. 

Deadline för ansökan och inskickat material är 23 mars!

Inträdesprov

Prov 1

Videoinspelning

Du ska skicka in länkar till två videoinspelningar där du spelar/sjunger två låtar med olika karaktär varav en jazzstandard och en egenvald. För sångare ska minst en av låtarna vara med text.

 • Vi vill att du improviserar ett solo på minst en av låtarna. Gitarrister och pianister skall utöver sitt solo också kompa en annan solist. 
 • Det är viktigt att du som söker syns i bild på videon, inte står för långt från kameran och att det är bra ljudkvalitet på inspelningen.
 • Du får inte klippa eller redigera i videon, varje låt skall filmas i en obruten tagning.
 • Skicka en länk för respektive video. Maxtid 6 minuter/ video.
 • Du kan ladda upp videon till Youtube eller annan valfri plattform, det viktiga är att videon finns tillgänglig online för juryn att titta på.
 • Vi vill att du spelar till ett livekomp. Har du inte möjlighet att spela med komp fungerar det undantagsvis med backtrack. Det instrument/sång som du söker på får inte finnas med i backtracket.

Personligt brev/video

Du ska skicka in ett personligt brev på max en A4 sida eller spela in ett videoklipp på max 2 minuter där du berättar om dig själv. Vi föredrar ett videoklipp för att bättre få en bild av vem du är.

I brevet/videon vill vi att du berättar om din musikaliska bakgrund och profil, vilka utbildningar du har gått och vad du vill få ut av att gå på Fridhem. Eftersom ensemble och gruppundervisning är en central del av utbildningen vill vi också att du berättar om vad du kan bidra med till gruppen. Den personliga videon kan antingen bifogas som en fil eller länkas till på samma sätt som spelvideon.

Länkar till videor, brevet eller den personliga videon mejlas i ett och samma mejl till en specifik mejladress för varje instrument.

Bas: bas@fridhemsfolkhogskola.se

Blås: blas@fridhemsfolkhogskola.se

Gitarr: gitarr@fridhemsfolkhogskola.se

Piano: piano@fridhemsfolkhogskola.se

Sång: sang@fridhemsfolkhogskola.se

Trummor: trummor@fridhemsfolkhogskola.se

Övriga instrument: ovriga@fridhemsfolkhogskola.se


Prov 2

Ensembleprov

Om du går vidare från prov 1 kallas du till ett ensembleprov som kommer ske på Fridhems Folkhögskola i Svalöv 26-27/4. Mer info om exakt dag och tid får du om du går vidare från prov 1.

Ensembleprovet består av:

 • ett rytmprov
 • en låt som du får lära dig på gehör 
 • en notläsningslåt 

Du får improvisera över en given ackordföljd och form på båda låtarna. Provet gör du tillsammans med andra sökanden. Du kommer också att få träffa deltagare som går på Fridhems Jazzlinje, få information om utbildningen och göra en rundvandring på skolan.

Inför prov 2 tar vi ut en avgift på 400kr som täcker kost och logi. Med reservation för ändringar. Har du inte möjlighet att delta i prov 2 måste du meddela oss detta med vändande mejl!

Du får mer information om skolan, Jazzmusikerlinjen och bidragsmöjligheter när du blivit antagen till skolan. 

Undrar du över något kan du mejla info@fridhemsfolkhogskola.se

Kriterier för antagning till Jazzlinjen

Vi söker dig med ett stort engagemang, som vet varför du söker och har ett brinnande intresse
för musik. Vi bedömer dina instrumentala färdigheter och förmåga att uttrycka dig musikaliskt utifrån följande kriterier:

 • erfarenhet i ensemblespel samt förmåga att kunna kommunicera med dina medmusiker, i provet bedöms den sökande i sitt sätt att vara närvarande och ta aktiv del i skapandet av musiken samt den sökandes förmåga att kommunicera med sina medmusiker,
 • medvetenhet om sound såväl volymmässigt som klangligt,
 • kännedom om det tonspråk som generellt används i jazzgenren, den sökande bedöms i förmågan att kunna improvisera över jazzharmonik,
 • intrumenttekniska färdigheter, 
 • musikaliskt uttryck och konstnärlig personlighet, den sökande bedöms i förmågan att omsätta konstnärlig tanke till musikaliskt uttryck - att förmedla exempelvis en känsla eller ett budskap med musiken.

Med utgångspunkt från kvaliteter som den sökande uppvisat under provet kan juryn uppskatta dennes förmodade utvecklingspotential. Här spelar exempelvis talang, musikalisk mognad, antal år med instrumentet och ev. tidigare utbildning in. Vi tillämpar inte kvotering men positiv särbehandling av underrepresenterat kön.

Vid antagning bekräftar du din antagning genom att betala in 1000 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Internat 

Fridhems folkhögskola ser internatet som en tillgång för den pedagogiska verksamheten eftersom det är här kursdeltagare från olika linjer träffas och utbyter erfarenheter, reflekterar och skapar projekt tillsammans - nya nätverk byggs och konstnärliga innovationer skapas.

Vi prioriterar därför kursdeltagare som väljer att bo på internatet, framförallt på Kulturlinjerna film, grafisk, musik och teater. Detta gäller samtliga årskurser. Endast i undantagsfall ger vi dispens för boendet, då om du har synnerliga skäl, t.ex. barn på annan ort m.m.

Vi hoppas att du skall trivas på internatet!