Profilierad folkutbildning - Fridhems folkhögskola

Profilerad Folkbildning

Folkbildningens styrka är dess frihet och den mångfald denna frihet möjliggör. Mångfald innebär inte att varje folkhögskola måste erbjuda ett brett utbud, utan att folkbildningen som helhet kan erbjuda en rikedom av möjligheter för alla som behöver det. Om alla ska erbjuda allt så har ingen resurser att specialisera sig och bygga djupa gemensamma kompetenser. Tillsammans kan folkhögskolorna maximera det gemensamma utbudet genom att var och en blir riktigt bra inom sina expertområden. Ju tydligare och mer riktat vi profilerar oss, desto fler kan vi nå än om alla försöker fånga in deltagare med grovmaskiga nät.

Professionellt kulturskapande

Fridhems folkhögskolas särskilda kurser är tydligt profilerade mot professionellt kulturskapande. Det är vår styrka. Det gör oss på inget sätt bättre än skolor som arbetar med kultur i andra syften, exempelvis självförverkligande eller integration. Alla vänder vi oss till människor som har just de specifika behov som just vi är bäst på att fylla. Vi riktar oss alla till vissa grupper deltagare med vissa färdigheter som siktar mot att ta ett visst typ av steg vidare i livet. Fridhem är en framstående aktör inom fältet av kulturorienterad vuxenutbildning. Vi är profilerade på att ge människor med talang rustade att ta sig an sin karriär och sitt liv som kulturskapare. Det vi dock behöver jobba på är mångfalden på våra kulturlinjer. Demografin bland våra kulturdeltagare är långt mer homogen än demografin i vårt upptagningsområde. Vi utbildar en alltför enhetlig grupp människor att med kultur representera världen åt en publik och ett samhälle som utgör ett myller av identiteter. Vi har bland annat för svaga relationer till orter, stadsdelar och grupper som är socioekonomiskt utsatta. Detta är något vi jobbar på, bland annat genom projektet Scenkonstbryggan som är ett samarbete mellan Fridhems folkhögskola och Teaterhögskolan i Malmö. Projektet har som syfte att föra ut scenkonsten till människor med annan bakgrund och med liten eller ingen erfarenhet av skådespeleri. Har du fler idéer om hur vi kan rekrytera fler sökanden från fler grupper? Hör av dig till info@fridhemsfolkhogskola.se