Kulturlinjer

Kulturlinjer

[gammal text]

Kulturlinjerna på Fridhems Folkhögskola har under flera decennier hört till de ledande i Sverige. Utbildningarna ger deltagarna gedigen kunskap inom respektive område och flera av Sveriges framträdande fotografer, filmskapare, musiker och skådespelare har gått på linjerna. 

Vi vill att du utifrån dina förutsättningar skall fördjupa din kunskap och genom mötet med lärare och andra deltagare erövra ny kunskap. Vi eftersträvar en öppen och tillåtande atmosfär där alla skall ges en naturlig plats för att utveckla sitt individuella uttryck. Utbildningarnas mål är att ge dig redskap så du kan utvecklas till en självständigt skapande konstnär.

På folkhögskolan möts personer med vitt skilda bakgrunder och behov. Vi försöker skapa en så bra lärandemiljö som möjligt. Av dig som studerar på Kulturlinjerna förväntar vi oss att du tar ansvar för dina studier, driver din egen utveckling, slutför uppgifter och är villig att samarbeta med andra.

Ledare för kulturlinjerna är Anders Vestergård
anders.vestergard@fridhemsfolkhogskola.se