Allmän kurs med Högskoleförberedande inriktning

Vill du förbereda dig inför studier på universitet eller högskola? Du behöver inte kunna skriva en perfekt akademisk uppsats. Det du behöver är en vilja att utvecklas och bli den bästa student du kan bli.

Du som kursdeltagare bör ha, eller vilja få, god självdisciplin och vilja delta aktivt i undervisningen. Vi arbetar med samtalet som grund och under kursen kommer du att träna dina förmågor att diskutera och reflektera kring det som studeras.
Målet är att du ska börja på universitet eller högskola och känna att du förstår hur studier där fungerar: hur du ska tänka och arbeta. Men också att du fått en insikt i hur du själv fungerar: hur din studieteknik ser ut.

På den högskoleförberedande inriktningen får du möjlighet att fördjupa dig i:

  • Akademiskt skrivande av olika typer av texter

  • Informationssökning och bearbetning

  • Källkritik och vetenskapsteori

  • Muntlig presentation

  • Kommunikation

  • Projektarbete

  • Högskoleprovets olika delar

  • Studieteknik

  • Skönlitterära texter och hur dessa kan analyseras

Under höstterminen arbetar vi med korta texter för att träna skrivande, vetenskapligt tänkande, kritiskt tänkande. Vi arbetar också med muntliga uppgifter, både för att träna den retoriska förmågan men också för att träna att informera och argumentera. En del av terminen ägnas högskoleprovet.

Under vårterminen gör vi en hemtenta med ett litterärt tema. Därefter finns ytterligare möjlighet att träna på högskoleprovet innan terminen avslutas med en längre uppsats med opponering.

 

Tove Stenqvist - Kontaktlärare Högskoleförberedande 1
tove.stenqvist@fridhemsfolkhogskola.se

Biträdande rektor: lars.karlsson@fridhemsfolkhogskola.se

Reception: info@fridhemsfolkhogskola.se

Du ansöker på hemsidan och blir därefter uppringd av kontaktläraren för en intervju. Därför är det viktigt att ha koll på telefonsamtal när du ansökt. Om du inte svarar i telefon skickas ett mejl. Du måste vara 18 år för att gå på folkhögskola.