Folkhögskola - Vi hjälper dig att lyckas med dina studier

Allmän kurs med Studieförberedande inriktning

Vill du läsa in gymnasiet och få extra mycket tid och stöd för dina studier? Vill du lära dig olika former av studieteknik? Vill du arbeta i mindre grupper kring olika korta teman?

Du behöver inte vara van att studera – vi hjälper dig utifrån dina förutsättningar.

Du behöver inte känna stress – här finns gott om extra tid och hjälp.

Det du behöver är rätt inställning – du vill utvecklas och lyckas med dina studier.

Målet med kursen är att du ska lyckas med dina studier, stärka ditt självförtroende och få en positiv upplevelse av att studera. Efter din tid på Fridhem ska du vara ett steg närmare dina framtidsdrömmar.

På Allmän kurs med Studieförberedande arbetar du med inriktningen ungefär halva tiden och den andra halvan ägnar du åt ämnesstudier i de ämnen du saknar från gymnasiet eller ämnen du är intresserad av.

Under din tid på studieförberedande inriktningen skapar vi tillsammans en trygg miljö där vi inspireras av varandra.  

Vi lär oss att förbättra vår studieteknik och jobbar både individuellt och i grupp.

Vi jobbar utifrån dina förutsättningar och i din takt. Vi anpassar vårt arbetssätt och hjälper dig med din planering.  Du kan få individuell handledning och vi samarbetar med vår kurator.

En dag i veckan arbetar vi tillsammans med olika uppgifter och en dag har du extra tid att ägna åt dina ämnesstudier.

 

Du ansöker på hemsidan och blir därefter uppringd av kontaktläraren för en intervju. Därför är det viktigt att ha koll på telefonsamtal när du ansökt. Om du inte svarar i telefon skickas ett mejl. Du måste vara 18 år för att gå på folkhögskola.

Vid antagning bekräftar du din antagning genom att betala in 500 kr på fakturan som du kommer att få på din mejl. Det är en förskottsbetalning för kost och logi. Pengarna dras sedan av på fakturorna under hösten.

Policydokument