Folkhögskola utbildning - Fridhems Folkhögskola

Folkhögskola utbildningar

Våra utbildningar

På Fridhems folkhögskola strävar vi efter att skapa en dynamisk inlärningsmiljö som väger tyngre än traditionell katederundervisning för våra utbildningar. Vi fokuserar på att främja deltagarnas egna idéer, möjliggöra diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan studenter och lärare samt erbjuda tillräckligt med tid för att omvandla teori till praktik.

Våra folkhögskoleutbildningar utgår från en ödmjuk inställning gentemot deltagarnas kunskapsnivå och våra pedagoger består av en blandning av erfarna lärare med lång erfarenhet av undervisning och utövande praktiker som är aktivt engagerade i yrkeslivet. Detta skapar en dynamisk och aktuell lärandemiljö som håller sig väl uppdaterad med samhällsutvecklingen.

Mångsidiga studiealternativ och fokusområden

Vi erbjuder olika inriktningar och kulturlinjer inom våra folkhögskoleutbildningar för att tillgodose olika intressen och målsättningar. Våra kulturlinjer på särskild kurs är utformad för dig som strävar efter att fördjupa dina kunskaper inom områden som film, grafisk design, musik eller teater på heltid.

Våra folkhögskoleutbildningar på allmän kurs inriktar sig på spännande kombinationer av allmänna ämnen, för att ge behörighet till fortsatta studier, och specialiserade områden. Där kan du utforska och fördjupa dig inom Fotografi, Textil konst, Högskoleförberedande kurser, Måleri & formspråk eller Studieförberedande ämnen.

Sommarkurser och gemenskap

Fridhems folkhögskola är inte bara aktiv under terminerna. Varje sommar fylls Svalöv med liv när över 1200 personer samlas för att delta i våra omtyckta sommarkurser. Utbudet är varierat och spännande. Vill du utforska digital naturfotografering, lära dig orientalisk dans eller förbättra din praktiska retorik? Möjligheterna är omfattande och det är en fantastisk chans att fördjupa sig i ett intresse eller en ny färdighet under ledning av kunniga lärare.

En resa i både socialt umgänge och lärande

Att välja att studera hos oss innebär inte bara att förvärva kunskap utan också att delta i en givande social gemenskap. Vår skola strävar efter att skapa en miljö där eleverna inte bara lär av lärarna utan också av varandra, där mångfald i tankar och erfarenheter berikar lärandet.

Välkommen till en plats där inlärning går hand i hand med gemenskap och där utveckling av kunskap och personlig tillväxt står i centrum. Att studera vid Fridhems folkhögskola är en resa som berikar både intellektuellt och personligt inom ramar för våra folkhögskoleutbildningar.