Antagning

Antagning

Information om ändrat ansökningsförfarande pga Coronaviruset!

Fridhem Grafisk
Inga förändringar, urval görs baserat på inskickade arbetsprover.

Musiklabb 
Inga sökningar fysiskt på plats, baserat på inskickat material görs ett urval av sökanden som får en telefontid för intervju 21 eller 22 april. Mer information kommer i kallelsen till telefonintervjun.

Jazzlinjen/Jazzmusikerlinjen
Inga sökningar fysiskt på plats. Alla sökanden kommer att få skicka in en video och ett personligt brev eller en personlig video. Urval sker den 21 - 22 april. Mer detaljerad information mejlas ut efter 22 mars.

Avgiften på 300kr för kost och logi slopas för er som söker Musiklinjerna, ni som redan har betalt in pengar kommer att kontaktas och få pengarna tillbaka.

För Filmlinjen, Scenkonststudion och Teaterlinjen sker inga förändringar i nuläget. Besked ges senast 17 april.

Om du ska börja på Fridhems folkhögskola i höst så hittar du VÄLKOMMENINFORMATIONEN här

Alla linjer på Fridhem har olika antagningsmodeller. Musik har inträdesprov på skolan under april månad, teater och film under maj. Läs på respektive utbildning vad som gäller.

Allmän kurs bjuder in till antagningsintervjuer där du får en möjlighet att lära känna skolan.

Läs mer under respektive utbildning hur antagning görs. Läs också under deltagarrättsligt hur våra antagningskriterier ser ut.