Etableringskurser

Etableringskurser

Fridhems folkhögskola erbjuder en etableringskurs för dig som är i etableringsfasen. Under sex månader fokuserar vi på svenska språket, arbetsmarknadskunskap och arbetslivsorientering.

Syftet med kursen är att hjälpa dig att skaffa dig en tydligare uppfattning om dina möjligheter gentemot arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

Vi har en arabisktalande tolk kopplad till kursen.

Vad innehåller kursen?

Svenska

Vi arbetar med grundläggande grammatik, läsförståelse, skrivövningar, hörförståelse samt muntliga framställningar.

Samhällskunskap

Vi ger dig kunskap om hur samhället och individen påverkar varandra ur både ett mikro- och makroperspektiv.

Arbetslivskunskap

Vi arbetar med att förmedla variationen av olika arbetsplatser och anställningsformer samt viktiga regler som gäller arbetsgivare och arbetstagare. Vi ger dig kunskap om hur du gör en meritförteckning och ett personligt brev samt vart du kan vända dig för att söka arbete.

Geografi

Vi ger dig ett utökat begrepp kring vilket sammanhang du befinner dig i utifrån geografiska kunskaper, både i ett globalt perspektiv men även fördjupade kunskaper om Sverige och det närområde du lever i.

Informationsteknik

Vi tar del av den moderna teknologi som samhället ställer krav på att du har kunskap om såsom t. ex. internet, e-post, intranät, radio och television. Goda kunskaper inom informationsteknologi är av stor vikt för att kunna klara av eget jobbsök eller studier.

Hälsa

Vi vill inspirera dig till ett hälsofrämjande levnadssätt samt ge kunskaper om vad för konsekvenser osunda levnadsvanor kan ge på lång sikt.

Vi gör även studiebesök och tar del av kulturella evenemang såsom musik och teater.

Som deltagare erhåller du busskort och förmiddagsfika av Fridhems folkhögskola.

 

Väl mött på Fridhem!

Kontakt: info@fridhemsfolkhogskola.se