SMF Vägledning i Malmö

Studiemotiverande folkhögskolekurs.

  • Vill du träna på att studera?
  • Vill du ha komma vidare med dina studier?
  • Vill du läsa svenska?
  • Vill du läsa i din takt?

Denna kurs riktar sig till dig som saknar grundläggande behörighet att läsa på gymnasial nivå och som behöver extra tid för att komma igång med dina studier. Den är också för dig som inte har svenska som modersmål och som behöver extra träning i svenska språket. Syftet är att i små grupper få träna på svenska och prova på att studera på folkhögskola.

Vi lägger stort fokus på att träna svenska för att du ska klara vidare studier. Du får även prova på att läsa samhällsorienterande kurser och träna på studieteknik. Kursen utformas efter de studerandes behov.  Vårt mål med kursen är att du ska känna en ny motivation och lust till att börja plugga igen.

Studierna är på heltid 13 veckor. Efter dessa veckor har du möjlighet att fortsätta läsa på vår allmänna kurs grund eller intro.

Kursen är ett samarbete mellan Fridhems och Skurups folkhögskolor.  

Kursen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen och du behöver vara inskriven där för att kunna börja hos oss.

Efter avslutad kurs får du ett intyg.

Kursstart: Löpande kursstart.

Kursen är ett samarbete mellan Fridhems och Skurups folkhögskolor.

Vill du veta mer kontakta:

mattias.larsson@fridhemsfolkhogskola.se