SMF Lärarassistent

SMF Lärarassistent

STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLEKURS (SMF) - INRIKTNING LÄRARASSISTENT.

I samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) ges nu möjlighet att delta i kurs där du som är nyfiken på jobb i skolan kan delta. 

Kursen avser att ge inblick i vilka möjligheter till arbete det finns inom skola och utbildning. Genom att deltagarna möter den tänkta arbetsmarknaden och arbetsgivarna kan de få ökad förståelse för vilka yrken som finns samt vilka utbildningsvägar som krävs för att kunna arbeta inom skola och utbildning. Insikterna om vilken utbildning deltagaren behöver utgör sedan grund för en individuell studieplan med fokus på vidare studier.

Syfte:

Genom att deltagaren möter ett specifikt arbetsfält skapas förståelse och motivation för vilket utbildningsbehov deltagaren har. Kursen vill framför allt motivera inför arbete inom skola och utbildning. Kursen ska ge möjligheter till personliga kontakter mellan deltagarna och utbildningsaktörer. Vidare ska kursen motivera inför framtida studier mot utbildningsområdet. Målet för kursen är att deltagaren ska komma i arbete genom att få en tydlig målbild kopplad till studier som möjliggör att nå det uppsatta arbetsmålet.

Utbildningsmoment:

Centralt för kursen är studieförberedande moment inom svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Dessa ämnen har några renodlade undervisningspass men infärgas även i profilämnet.

Profilämnets fokus ligger på de moment som personal bör behärska, tex grundläggande kunskaper om svensk skola, folkhögskola och andra utbildare samt orientering inom lärande och pedagogik. I kursen ingår studiebesök och gäster från skola och utbildning. I den nära kopplingen till skola och utbildning ges möjligheter till personliga kontakter, vilka kan underlätta för vidare arbete inom skola och utbildning.

Kursen innehåller även kursmoment som fokuserar på studieteknik och motivationsskapande undervisning. Kursen anpassas i hög grad efter deltagarnas behov.

Plats:

Kursen sker med utgångspunkt från våra lokaler på Ystadsgatan 53c i Malmö.

Längd:

Kursen omfattar 13 veckor (65 dagar)

Studietakt:

Schemalagd arbetstid är dagtid måndag till fredag, men variationer kan förekomma.

Behörighet:

Kursen sker inom ramen för SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och berättigar till ersättning via Arbetsförmedlingen.

Intyg:

Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg på genomförd kurs.

Ansökan:

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar deltagare till kursen. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för anvisning.

Kontaktuppgifter:

Kursen är ett samarbete mellan Skurups och Fridhems Folkhögskolor.

 

Vid frågor kontakta: karolina.jeppson@fridhemsfolkhogskola.se

 

Start:

2018-10-01, löpande start.