Folkhögskola - Delta i ett kreativt lärande & stimulerande miljö

Ekonomi

Undervisningen är kostnadsfri (finansieras via statsbidrag). Du betalar för kurslitteratur, studiematerial och resor. Varje deltagare betalar två terminsavgifter som betalas av alla som går på skolan och en materialavgift som är specifik för respektive linje.

Terminsavgiften är 1 450 kr/termin. Där ingår: 

  • 100 svartvita kopior och 100 utskrifter (333 kr)

  • gemensamma måltider under startveckan i augusti samt höstmiddag, julfest, jullunch, vårfest och lunch vid avslutning.

  • för- och eftermiddagskaffe måndag-fredag, endast dryck (1 117 kr).

Lunchen kostar 85 kronor per studiedag och är obligatorisk för dig som ska bo på skolan. Vi beräknar kostnaden genom att ta antal studiedagar multiplicerat med 85 kr. Alla lov och helgdagar är fråndragna.  Eftersom vårterminen är längre (och därmed omfattar fler luncher) kommer kostnaden för lunch per räkning att bli högre på vårterminen än på höstterminen.

Räkna med en kostnad på ca 1 700 kr/månad som faktureras tillsammans med övriga kostnader fördelat på fyra fakturor per termin. 

Avdrag ges för de dagar som på förhand är anmälda som frånvarodagar för hela klassen i form av resor, turnéer, utflykter etc. Avdrag görs på närmast följande faktura efter det att resan/turnén ägt rum så att kostnaden kommer dig tillgodo

Du som inte bor på skolan kan naturligtvis också äta lunch. Lunchen kostar 91 kr/måltid. Om du vill kan du köpa ett häfte om 10 eller 20 kuponger då betalar du bara 85 kr/lunch. Du kan också köpa abonnemang för hela terminen och betalar då 85 kr/lunch.

Kostnad för lunch för dig som inte är deltagare på skolan ligger på 110 kr.

Allmän linje
Allmän grund 500 kr
Foto Allmän 3 500 kr*
Högskoleförberedande Allmän 1 250 kr
Måleri Allmän 3 500  kr
Studieförberedande Allmän 1 250 kr
Textilkonst Allmän 3 500 kr

*Förutom de fakturerade materialkostnaderna tillkommer även kostnader för film och fotopapper. Kostnaden varierar beroende på hur mycket film man behöver, men brukar landa på ungefär 3 000 -4000 kr / läsår.

Kulturlinjerna
Filmlinjen 
7 500 kr**
Fridhems Musiklabb 3 500 kr
Fridhem Grafisk 3 500 kr
Jazzlinjen 3 500 kr
Teaterlinjen 3 500 kr

**En del av avgiften till Filmlinjen går till Fridhems Filmförening och bekostar olika utlägg i deltagarnas filmverksamhet. Som deltagare på Filmlinjen är du automatiskt medlem i Filmföreningen, där varje medlem är med och beslutar om hur medlen används.

Studieresor och utflykter
Extra kostnader kan tillkomma för utflykter och studiebesök, klassresan under våren bekostas utöver materialkostnaden.

 

 

Kostnaderna är uppdelade på fyra betalningstillfällen per termin för dig som bor på skolan. Du betalar för mat, hyra, övriga terminskostnader och materialkostnader. Fakturorna betalas i augusti, september, oktober och november under höstterminen och i januari, februari, mars och april under vårterminen. 

Du som inte bor på skolan betalar två gånger per termin. Du betalar för övriga terminskostnader och materialkostnader. Fakturorna betalas i augusti och september på höstterminen respektive januari och februari under vårterminen.

Sista betalningsdatum är den 27 varje månad.

200 kr i rabatt
Betalar du hela terminens kostnader före den 30 september, (för vårterminen, före den 28 februari) får du 200 kr rabatt! Detta gäller enbart för dig som bor på skolan.

Om du missar att betala i rätt tid
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta och kravavgift. Om du har tre uteblivna fakturabetalningar går ärendet vidare till inkasso.

 

 

 

  1. Du som söker studiemedel skall skicka ansökan till CSN.

  2. Är du under 20 år får du studiehjälpsbidrag utan ansökan. Om du ska bo på skolan kan du söka inackorderingstillägg hos CSN.

  3. Läs mer på csn:s hemsida

Vid studieavbrott betalar du hyra under uppsägningstiden om tre månader samt två veckors lunchkostnad. Vid uppsägning av boende men fortsatta studier är uppsägningstiden tre månader för både hyra och lunch.