Organisation

Skolan är politiskt och religiöst obunden och huvudman för skolan är Föreningen Fridhems folkhögskola. Föreningen har till uppgift att driva och organisera folkhögskoleverksamhet i enlighet med förordningen om statsbidrag till folkbildningen och av Folkbildningsrådet eller därtill befogad myndighet utfärdade bestämmelser samt av stämman antaget måldokument.

Medlemmar i föreningen Fridhems folkhögskola är enskilda medlemmar och föreningar så som Sparbanken, Vuxenskolan och ABF m.fl. Det är en öppen förening och det går bra att söka medlemskap. Föreningens beslutande organ är stämma och styrelse. Rektor är föredragande tjänsteman i styrelsen.

I styrelsen sitter följande ledamöter på personliga mandat:

Ingegerd Wärnersson, Styrelseordförande, styrelseordforande@fridhemsfolkhogskola.se

Ingegerd var riksdagsledamot för socialdemokraterna 1988-91 och 1994-1998. Under den senare perioden var hon ledamot i både riksdagens utbildningsutskott och valberedning. Hon fick utredningsuppdrag om nya läroplaner och uppdrag i UNESCO och Europarådet. Hon var skolminister i Göran Perssons ministär i den socialdemokratiska regeringen 1998-2002. Senare blev hon landshövding i Blekinge län från 2002 till september 2008.

Jon Jonung

Charlotte Wachtmeister

Agneta Berliner

Anders Olsson

Fredrik Jönsson

Julia Töringe, Chef för Enheten för strategiskt kommunikationsstöd, Skånes universitetssjukhus

Nils Phillips, Projektledare

Line Jansson

Peter Resell

Gudrun Hauksdottir

Anders Melander,  Auktoriserad revisor, Baker Tilly Sverige