Folkhögskola - Skapa din framtid med Fridhems Folkhögskola

Organisation

Skolan är politiskt och religiöst obunden och huvudman för skolan är Föreningen Fridhems folkhögskola. Föreningen har till uppgift att driva och organisera folkhögskoleverksamhet i enlighet med förordningen om statsbidrag till folkbildningen och av Folkbildningsrådet eller därtill befogad myndighet utfärdade bestämmelser samt av stämman antaget måldokument.

Medlemmar i föreningen Fridhems folkhögskola är enskilda medlemmar och föreningar så som Sparbanken, Vuxenskolan och ABF m.fl. Det är en öppen förening och det går bra att söka medlemskap. Föreningens beslutande organ är stämma och styrelse. Rektor är föredragande tjänsteman i styrelsen.

I styrelsen sitter följande ledamöter på personliga mandat:

Agneta Berliner , Styrelseordförande, styrelseordforande@fridhemsfolkhogskola.se

Agneta är född i Malmö och bor numera i Skillinge på Österlen. Ett grundmurat samhällsintresse som startade i unga år har tagit sig uttryck genom engagemang i såväl ideella organisationer som politiska uppdrag. Samhällsansvar och mänskliga rättigheter har även genomsyrat de anställningar Agneta haft inom privata företag och organisationer. Hon har bl a varit VD för friskolan ABB Industrigymnasium, chef för Handelskammaren Mälardalen i Västerås samt arbetat på kommunikationsbyråer som projektledare och VD.

Agneta var tidigare politiskt engagerad för Folkpartiet/Liberalerna, bl a som riksdagsledamot (2006 - 2010), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Simrishamn samt ledamot av kommunfullmäktige i Västerås.

Agneta har idag förtroendeuppdrag i Borrby Bokby, Studieförbundet Vuxenskolan Skåneland, Ung Företagsamhet samt Svenska kommittén mot antisemitism/SKMA.

Exempel på organisationer där hon tidigare varit långvarigt engagerad är Rädda Barnen, kulturstiftelsen ARTY, Brottsofferjouren och Liberala kvinnor.

 

Jon Jonung

Charlotte Wachtmeister

Anders Olsson

Fredrik Jönsson

Julia Töringe

Christin Hagberg

Line Jansson

Peter Resell

Gudrun Hauksdottir

Niclas Nornemark

Margaretha Pettersson

Anders Melander,  Auktoriserad revisor, Baker Tilly Sverige