Folkhögskola - Få möjlighet att utveckla dig själv

Historik

Fridhems folkhögskola ligger på den skånska slätten i byn Svalöv och grundades 1873 och är med sina 150 år en av de äldsta folkhögskolorna i Sverige. Trots svåra hinder under åren står numera Fridhems folkhögskola starkare än någonsin. Detta tack vare eldsjälar som hela tiden trott på Fridhems möjligheter, samt kursdeltagare som har varit intresserade av att prova verksamheten.

När Fridhem startade sin verksamhet 1873 var tanken att bilda den yngre vuxna befolkningen på landsbygden. De första stadgarna berättar att:

”Skolans ändamål är att åt yngre män meddela sådan undervisning, som befordrar medborgerlig bildning, gudsfruktan, sedlighet, fosterlandskärlek, arbetsamhet, redbarhet och medborgerliga dygder…”

Likaså var Fridhem en skola av sin tid, kristendomen ansågs t.ex. självklar. Det kan påpekas att dagarna inleddes och avslutades med bön och sång, trots detta har det aldrig funnits någon kyrklig anknytning eller annat utomstående religiöst inflytande över Fridhem.

Undervisningen vittnade inte heller om att meddela annat än basala kunskaper i ämnen som räkning, innanläsning, historia och naturlära. Dessutom fanns bland annat gymnastik och vapenövning på schemat.

1893 flyttas skolan från Asks kommun till dess nuvarande placering i Svalöv och stod därmed utan egna lokaler. Föreningen Fridhems folkhögskola bildas 1895 genom att 69 personer, mestadels bönder, gick i garantiförbindelse så att skolans första byggnad i Svalöv kunde uppföras. Om inte personerna gett denna garantiförbindelse hade inte Fridhems folkhögskola funnits idag. När Föreningen blev en ideell förening var medlemsavgifter och donationer från privatpersoner en betydande inkomstkälla, något det inte är idag. Föreningen har ett medlemsantal på över 300 personer.

Under första delen av 1900-talet förändrades folkhögskolan inte särskilt mycket. Skolan var en utbildningsplats mestadels för ungdomar från traktens gårdar. Det var först på 1960-talet som Fridhems folkhögskola övergick från att enbart vara en bildningsskola för outbildad ungdom till att bli en språngbräda för vidare studier eller mer specialiserad yrkesutbildning. Nu började deltagare, som redan hade grundläggande kunskaper i grundämnena, på Fridhem vilket innebar en stor utmaning för skolan. Nuförtiden är det mer regel än undantag att kursdeltagarna fortsätter studera efter ett eller två år på folkhögskola. För att hålla hög klass och vara en attraktiv utbildningsplats strävar Fridhems folkhögskola hela tiden efter att förnya sina linjer. 

Här kan du läsa en dokumentation över pandemiåret 2020-2021

Du måste tillåta External-cookies för att se Youtube filmer. Ställ in dina inställningar för Cookies genom att klicka här om du vill se innehållet